magyar-angol fordítás erre a szóra: lé

HU

"lé" angol fordítás

EN
HU

{főnév}

volume_up
(és: szaft, nedv)
- Nos, bárki lesz a kolosszeumban tartandó nagy menet győztese, nagy lesz a jutalma.
Well, there's a lot of juice waiting for whoever wins the big one at the coliseum.
Az apró chadra-fan kimeredt szemmel bámult: a juri- utóhatásaként kissé lelassult a gondolkodása.
The little Chadra-Fan gazed at him goggle-eyed, the aftereffects of juice slowing her thoughts.
Így hát E-ötöt dobták le a Jabba trónja előtti csapóajtón, húslével bemázolva.
They dropped Eefive, liberally smeared with meat juice, through the rancor's trapdoor in front of Jabba's throne.
Előbb hadd engedjenek le néhány italt, azután... mutasd meg nekik a házat.
Let them get a little liquor in their systems first, then...show them the house.

Példamondatok a(z) "lé" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianAz elf most megfordult és szemei megvillantak a soha le nem vetett álarc mögött.
Now the elf turned, his eyes flashing beneath the mask that never left his face.
Hungarian- Ez több, mint tréfa, Gwen - ült le az ágyra Arthur, hogy lehúzza bőrnadrágját.
It is more than a jest, Gwen, said Arthur, sitting to draw off his leather hose.
Hungarian- Akkor olyan... mint a lépcső... amelyik csak oldalra halad... se le, se föl...
'It's like ... the stairs ... that go only sideways ... neither up nor down ...'
HungarianBiztos, hogy még nem hallgatják le a telefonodat, de hamarosan meg fogják tenni.
I'm sure your phone isn't tapped already, but eventually they might find a way.
Hungarian- Dávid, írd le minden szavát, ha megírod, minden egyes kétértelmű szót, hallod?
Write down every word, David, if you write it, every ambiguous word, you hear me?
HungarianEbben az esetben, doktor, miért nem adjuk le egyszerűen a helyet a Könyvtárnak?
In that case, Doctor, why don't we simply broadcast the location to the Library?
HungarianJack Pendick, Nagy Ég Szeku. ott volt ez a lány a parkolóban, és le akarták lőni.
Ther e was a girl in the parking lot, and they wer e gonna shoot her with a gun.
HungarianMár azt hittem, többet el se akarsz jönni teremtette le, amint a szobába lépett.
Well, I'd just about given up on you, I had! she bawled as he came into the room.
HungarianAzt mondják nekünk, hogy egy ország szkepticizmusa nem fékezheti le a fejlődést.
We are told that one country's scepticism cannot put the brakes on development.
HungarianKétlem, hogy ez az elmélet megállná a helyet, elnök úr, de le kell ellenőriznünk.
I doubt if there's anything to it, Mr. President, but we've got to check it out.
HungarianHadd szögezzem tehát le, hogy az EU megállapodási célkitűzése mit sem változott.
Thus, let me first establish that the EU's goal for an agreement has not changed.
HungarianOtt pedig a rózsafüzér és az imakönyv, mintha csak az imént tette volna le őket.
And there, the rosary and the prayer book as if she'd only just laid them down.
HungarianA későbbi időkben az egyiptomi írnokok még le is jegyezték az ikrek legendáját.
The Legend of the Twins was even written by the scribes of Egypt in later times.
HungarianA nap szikrázó forrósággal sütött le a magaslati legelőt megkoronázó kőhalomra.
The sun beat down bright and hot on the rock pile that crowned the high pasture.
HungarianA 236-os moszkvai járat most szállt le, és az utasok a 7-es kapunál szállnak ki.
Flight 236 from Moscow has now landed, and passengers are disembarking at Gate 7.
HungarianAz orosz közszolgálati televízió múlt hét pénteken adta le először ezt a filmet.
Last Friday, it was broadcast for the first time on Russian public television.
HungarianHa a keresőmotor engedélyezve van a Doxyfájlban, akkor a Doxytag is le fog futni.
If the search engine is enabled in Doxyfile, this also runs doxytag to create it.
HungarianAz ajtók kinyíltak, és egy testőrféle lépett le onnan, majd Ryanra pillantott.
Its doors were open, and a third bodyguard-type stepped down and looked at Ryan.
HungarianAz első egy igazi tengerész önbizalmával jött le a torpedóbetöltő nyílás mellett.
The first came down the torpedo-loading hatch with the aplomb of a real sailor.
HungarianFejét hátraszegte, úgy figyelte, hogyan rombolja le ereje a máguskirály védelmét.
Head tilted upward, watching his assault on the Warlock Kings failing defences.