magyar-angol fordítás erre a szóra: lángoló

HU

"lángoló" angol fordítás

HU

lángoló {melléknév}

volume_up
lángoló (és: ragyogó, lobogó)
Szorongva nézte az izzó boltot, a lángoló csűrt, az égő konyhasátrat.
Freddy looked uneasily at the blazing store, the blazing barn, the blazing cook-tent.
Kordont állítottak fel a lángoló épülettömb körül, de alig akadt bámészkodó.
They formed a cordon around the blazing block, but there were very few spectators.
A lángoló tekintetű Gomez atya szenvedélyesen rábólintott.
Blazing-eyed, Father Gomez nodded passionately.
Corbell a lángoló ágytakaróra érkezett, készen arra, hogy gyorsan leugorjon.
Corbell jumped down onto the flaming bedclothes, prepared to get off fast.
A birodalmi bázis lángoló romjai a végzet gyorsaságával rohantak felé.
The flaming ruins of the Imperial base came at him with the speed of destiny.
Megint láttam a Nyulas Rétet, a lángoló testeket, ahogy ugrálnak és megiramodnak.
I saw the Rabbit Grounds again, and the flaming bodies as they jumped and sped.
Mahbub nodded with deepest eyes afire.
Lángoló harci lobogók a nap alatt, egy réges-régi csatában...
Banners aflame, in a battle under bright sunlight long ago
Kész csoda, hogy a varázslók nem végzik lángoló, sikoltozó tűzcsóvaként a Kilenc Pokol fenekén!
It's a wonder to me that more mages don't end up aflame in earnest, screaming down in the Nine Hells!
lángoló (és: izzó)

Példamondatok a(z) "lángoló" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianMegint láttam a Nyulas Rétet, a lángoló testeket, ahogy ugrálnak és megiramodnak.
I saw the Rabbit Grounds again, and the flaming bodies as they jumped and sped.
HungarianÁrnyékok kavarogtak a teste körül, ahogy a füstoszlopok a lángoló Bika körül.
Streams of shadow swirled around him like smoke swirled around the burning Stag.
HungarianArca lázasan csillogott lángoló elragadtatásában, és ettől még fiatalabbnak tűnt.
His face was fevered with an ardent delirium which made him look even younger.
HungarianAckroyd nem az a lángoló szerelmes fajta, aki szerelemből mindent meg tud bocsátani.
Ackroyd's is not the type of the great lover who can forgive all for love's sake.
HungarianRemélem, nem arról van szó, mennyire csábos volt Elminster abban a lángoló ruhában!
I trust 'twas more than thd pleasure of seeing Elminster in a fine enspelled gown!
HungarianKordont állítottak fel a lángoló épülettömb körül, de alig akadt bámészkodó.
They formed a cordon around the blazing block, but there were very few spectators.
HungarianLángoló faágak bukkantak fel az árokparton és csoportosultak az árokpart előtt.
Flaming brands appeared over the brink and clustered thickly at the breach.
HungarianA képmása állt előtte, némán, fenyegetően, vérvörösen izzó arccal, lángoló ruhában.
His image stood before him, silent, ominous, face burning blood-red, clothes flaming.
HungarianA sötétedő égbolton észak felől lángoló fénylándzsák száguldottak végig.
Across the sky, darkening now, flamed spears of light, darting out of the north.
HungarianBeszélték még, hogy végig látni lehetett egy lángoló fáklyát tartó kezet.
They spoke as well of an omnipresent image of a hand holding forth a burning torch.
HungarianCorbell a lángoló ágytakaróra érkezett, készen arra, hogy gyorsan leugorjon.
Corbell jumped down onto the flaming bedclothes, prepared to get off fast.
HungarianA jómódról árulkodó zöld növények itt kinyújtott karokként meredtek a lángoló nap felé.
Here, verdant I wealth stretched up toward the blazing sun like out- stretched arms.
HungarianObszcénül ugrált a forró, gomolygó ködben, hadonászott a lángoló kezével.
It capered obscenely in the hot, rising mist, waving its flaming hands over its head.
HungarianAz ablak mögötti sötétszürke égen lángoló narancssárga fény árasztotta el a felhőket.
High in the stone-dark sky beyond the windows, a burning orange glow lit up the clouds.
HungarianA birodalmi bázis lángoló romjai a végzet gyorsaságával rohantak felé.
The flaming ruins of the Imperial base came at him with the speed of destiny.
HungarianMagasan fent a madarak hatalmas lakomát csaptak a lángoló gombostűkként csapongó apróságokból.
High overhead birds dined on clouds of mites that blazed like pinpricks of fire.
HungarianAz üvöltő téli éjszakában hatalmas szikra- és lángoló törmelékörvény emelkedett fel.
A huge spiraling gout of sparks and flaming debris rushed up into the howling winter night.
HungarianVégre Gelmarnak és Kell á Margnak is sikerült kiszabadulniuk a lángoló csarnokból.
Gelmar and Kell á Marg, at least, had won free of the burning Hall.
HungarianGuggoló lángoló tekintettel állt mellette, és zihálva a többi pánzt nézte.
Hunker stood beside him, eyes glaring at the other pans, chest heaving.
HungarianLángoló kíváncsiságom átalakult valamivé, ami közelebb állt az imádathoz.
It intensified my curiosity and made it something more akin to devotion.