HU

küzdő {főnév}

volume_up
Mosoly szelte át a magas, hihetetlenül sovány küzdő arcát.
A smile crossed the face of the tall, impossibly thin combatant.
Nem túszok vagyunk ebben a háborúban, hanem küzdő felek.
In this war we are not hostages but combatants.
A nézők kissé elhúzódtak, a küzdő felek azonban ügyet sem vetettek a beavatkozásra.
The observers backed away a little, but the combatants ignored him.

Példamondatok a(z) "küzdő" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianNézzük a hatalmas nehézségekkel küzdő gazdák vagy kisvállalkozó halászok dühét.
Look at the anger of farmers or small-scale fishermen who are in dire straits.
HungarianEmellett letartóztatták a Ruanda Felszabadításáért Küzdő Demokratikus Erők vezetőjét.
In addition, the leader of the Democratic Liberation Forces of Rwanda was arrested.
HungarianFelszólít továbbá a nehézségekkel küzdő létesítmények fokozott pénzügyi támogatására.
It calls, moreover, for increased financial support for establishments in difficulty.
HungarianAhogy elvette ajkait a férfiétól láng ugrott a meglepetéstől gyengén küzdő mágus felé.
Flame spat from her parted lips into the incoherently strug-gling magelord.
HungarianHangja olyan határozottan csattant, hogy a küzdő felek pislogva hőköltek hátra.
His voice was so authoritative, the two fighters backed off, blinking.
HungarianA petíciók a jogaikért, az európai jogaikért küzdő polgárokról szólnak.
Petitions are about citizens fighting for their rights, their European rights.
HungarianA tömeg továbbhátrált, undorodva a halállal küzdő, sebzett ember látványától.
The crowd backed farther away, horrified at the sight of this wounded man fighting death.
HungarianEgyedül állt szemben a sokasággal és azok egy kétségbeesett, küzdő falat alkottak előtte.
He was one against many, as they stood in a desperate, struggling wall against him.
HungarianMindig is éreztem, hogy nem lehetek egyszerre jó ember, és az ellenük küzdő.
Always I'd felt that I couldn't be a good human being and fight them.
HungarianA nézők kissé elhúzódtak, a küzdő felek azonban ügyet sem vetettek a beavatkozásra.
The observers backed away a little, but the combatants ignored him.
HungarianMiért nem használjuk azokat a jó példákat a még mindig problémákkal küzdő országok esetében?
Why not use those good examples for the countries that still have a problem?
HungarianA korrupció ellen küzdő más hivatalok esetén a tapasztalat megmutatta, hogy ez nem segít.
The experiences of other anti-corruption authorities show that this does not help anyone.
HungarianHiszem, hogy Európa többet tehet, és többet is kell tennie a nehézségekkel küzdő dolgozókért.
I believe that Europe can and must do more for employees who are facing difficulties.
HungarianA polgári szabadságokért küzdő csoportoknak mérlegelniük kell az összes javasolt új intézkedést.
Civil liberty groups have the duty to weigh all new measures being advocated.
HungarianKiválasztottuk egy krónikus fájdalommal küzdő beteg agyi [fájdalom jelző] útvonalait.
What you're seeing here is, we've selected the pathways in the brain of a chronic pain patient.
HungarianA gazdasági problémákkal küzdő tagállamok biztosíthatják Németország számára a szakképzett munkaerőt.
Member States that face economic problems could provide skilled labour to Germany.
HungarianUgyanakkor a polgári és társadalmi jogokért küzdő mozgalmak közös történelméhez is kötődik.
It is also linked, however, with the common history of movements for civil and social rights.
HungarianEz a fájdalmas mű a szerencsétlenség emlékével küzdő apa lelkében fogant...""
Out of the anguish that a father endures in the aftermath of an accident, this tortured novel emerges...
HungarianEgy anyagi gondokkal küzdő kétgyerekes özvegy nyilván nem sokat gondolkodna, hogy elfogadja-e az ajánlatot.
A hard-up widow with a couple of kids might be willing to come to an arrangement.
HungarianUgyanakkor a rák ellen küzdő professzorok, nővérek és orvosok nagy előrelépéseket tettek.
At the same time, professors, nurses and doctors who deal with this disease have made great progress.