HU

küldetés {főnév}

volume_up
küldetés (és: misszió)
Standard üzleti modell: jövőkép, küldetés, értékek, folyamatok.
Standard business model: vision, mission, values, processes.
Lehet, hogy a "küldetés" célja az volt, hogy megroppantsák a bank helyzetét?
Had the intention of this mission been to affect the standing of the bank?
A küldetés nem úgy haladt, ahogyan tervezték, megtörtént ez néha.
The mission was not going as briefed, as sometimes happened.
küldetés (és: megbízás)
De a küldetés, hirtelen az sem volt világos számára.
But the errand; it was not clear to her suddenly.
- Nehéz sors és reménytelen küldetés - mondta Faramir.
`It is a hard doom and a hopeless errand,' said Faramir.
Én semmi mást nem akartam mondani, csak azt, légy szíves fontold meg a lehetőséget, hogy ez a küldetés, amit rád bízott...
All I'm saying is, please consider the possibility that this errand he's sending you onó Errand?

Példamondatok a(z) "küldetés" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianFöntről vadászgépek figyelmeztetett egy női hang, akárcsak az igazi küldetés során.
Fighters overhead, a female voice warned, just as it would on the real mission.
HungarianHa már létezne, megváltoztatta volna az összes űrhajó és űrbéli küldetés tervét.
If it existed, it would change all future spacecraft design and space mission planning.
HungarianValószínüleg küldetés közben történt és gyorsan, ahogy mindíg reméltem.
It probably happened while I was on duty, and quickly, which is what I expected.
HungarianWeather, Virginia 0030-kor, a küldetés eltért a megadott paraméterektől.
Weather, Virginia At 0030 hours, the mission deviated from the set parameters.
HungarianA küldetés után, amit a haldokló elf bízott rá, rögtön Mystra feladatával kell folytatnia.
After the mission the dying Iymbryl had set him stood his first task for Mystra.
HungarianLehet, hogy a "küldetés" célja az volt, hogy megroppantsák a bank helyzetét?
Had the intention of this mission been to affect the standing of the bank?
HungarianDe nekem, hogy úgy mondjam, kellett a küldetés, valóra akartam váltani a célt.
But I wanted the mission, so to speak, I wanted to fulfill the purpose.
HungarianQUILAN KÜLDETÉS NAGY SZOLGÁLAT IDE HOGY FELKÉSZÍTSÜNK FELADATRA KÉSBB HALNI FÉLSZ?
QUILAN MISSION GREAT SERVICE HERE TO PREPARE TEST LATER TO DIE AFRAID?
HungarianEz a küldetés, amelyet említettél, valóban nagyon fontos lehet, Bevier.
'This Church business of yours must be very important, Bevier,' he guessed.
HungarianNem mondta a papád, hogy a küldetés, amire ti mentetek,...miért nem lett Carmené és az enyém?
Did your dad tell you the mission you went on was just a setup for Carmen and me?
Hungarian- És mi volt ez a csodálatos küldetés, amelybe őfelsége is beleegyezett?
And what were these marvellous quests, that His Majesty should approve them so readily?
HungarianMegjegyzendő, hogy ez idáig csak másik látogatójuk, Clark tudta, mi is ez a küldetés.
Thus far only their other visitor, Clark, knew what that mission was.
HungarianAbban az esetben, ha a küldetés netán kudarcba fulladna, a felvételeket megsemmisítik.
In the event that this mission came to a bad end too, the recordings could be disposed of.
HungarianSzerintem magának az üzlet sokkal fontosabb, mint a küldetés sikere.
I think you care more about your business than the results of this mission.
HungarianÖnnel viszont megosztják a küldetés részleteit, és velem ellentétben nem fogja elfelejteni.
You'll be briefed with the full mission details and you won't forget them.
HungarianA küldetés rendkívül fontos volt az Új Köztársaság számára, ezért már nem visszakozhatott.
The mission was vital to the New Republic, and he had to follow through.
HungarianCerberus, mit gondolsz, mit nyernek szövetségeseink abból, ha sikerrel jár a küldetés?
'Estodien, what do you think our allies will gain from my mission?'
HungarianEgy Kontakt küldetés néhány hónappal késbb a Csöndes Mosolyra vitte.
A Contact appointment a few months afterwards took him aboard the GSV Quietly Confident.
HungarianÉn személyesen választottam ki önt, Valerij Alekszejevics, a küldetés végrehajtására.
I have chosen you, Valeri Alexeivitch, to carry out that mission.
HungarianKoronként el-eljutottak hozzá a küldetés hírei, s az egyik mesésebb volt a másiknál.
From time to time some tale of the quest, each one more fabulous than the last, would reach her.