HU

küldönc {főnév}

volume_up

Példamondatok a(z) "küldönc" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianMegérkezett a küldönc egy nő , akit gyakran alkalmazott, s akiben tudta, hogy megbízhat.
The messenger arrived, a woman he had employed often and one he knew he could trust.
HungarianMiután a küldönc távozott, Holmes a fény felé tartotta a csillogó drágakövet.
When the commissionaire had gone, Holmes took up the stone and held it against the light.
HungarianA küldönc iszonyodva hőkölt vissza, kezét a szája elé emelte, mintha hánynia kellene.
The messenger stumbled back in horror, a hand raised to his mouth as if he might vomit.
HungarianEz az orvos már másnap elindult a küldönc társaságában, aki Augustus levelét vitte.
The physician set out the next day in company with the courier who took Augustus's letter.
HungarianA küldönc a székre roskadt, és kifejezéstelen tekintettel bámult hol rám, hol a barátomra.
The commissionaire plumped down into a chair and stared from one to the other of us.
HungarianMost is egy embert keresünk, aki feltehetőleg küldönc, és védelmi adatokat közvetít.
We are now after a suspected courier who was running defense data.
HungarianA küldönc tulajdonképpen ijedős ember volt, de félni csak attól tudott, amitől kell.
The courier was a fearful man, but he feared only what had to be.
HungarianA küldönc szinte felkapta, és a cigaretta fehér papírja egyben megadásának zászlója is volt.
The courier picked it up, and the white paper of the cigarette was his flag of surrender.
Hungarian- Vajon a küldönc a kapuból nem jelentette-e útitársam nevét?
'Has not the messenger from your gate reported the names of my companions?
Hungarianjelentette be harsány hangon a császári küldönc, amikor átadta a levelet.
A despatch from your noble brother! the Imperial courier called out, handing it to him.
HungarianA küldönc megpróbált ugyanilyen közömbös arcot vágni, de ez nem sikerült.
The courier tried to meet his gaze impassively, but failed.
HungarianAz őt követő személy feltehetőleg nem láthatta az arcát, és rögtön a küldönc után is vetette magát.
The tail probably didn't see his face, and took off after the cutout.
HungarianAztán ismét megjelent a küldönc, és ismét pénzt kért; ez alkalommal ötven aranykoronát.
The messenger at last returned, and again required gold: on this occasion in the amount of fifty crowns.
HungarianElkaptunk egy srácot, küldönc Thursby hoteljében, az látta meg a szobájában, éppen aznap reggel.
We got hold of a kida bellhop at Thursby's hotelthat had seen it in his room just that morning.
HungarianA Koppenhágából érkező küldönc fogadása ilyen dolog volt.
The arrival of the bagman due home from Copenhagen was such a matter.
HungarianÕ egyszerűen védelmet akart, vagy éppen segítségre volt szüksége, esetleg csak küldönc kellett volna neki.
He wanted protection or he wanted a sidekick--or maybe just a messenger.
HungarianRolland ezredes parancsot adott, hogy azonnal jelentkezzék az irodájában egy motorkerékpáros küldönc.
Colonel Rolland summoned a motor-cycle despatch rider to report to him personally in his office.
HungarianForster ezredes tegnap megérkezett; előző nap indult el Brightonból, néhány órával a küldönc után.
Colonel Forster came yesterday, having left Brighton the day before, not many hours after the express.
HungarianA küldönc távozott, de nemsokára visszatért s egy levelet adott Dakinnek.
The messenger withdrew, but presently returned.
HungarianA küldönc még mindig egymagában üldögélt a kihallgatóhelyiségben.
The courier was still alone in the interrogation room.