magyar-angol fordítás erre a szóra: kőr

HU

"kőr" angol fordítás

HU

kőr {főnév}

volume_up
1. általános
kőr (és: piros)
Spades and hearts and clubs and diamonds.
I never was a queen of hearts.
2. "kártya"
Volt az a kör a szív körül, ahova lőnünk kellett.
We had a thing where you shoot a circle around a heart.
One heart, two clubs.
Noha képes volt megkülönböztetni a vöröset és a feketét, nem tudta megmondani, melyik a kör vagy a káró, a pikk vagy a treff.
Though red and black were distinct, he couldn't tell the difference between a heart and a diamond or a spade and a club.

Példamondatok a(z) "kőr" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianKör alakú épület, ami úgy tapadt a mauzóleum oldalához, akár egy rákos kinövés.
It was a round building stuck to the side of a mausoleum like a cancerous growth.
HungarianIgen jegyezte meg csendesen Samir Ibrahim, aki a kör külső peremén foglalt helyet.
Yes, said Samir Ibrahaim quietly from the outer edge of the circle where he sat.
HungarianA Cătălin Sorin Ivan úr jelentéséről való szavazásra holnap 12:00-kor kerül sor.
The vote on the report by Mr Cătălin Sorin Ivan will take place tomorrow at 12:00.
HungarianJack a földön térdelt, és mutatóujjával egy kör alakú mintát rajzolt a homokba.
Jack was kneeling and drawing a circular pattern in the sand with his forefinger.
HungarianElfogadta a természetes öregedést, arcát sűrűn hálózták be a gond és a kor redői.
He'd accepted natural aging; his face was networked with lines of care and years.
HungarianEz az elképzelés megmagyarázza a Kör ténykedésének leghátborzongatóbb részeit is.
Such a hypothesis explains the more grisly aspects of the Circle's operations.
HungarianA kocsit egy őrjáratozó rendőr találta meg 7.30-kor egy tulle-i mellékutcában.
The car was found in a back street in Tulle at 7.30 by a policeman on the beat.
HungarianA kör felbomlott, a táncosok párokra szakadva szökelltek és pörögtek a tűznél.
The dancers broke apart, pairing off now, spinning and leaping before the flames.
HungarianEgy lágyan ívelő erkélyen álltak, mintha az egy hatalmas kör belsejében lenne.
They stood on a balcony that curved slightly as if on the inside of a vast circle.
Hungarian7:45-kor Avril Tannerton és Gary Olmstead is megérkezett a hullaszállító kocsival.
At 7:45, Avril Tannerton and Gary Olmstead arrived in the Forever View hearse.
HungarianHátát meggörnyesztette a kor, hatalmas koponyáján vastag ráncokba gyűrődött a bőr.
He was old with a bent back and a massive head, loaded with skin and wrinkles.
HungarianHát persze, tökéletes kör, hallatlanul kemény, könnyű különbet tervezni se lehet.
Perfectly round, immensely hard and light--they couldn't have been designed better.
HungarianAz október 31-i első kör viszonylag rendben zajlott, nem volt csalás és erőszak.
The first round passed off quite well on 31 October. There was no fraud or violence.
HungarianSvindler először arra gondolt, hogy talán a Renraku is a Kör ellen dolgozik.
His first thought had been that Renraku might be moving against the Circle, too.
HungarianEz a parkoló Elkoban, Nevadában a 80-as út mellett, augusztus 19-én, este 8:01-kor.
This is a parking lot in Elko, Nevada off of Route 80 at 8:01 p.m. on August 19th.
HungarianA századost is a Trantor-kór gyötörte: szinte porrá zúzta a nyílt tér látványa.
The captain suffered from a common Trantorian malady: squashed perspectives.
HungarianA fontos az, hogy az irányvonal, az információ, a tevékenységi kör világos legyen.
The important thing is that the compass, the information, the scope is clear.
HungarianMint a Kör vezetője, célomnak érzem, hogy a földet eredeti dicsőségébe visszaállítsam.
As leader of this Circle, my goal will be to see the land restored to its glory.
Hungarian(Az ülést 11.40-kor a szavazás idejére felfüggesztik, és délben újból megnyitják.)
(The sitting was suspended at 11.40 pending voting time and resumed at noon)
Hungarian(Az ülést délben a szavazás idejére felfüggesztik, és 12.05-kor újból megnyitják.)
(The sitting was suspended at 12 noon pending voting time and resumed at 12.05 p.m.)