magyar-angol fordítás erre a szóra: különösképp

HU

"különösképp" angol fordítás

EN
HU

különösképp {határozószó}

volume_up

Példamondatok a(z) "különösképp" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianEz különösképp vonatkozik a szociális szolgáltatások esetleges szabályozásaira.
This applies particularly in regard to possible regulations for social services.
HungarianAzonban, mikor visszatér munkájához... nem fogják különösképp ünnepelni.
However, when she returns to work later this week... she won't be so celebrated.
HungarianA világ és Európa jövője nagymértékben a nőktől és különösképp az anyáktól függ.
The future of the world and Europe will mainly depend on women, and mothers in particular.
HungarianKülönösképp kemény leszek, ha a király vagyonát próbáják megdézsmálni!
There will be heavy punishment for any crime against property—especially royal property!
HungarianEhelyett inkább a lehető legkevesebbet beszélt a férfiról, különösképp ha a szex került szóba.
Indeed she kept conversation about him to 3 the minimum, particularly when talk turned to sex.
Hungarian- Látom az értelmét, különösképp három sikeres akció után.
I can see the point, especially after three successful operations.
Hungarian- Nehogy azt gondolja, hogy különösképp csakis magára haragszom...
On he went: No, I'm not particularly angry at you.
HungarianOlyasvalami volt ez, amiről különösképp nem akartam hallani.
This was something I did not wish to hear in particular.
HungarianAz EU döntséhozatalát a nagy tagállamoknak, különösképp Németországnak adja a kis országok kárára.
It hands decision-making in the EU to the big Member States, notably Germany, at the expense of the small countries.
HungarianEzért különösképp köszönetet szeretnél mondani.
I would like to express my thanks specifically for this.
HungarianÍgy tehát különösképp üdvözöljük ezt a kezdeményezést.
We therefore especially welcome this initiative.
HungarianKülönösképp szeretnék ezért köszönetet mondani Malmström asszonynak, mert úgy vélem, ebben az ő keze munkája is benne van.
I wish, in particular, to thank Mrs Malmström for this, because I think that this is also her handiwork.
HungarianKülönösképp az a mód árulta el nagy idegességüket, ahogy szivarjuk füstjét orrukon és szájukon át a magasba fújták.
It was especially unnerving, the way they all blew the smoke from their cigarettes upwards from their mouth and noses.
HungarianÁllampolgárainknak pedig szilárd meggyőződése, hogy ez a jelölés a minőség, és különösképp a biztonság garanciája.
At the same time, our citizens firmly believe that it is the guarantee of quality and, especially, a guarantee of security.
HungarianBrett Hanson különösképp nyúzottnak látszott.
HungarianKülönösképp ott van az Európai Parlament új szerepe, mely szerint egyenlően megosztja a törvényalkotást az Európai Unió Tanácsával.
In particular, there is the European Parliament's new role of sharing law-making equally with the Council of the European Union.
HungarianA gazdasági válság idején különösképp küzdenünk kell a munkahelyek bizonytalanná válása, illetve a jogok tiszteletben tartása terén felmerülő hiányosságok ellen.
We must all combat job insecurity and the failure to recognise rights, especially in times of economic crisis.
HungarianEgy olyan kérdést szeretnék feltenni, ami e tekintetben különösképp jellemezte a halászati szektor aggodalmait - és van néhány.
I would like to ask one question which has been a particular feature of the concerns - and there are some - of the fisheries sector in this matter.
HungarianKülönösképp üdvözlöm azon szocialista javaslat elfogadását, hogy tiltsuk be a növényvédő szerek használatát a lakossági és érzékeny területeken.
In particular I welcome the adoption of the socialist proposal to prohibit the use of pesticides in residential or sensitive areas.
HungarianVégül szeretném kiemelni az Európai Bizottság munkáját, különösképp Ignacio Bercero közreműködését, amiért rendkívül hálás vagyok.
Lastly, I would like to highlight the work of the European Commission, and particularly Ignacio Bercero's contribution, for which I am most grateful.