magyar-angol fordítás erre a szóra: korán

HU

"korán" angol fordítás

EN
volume_up
Korán {tul.név}
HU

korán {határozószó}

volume_up
korán
korán kimentünk a terepre, mivel ez a hadsereg és mindig korán megy az ember.
We went down to the airfield early because this is the Army and you always go early.
De a rosszban is volt valami jó: a piac korán bezárt, ezért korábban kezdhették a munkát.
The market had closed early, and so they could start their work early.
- Tizenkettőkor teniszezem - mondta Christine -, jó volna, ha korán indulnánk.
Christine said: I'm playing tennis at twelve, so we'd better start fairly early.
Negyvenöt körüli, ösztövér férfi volt, korán őszülő, kopaszodó üstökkel.
He was about forty-five, tall and skinny, with prematurely gray and thinning hair.
Túlságosan korán ítélte magát szabadnak.
She had assumed herself free prematurely.
Azt mondanám a hatalom moszkvai birtokosainak: ne örüljenek korán.
I would say to those in power in Moscow: do not rejoice prematurely.
Valószínű, hogy az első alkalommal túl korán vágtak rá az ostorral, a másodiknál meg túl későn.
Or maybe it was the whip whipped too soon the first time and not soon enough the second.
A decemberi lisszaboni EU-Afrika csúcstalálkozó nem jöhet túl korán.
The EU-Africa Summit in Lisbon in December cannot come too soon.
Az első alkalommal túl korán, a másodiknál túl későn lendült bele a lovad.
The first time, your horse run too soon, and the second time he run too late.

Példamondatok a(z) "korán" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

Hungarian- Tizenkettőkor teniszezem - mondta Christine -, jó volna, ha korán indulnánk.
Christine said: I'm playing tennis at twelve, so we'd better start fairly early.
Hungariankorán kimentünk a terepre, mivel ez a hadsereg és mindig korán megy az ember.
We went down to the airfield early because this is the Army and you always go early.
HungarianAz ő apja túl korán meghalt ahhoz, hogy komolyabb nyomot hagyhatott volna a fiában.
His father had died at too early an age for his son to be properly imprinted.
HungarianTalán egy korán kelő kocogó, mint ő, meghallja ordítozását, és a segítségére siet.
Perhaps some other early-morning jogger would hear him, and come to his aid.
HungarianNagyon korán van még ahhoz, hogy bármiféle normális párbeszédbe kezdjünk Belarusszal.
It is far too early to be entering into any kind of normal dialogue with Belarus.
HungarianEl is jött, mégpedig olyan korán, hogy egyik hölgy sem volt még felöltözve.
He came, and in such very good time that the ladies were none of them dressed.
HungarianÚgy véltem, mindennek köze van a gyerekszínházról korán szerzett tapasztalataimhoz.
All of them, I thought, had something in common with my early memories of pantomime.
HungarianKorán felkeltél jegyezte meg, amikor a két lovag belépett a tűz fénykörébe.
'You're up early,' she noted as the two knights came into the circle of light.
HungarianAz út mellett táboroztak le, és másnap reggel korán folytatták az útjukat.
They camped some way from the road and left again early the following morning.
HungarianCsak úgy védekezhettünk ellenük, ha olyan korán felkelünk, ahogy a fény engedi.
Only we could keep them out by rising as early as the light would let us.
HungarianAz első alkalommal túl korán, a másodiknál túl későn lendült bele a lovad.
The first time, your horse run too soon, and the second time he run too late.
HungarianAzért szeretnék korán érni Destinbe, hogy még napsütésben sétálhassak a parton.
I'd love to get to Destin in time to walk on the beach in the sunshine.'
HungarianKorán reggel, alighogy befutott a hajóval, telefonált a San Franciscó-i közkórházba.
She called San Francisco General early the next morning when she brought the boat in.
HungarianNegyvenöt körüli, ösztövér férfi volt, korán őszülő, kopaszodó üstökkel.
He was about forty-five, tall and skinny, with prematurely gray and thinning hair.
HungarianMég túl korán volt ahhoz, hogy meghívja a vendégét egy pofa sörre a követség pubjába.
He checked his watch-too soon to offer his guest a beer in the embassy pub.
HungarianKissé korán történt abban az évben, úgyhogy fáztunk is egy kicsit, de azért jót mulattunk.
It had come rather early that year, so it was a bit cold, but it was a gay time.
HungarianNe haragudj, hogy ilyen korán hívtalak, de egy-két dolgot el akartam mondani neked.
Sorry to call so early, but I just wanted to mention a couple of things.
HungarianSzeretett volna korán hazamenni, de úgy döntött, előbb végigfut a délutáni postán.
Vic thought about leaving early and decided to go back and check the afternoon mail first.
HungarianKorán reggel elmennek a hivatalba és későig maradnak, nem jut idejük az élvezetekre.
They go to their offices early and leave late; they never stop to enjoy.
HungarianÉs utána majd szundítok egy jót, ha pedig felébredek, korán megvacsorázom.
Then I can take a long nap, and when I wake up I'll eat an early supper.'