magyar-angol fordítás erre a szóra: látványosan

HU

"látványosan" angol fordítás

HU

látványosan {határozószó}

volume_up
látványosan
A légi közlekedés látványosan fejlődik, 20 év alatt a forgalom megháromszorozódott.
Air transport is developing spectacularly, and traffic has trebled over the last 20 years.
Vannak csillagok, melyek látványosan hunynak ki szupernóva-robbanásban, és ilyen maradványokat hagynak hátra.
And some stars die spectacularly in a supernova explosion, leaving remnants like that.
It spectacularly failed that test.

Példamondatok a(z) "látványosan" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianHa nem utálná ilyen látványosan a fegyvereket, még jó ügynök is válhatna belőle.
She might even have made a good agent except for her evident discomfort around guns.
HungarianEzzel látványosan sértenék a polgárok jogait, szabadságait és garanciáit.
This would be a flagrant breach of citizens' rights, freedoms and guarantees.
HungarianAz apró hajó látványosan, visszavonhatatlan véglegességgel távozott a galaxisból.
The tiny scout departed the galaxy in a manner that was picturesque, if ultimately lethal.
HungarianKülönben hogyan halhatott volna meg ilyen látványosan egy Avszejenko formátumú személy?
How else could a person of Avseyenko's stature turn up dead in so spectacular a way?
HungarianGladys Card látványosan vonult be a Kálváriáról elnevezett baptista imaházba.
Mrs. Gladys Card made a grand entrance at the Calvary Baptist Church.
HungarianA légi közlekedés látványosan fejlődik, 20 év alatt a forgalom megháromszorozódott.
Air transport is developing spectacularly, and traffic has trebled over the last 20 years.
HungarianGenar-Hofoen többször is látványosan végignézett rajta, és elismeren hümmögött.
Genar-Hofoen made a show of looking the other being up and down.
HungarianAkkor ő bevágódott egy kis Fiatba, és látványosan elmenekült az emberrablók elől.
He had then hopped into a little Fiat automobile and made a spectacular escape from his captors.
HungarianA férje, Ed kevésbé látványosan, de annál gondosabban dolgozta ki a terveket.
Her husband, Ed, was less flashy but more careful as a planner.
HungarianNa, most már mennem kell mondta, és látványosan megpróbálta összeszedni magát.
'Well, must be toddling,' he said, making what looked like a supreme effort to pull himself together.
HungarianA kiállítás, a tipográfia, a papír minősége látványosan megjavult.
The make-up, the typography and the paper became snappy and handsome.
Hungarianlelkendezett Lorenza, s az arcán meghatott féltékenység hullámzott látványosan végig.
Oh, joyous moment, Lorenza said, making a face of tender jealousy.
Hungarian40 éven át a Köztársaság Napját látványosan, sőt, hivalkodóan ünnepelték meg október 7-én.
For 40 years, the Day of the Republic was celebrated lavishly and even ostentatiously on 7 October.
HungarianA hajó visszatér, de a pilóták látványosan véres halált halnak.
The ship comes back with the pilots dead in vividly gory fashion.
HungarianLátványosan hátrafordult a nyeregben, majd felemelte a kezét, és megállította a csapatot.
He made some show of looking back over his shoulder and then held up one hand in the signal for a halt.
HungarianA Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének lehetősége látványosan javítja majd ezt a tendenciát.
The prospect of the entry into force of the Treaty of Lisbon will increase this trend spectacularly.
HungarianVannak csillagok, melyek látványosan hunynak ki szupernóva-robbanásban, és ilyen maradványokat hagynak hátra.
And some stars die spectacularly in a supernova explosion, leaving remnants like that.
HungarianA liberális Európa projektje és tevékenységei szintén - és igen látványosan - kifogytak a lendületből.
Yet liberal Europe's project and activities have also run out of steam, and spectacularly so.
HungarianLátványosan nyomozunk, és találunk semmitmondó adatokat, ugyanakkor titokban a megfelelő helyen fogunk kutatni.
We'll use a flashy show, carry a big stick in one hand and a delicate probe in the other.
HungarianAztán ti ketten látványosan ellovagoltok Demosba.
Then the two of you can ride to Demos with a grand show of obedience.