HU

látvány {főnév}

volume_up
Másnap reggel, amikor átkeltek a hegygerincen, ismét biztatónak éppen nem nevezhető látvány tárult a szemük elé.
The prospect they viewed the following morning as they crested the ridge was not a great deal more encouraging.
látvány (és: táj, tájkép)
Lehet, hogy egy kellemesebb látvány vonja el a figyelmüket.
Something to do with the distractions of more engaging scenery.
A látvány minden tíz lépésben megváltozik; mire az ember elkezdené élvezni, már nincs sehol!
The scenery shifts with every ten steps; before one can start to enjoy the view it is gone!
Otthon kéne lenned a Sziklás-hegységben Diannával, vagy a Béta Lyrae közelében keringeni, az is elég különleges, és szebb látvány is, mint ez a hógolyó.
You could be home in the Rockies with Dianna or hovering near Beta Lyrae, which is unusual enough and better scenery than this snowball.
Ám ez a látvány sem feledtette Harival felesége furcsa hangsúlyát.
But even amid this spectacle he could not forget the tone in Dors' voice.
Talán csak hogy kigúnyoljon engem, a látvány még egyszer átrendezte magát.
Perhaps to taunt me, the spectacle remade itself once more.
A látvány cseppet sem zavarta, épp ellenkezőleg.
The spectacle did not distress her; quite the reverse.
De hogy micsoda látvány mélyen kivágott ruhaderékban, ringó, széles abroncsszoknyában!
But what a vision she was in her low-breasted bodices and her broad swaying panniers.
Abban a pillanatban egyszerűen tökéletes látvány volt.
Like at that point, and moment, like... she was like a vision of perfection.
They were missing the vision.

Példamondatok a(z) "látvány" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianEz nem lesz kellemes látvány az ön számára, nagyuram figyelmeztette Sephrenia.
'This is not going to be very pleasant for you, My Lord, ' Sephrenia warned him.
HungarianTudom, hogy megviseli a látvány - jegyezte meg begyakorlott komolysággal Tannerton.
I know this is a trying time for you, Tannerton said in practiced mournful tones.
HungarianUram, ez nem a legszebb látvány mondta egy másik őrnagy a tábornokának Zsiganszkban.
Sir, this don't look real nice, another major in Zhigansk said to his general.
HungarianNem lett volna szép látvány, ahogyan balszerencsés elődje esetében sem volt az.
It looked bad to do so, as one of his antecedents had learned the hard way.
HungarianFájt neki a látvány, ahogy ezek megérintik egymást, fájt, hogy együtt vannak.
Softly, it hurt him to see them touch; it hurt him to see the two of them together.
HungarianMicsoda látvány volt az a kert, a halott katonák felfúvódott, büdös hulláival!
What a sight was my garden where the dead soldiers lay swollen and reeking.
HungarianNyilvánvaló, hogy a hímeket sokkal jobban stimulálja a látvány, mint a nőstényeket.
All males are obviously much more stimulated by what they see than females.
HungarianMicsoda látvány lett volna innen, harmincezer láb magasról, gondolta Jackson kapitány.
This would have been the perfect place to watch from, too, thirty thousand feet up.
HungarianOlyan rémületes látvány volt, hogy többen is elájultak, mikor megnézték.
More than one person fainted at the mere sight of him, so terrible was the effect.
HungarianAkkor rémítette a látvány; ám a teste is tele volt kínnal meg nyomorúsággal.
She'd been terrified then; but her body had been full of aches and misery.
HungarianDe hogy micsoda látvány mélyen kivágott ruhaderékban, ringó, széles abroncsszoknyában!
But what a vision she was in her low-breasted bodices and her broad swaying panniers.
HungarianA Finadd tekintete végigfutott a Bíborkatonákon, s láthatóan nem tetszett neki a látvány.
The Finadd scanned the Crimson Guardsmen, and apparently did not like what he saw.
HungarianNem éppen a reggeli Egg McMuffin mellé való látvány tette hozzá a tiszt.
Ain't something to watch with your Egg McMuffin, y'know? the watch officer observed.
HungarianA rémülettől dermedten álltam és vártam, miféle látvány tárul majd elém.
I stared at it horror-stricken, not knowing what was about to issue from it.
HungarianHarvey tudta, hogy mindez csak illúzió, de a látvány így is óriási hatást gyakorolt rá.
Even though he knew it was all an illusion, he was impressed, and said so.
HungarianMilyen gyönyörű látvány; az isten kitárt karjai, amint a testét érintik!
How beautiful it looked to her, the great arms of the god, reaching out to touch her.
HungarianAlan még egy pillanatig mozdulatlan maradt, mert szinte megbénította a kinti látvány.
Alan stood where he was for a moment, transfixed by what he saw outside.
HungarianAmikor elértek a találkozás helyére, nagyszerű látvány tárult szemük elé.
When they came to the place of meeting, they saw a magnificent spectacle.
HungarianA látvány annyira rettenetes volt, hogy még Mózes is ezt mondta: "Félelem és rettegés fog el."
And so terrible was that which was seen, Moses said: I am frighted, and tremble.
HungarianBock hálás volt ezért a figyelemelterelésért, mert a látvány szörnyű volt.
It was a useful diversion, as the visual scene simply got more horrible.