magyar-angol fordítás erre a szóra: kiirt


Erre gondoltál: kiírt
HU

"kiirt" angol fordítás

Példamondatok a(z) "kiirt" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianMegadja a címsorban vagy fejezetszintként kiírt szám után feltüntetendő karaktert.
Defines the character to be displayed after the number of the heading or chapter level.
HungarianMegmagyarázza a kiírt hibaüzenetet, amely akkor jelenik meg, ha a cellában érvénytelen adat van.
Define the error message that is displayed when invalid data is entered in a cell.
HungarianAz egyenlőségjel után először kiírt sztringet kell itt beírni.
The first string it outputs after the equal sign is the one you need to enter here.
HungarianA vállalkozások azonban már most részt vehetnek más tagországokban kiírt közbeszerzési pályázatokon.
However companies can already bid for public contracts in other EU countries.
Hungarian(Nevetés) Szóval megnyertük a brit pavilon felépítésére kiírt versenyt.
(Laughter) So we won the competition to build the U.K. pavilion.
HungarianDarby turkálni kezdett a jogászok jegyzékéből kiírt nevekkel megtöltött lapok között.
She was digging through her notes from Martindale-Hubbell.
HungarianErre remek lehetőségünk nyílhat az év végére kiírt parlamentáris választásokkal.
A good opportunity for this should be provided by the parliamentary elections that have been announced for the end of the year.
HungarianÚgy gondolom, hogy a szerződések módosításának legjobb módja a minden tagállamban kiírt népszavazás lenne.
I believe that the most appropriate method for amending the Treaties is by referendum in all the Member States.
HungarianÉppen ezért remélem, hogy 2011 júniusára kiírt előrehozott választások hozzájárulnak majd a helyzet megoldásához.
Therefore, I hope that the early elections called for June 2011 will contribute to resolving the situation.
HungarianA 2004-es olimpiára kiírt pályázatról van szó.
There is a call for proposals for the 2004 Olympics.
HungarianSzinkronizálás Ennek hatására az írási művelet csak akkor fejeződik be, ha a kiírt adatok ténylegesen a lemezre kerültek.
Sync This option requests that all file writes be committed to disk before the write request completes.
HungarianA kiírt adatok MD5-ös összegének kiszámítása
HungarianAz Irrawady-delta területének jelentős részén, valószínűleg, nem is lesz lehetséges megtartani a szavazás május 24-ére kiírt második fordulóját.
Probably it will be impossible to hold the second round of voting in most areas of the Irrawaddy delta on 24 May.
HungarianEz utóbbi igaz az Egyesült Államok több államában is, mint például Georgiában, ahol Troy Davis is várja július végére kiírt kivégzését.
The latter is the case in many states in the USA such as Georgia, where Troy Davis is awaiting his lawful killing to be carried out at the end of July.
HungarianIlyen körülmények között a decemberre kiírt választások egyáltalán nem jelentenek garanciát arra, hogy Banglades megindul majd a demokrácia felé vezető úton.
Under these conditions, the elections planned for December are no guarantee that Bangladesh is setting off down the road of democracy.
HungarianIlyen a bangladesi helyzet is, ahol a 2007. január 22-ére kiírt választásokat elhalasztották egészen 2008 decemberéig.
One of the things we are looking at today is the situation in Bangladesh, where the elections planned for 22 January 2007 did not take place and have been postponed until December 2008.
HungarianAz alkotmányról kiírt népszavazás megbontja Venezuela egységét, mert egy helyen koncentrálja a politikai hatalmat, és nem vezet egy ideológiailag nyitott, demokratikus társadalomhoz.
The referendum on the constitution is polarising Venezuela because the new proposals concentrate political power and will not lead to an open, ideological and democratic society.