magyar-angol fordítás erre a szóra: légi közlekedés

HU

"légi közlekedés" angol fordítás

HU

légi közlekedés {főnév}

volume_up
légi közlekedés (és: légi szállítás)
A légi közlekedés kibocsátáskereskedelmi rendszerben való szerepeltetése fontos lépés volt.
Including air transport in the emission quota exchange system is a major step.
A légi közlekedés fejlődése az elmúlt évek során felgyorsult.
Air transport has experienced an accelerated development over the last years.
Hazám, Lengyelország, a légi közlekedés egyik vezető nagyhatalma.
My country, Poland, is one of the leaders in air transport.
légi közlekedés (és: repülés)
Ezért teljesen helytelen a légi közlekedés veszteségeit átruházni a tagállamokra.
It is therefore totally inappropriate to transfer such aviation losses to EU Member States.
Tehát ez nemcsak európai probléma, hanem a nemzetközi légi közlekedés problémája is.
Thus, it is not just a European problem, but a problem for international aviation.
E szektoron belül a légi közlekedés egyre nagyobb szerepet játszik.
Within this sector, aviation is playing an increasing role.

Példamondatok a(z) "légi közlekedés" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianA vasúti utazás végül a légi közlekedés valódi alternatívájává válik Európában.
Travel by rail is finally to become a real alternative to flying within Europe.
HungarianTehát ez nemcsak európai probléma, hanem a nemzetközi légi közlekedés problémája is.
Thus, it is not just a European problem, but a problem for international aviation.
HungarianA csökkenés kevesebb, mint a légi közlekedés egy év alatt elért növekedése.
That reduction is the equivalent of less than one year's growth in air travel.
HungarianA légi közlekedés terén az ICAO-val való munka ez idáig nem járt valódi eredménnyel.
What has taken place in aviation with ICAO has so far failed to produce any results.
HungarianEUROPA > Az uniós jogszabályok összefoglalói > Közlekedés > Légi közlekedés
EUROPA > Summaries of EU legislation > Transport > Air transport
Hungarian(RO) Való igaz, hogy a légi közlekedés a legbiztonságosabb az összes közlekedési mód közül.
(RO) It is true that air transport is the safest out of every form of transport.
HungarianNem emlékszem, hogy valaha hasonló mértékben megbénult volna a légi közlekedés Európában.
I do not recall a similar paralysis of air traffic in Europe ever happening before.
HungarianEzért teljesen helytelen a légi közlekedés veszteségeit átruházni a tagállamokra.
It is therefore totally inappropriate to transfer such aviation losses to EU Member States.
HungarianA légi közlekedés esetében nyilvánvalóvá vált, hogy a szabályok nem elég világosak.
In the case of air transport, it has become apparent that the rules are not clear enough.
HungarianA légi közlekedés kibocsátáskereskedelmi rendszerben való szerepeltetése fontos lépés volt.
Including air transport in the emission quota exchange system is a major step.
HungarianHogyan fejleszthetnénk a technológiát a légi közlekedés, az emberek és áruk érdekében?
How can we improve our technologies in the interests of aviation, the people and goods?
HungarianA légi közlekedés látványosan fejlődik, 20 év alatt a forgalom megháromszorozódott.
Air transport is developing spectacularly, and traffic has trebled over the last 20 years.
Hungarian. - Most szavaztunk meg egy megállapodást a polgári légi közlekedés biztonságáról.
in writing. - We have just voted on an agreement for civil aviation safety.
HungarianÁltalában nem gondolunk arra, hogy milyen nagy jelentőséggel bír a légi közlekedés.
We do not usually think about the huge significance of air transport.
HungarianEurópának szüksége van gazdasági fejlődésre és nyilvánvalóan a légi közlekedés fejlődésére.
Europe needs economic development and, obviously, air transport development.
HungarianEurópából származik a légi közlekedés összes szén-dioxid-kibocsátásának mintegy fele.
Europe is responsible for around half of CO2 emissions from aviation.
HungarianMa, amikor a légi közlekedés hatalmas mértékben növekszik, a szabályozás nélkülözhetetlen.
At this point in time, when there is an enormous growth in aviation, regulation is vital.
HungarianA légi közlekedés az élet és a társadalom változásait követve folyamatosan változni fog.
Air transport will be in constant change as life and society changes.
HungarianTehát a légi közlekedés fejlődött és új repülőtér-kapacitás kifejlesztése szükséges.
Therefore, air transport has developed and the development of new airport capacities is required.
HungarianA légi közlekedés fejlődése az elmúlt évek során felgyorsult.
Air transport has experienced an accelerated development over the last years.

Hasonló fordítások a(z) "légi közlekedés" szóra angolul

közlekedés főnév
légi melléknév
légi jármű főnév
English
légi ügyek főnév
légi úton továbbított melléknév
English
légi hídfő főnév
English
légi bomba főnév
légi akna főnév
légi haderő főnév
English
légi úton határozószó
English
légi akrobatika főnév
légi fedezet főnév
légi felvétel főnév
légi teheráru főnév
English