HU

láb {főnév}

volume_up
A négyzet mindegyik oldalára egy száz láb hosszú, tizenöt láb széles cső volt erősítve.
Each side of the square was a hundred-foot-long, fifteen-foot-square tube.
Joe utánavetette magát, kifutott a húsz láb széles, nyolc láb hosszú stégre.
Joe rushed after her, onto a twenty-foot-wide, eighty-foot-long, elevated wood deck overhung by the restaurant.
Tizenhat láb hosszú vitorlás volt, vastag porréteg borította.
It was a sixteen-foot outboard ski rig with a heavy layer of dust over it.
A négyzet mindegyik oldalára egy száz láb hosszú, tizenöt láb széles cső volt erősítve.
Each side of the square was a hundred-foot-long, fifteen-foot-square tube.
Joe utánavetette magát, kifutott a húsz láb széles, nyolc láb hosszú stégre.
Joe rushed after her, onto a twenty-foot-wide, eighty-foot-long, elevated wood deck overhung by the restaurant.
Tizenhat láb hosszú vitorlás volt, vastag porréteg borította.
It was a sixteen-foot outboard ski rig with a heavy layer of dust over it.
Csak egy örökösövet és egy láb-zsebet viselt, másra nem is volt szüksége.
He wore an Inheritor's belt and a leg pouch, needing nothing else.
A bilincsbe vert láb se téríthette volna el jobban a szökés gondolatától.
Leg irons would have been no more effective had Corbell thought of escaping.
Tiszta ruha alól meredt elő az ocsmányul keszeg láb, a kiaszott lábfej.
Fresh clothing covered the hideously thin leg I saw, the dried-up foot.
láb
Toy elment, a kutyák megdöglöttek, láb az asztalon; ki a fene törődik most már azzal, ha laposra veri Luthert
Toy gone, dogs dead, heels on the kitchen table: who the hell cared any longer if he beat Luther to pulp?
láb (és: pata)
volume_up
hoof {fn} (hooves)
Mindkét lény nyolc láb magas volt; vaskos törzsüket szarupikkelyek borították.
Both stood eight feet tall, with massive torsos clad in plaques of horny carapace.
Cooper harminchét éves volt, öt láb tizenegy magas és hetven kiló.
Cooper was thirty-seven years old, stood five-eleven, and weighed one hundred and sixty pounds.
Az idő itt, nyár van, és 200 láb magasan jégen állunk.
The weather, as you can imagine, this is summer, and you're standing on 200 ft of ice.
Great toe went around the trigger.
Ha ez nem téríti el a szándékától, megmutatom neki a "Bizsergő Lábujj" varázslatot, amitől hat láb magasra fog ugrani a levegőbe!
If he is not deterred I will show him the ‘Tinkle-toe Imp-spring’, so that he leaps six feet into the air.
Ehelyett azonban hat láb magasra felugrott a levegőbe és a lábai úgy pörögtek alatta, mint a kocsikerék.
Instead he jumped six feet into the air, with his feet twirling and toes pointed as if he were a dervish.

Példamondatok a(z) "láb" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianNem, Rob kapitány hét láb magas, és egy monoklit visel, egy kampót a keze helyén.
No, Captain Rob's seven feet tall, wears an eye-patch, - got a hook for a hand.
HungarianKalten tudja, hogy valaki megpróbált eltenni láb alól... sőt, a többiek is tudják.
'Kalten knows that someone's been trying to kill me they all do, for that matter.
HungarianNolan hat láb négy hüvelyk magas volt, és kétszázharminc fontot nyomott a mérlegen.
Nolan was a good six-four and two hundred thirty pounds, very little of it fat.
HungarianMindkét lény nyolc láb magas volt; vaskos törzsüket szarupikkelyek borították.
Both stood eight feet tall, with massive torsos clad in plaques of horny carapace.
HungarianGiselle-t oly módon kell eltenni láb alól, hogy a gyanú a grófnőre terelődjék.
Giselle was to be murdered in such a way that suspicion would fall on Lady Horbury.
HungarianLab ha valami értelmes dologba fektetnél ennyi energiát, gazdag ember lehetnél.
. . if you put this kind of effort into anything else, you could be a wealthy being.
HungarianA kerületi kapitány testes ember volt, öt láb nyolc hüvelyk magas, felsőteste erős.
The division captain was a stocky man, five-eight, with a powerful upper body.
HungarianA különös az volt, hogy egyikünk sem vette észre, pedig a felénk álló láb volt.
The odd thing was that we'd both missed it, though it was the leg facing us.
HungarianValójában egy láb nélküli ember, aki a szekrényben ül, és mozgatja a sakkjátékost.
There's actually a legless man that sits in that box and controls this chess player.
HungarianTúl sok részletet nem tudunk róla, csak annyit, hogy körülbelül hét láb magas volt.
'Not in very much detail,' Ulath replied, 'only that he was about seven feet tall.'
Hungarian- Utunk javát harmincötezer láb magasságban tesszük meg - jelentette a pilóta.
We'll be flying at an altitude of thirty-five thousand feet, the pilot said.
HungarianNos, csak 3 láb távról nézed, míg ott 50-ről fogod, úgyhogy... annyira nem rossz.
Well, you're looking through three feet of lead at 50 yards away, so... it ain't bad.
HungarianNos, Yzma épp idedobta ezt a kést, és megkért, hogy, tudod, tegyem el őket láb alól.
Well, Yzma just tossed me this knife and asked me to, you know, take them out.
HungarianA kapubolt, amely alatt eljöttünk, legalább harminc-negyven láb szélességű volt.
The walls through which we walked were some thirty to forty feet in depth.
HungarianAz inix gyíkok tizenhat láb magasra is megnőttek, és mintegy két tonnát nyomtak.
Inix lizards grew to a length of sixteen feet and weighed up to two tons.
HungarianLegalább harminc láb magas hótorlasz zárta el a pályára bevezető útszakaszt.
A massive snowdrift at leas thirty feet high blocked the approach end of the runway.
HungarianMicsoda látvány lett volna innen, harmincezer láb magasról, gondolta Jackson kapitány.
This would have been the perfect place to watch from, too, thirty thousand feet up.
HungarianNem tud senkiről, aki... szóval... aki el akarná tenni láb alól Gilchrist kisasszonyt?
You don't know of anyone who - well, might have had it in for Miss Gilchrist?
HungarianA szomszédos falba nagy felbontású, kilenc láb átmérőjű plazmaképernyőt építettek.
A nearby wall contained a high-resolution nine-foot-square plasma screen.
HungarianTíz-tizenkét láb hosszan nyílegyenesen haladtak előre, aztán bal felé tértek el.
They went straight ahead for a dozen feet, then swung over to the left.