HU

közvetve {határozószó}

volume_up
Az európai gépjárműipar 12 millió embert foglalkoztat közvetlenül és közvetve.
The European motor industry employs 12 million people directly and indirectly.
Németországban minden hetedik munkahely közvetlenül vagy közvetve az autógyártástól függ.
In Germany, every seventh job depends directly or indirectly on car manufacture.
Ráadásul mindenki bűnös, aki közvetlenül vagy közvetve terrorista bűncselekményeket támogat.
Furthermore, anyone directly or indirectly supporting terrorist crimes is guilty.

Példamondatok a(z) "közvetve" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

Hungarian(53) Először is meg kellett állapítani, hogy DEF-et az állam közvetve ellenőrzi.
(53) It should first be noted that DEF is indirectly controlled by the State.
HungarianAz európai gépjárműipar 12 millió embert foglalkoztat közvetlenül és közvetve.
The European motor industry employs 12 million people directly and indirectly.
Hungarian(EL) Elnök úr, a kérdés közvetve új közösségi jogszabályok meghozatalára szólít fel.
(EL) Mr President, the question indirectly calls for new Community legislation.
HungarianCsak közvetve láthatók, a fekete lyukak ugyanis rombolják a környezetüket.
We can see them indirectly, because black holes wreak havoc on their environment.
HungarianNémetországban minden hetedik munkahely közvetlenül vagy közvetve az autógyártástól függ.
In Germany, every seventh job depends directly or indirectly on car manufacture.
HungarianÉppen ezért, az EU közvetve érintett a Törökországgal fennálló katonai konfliktusban.
The EU is therefore indirectly involved in a military conflict with Turkey.
HungarianKözvetlenül vagy közvetve az európai iparágak közül a legtöbbet érintik, ha nem mindet.
Most, if not all, European industrial sectors are concerned, directly or indirectly.
HungarianAz XSLT-stíluslap közvetlenül vagy közvetve importálja vagy behívja saját magát:
An XSLT stylesheet directly or indirectly imports or includes itself:
HungarianRáadásul mindenki bűnös, aki közvetlenül vagy közvetve terrorista bűncselekményeket támogat.
Furthermore, anyone directly or indirectly supporting terrorist crimes is guilty.
HungarianEz, közvetve vagy közvetlenül, a brit adófizetők terhére fog történni.
This is bound to be at the direct or indirect cost of the British taxpayer.
HungarianFranciaországban egyre több helyi önkormányzat támogatja közvetve mecsetek építését.
In France, more and more local authorities are indirectly funding the construction of mosques.
HungarianA fapados társaságok 427 000 munkahelyet teremtettek közvetlenül vagy közvetve.
Low-cost companies provide 427,000 jobs directly or indirectly.
HungarianHazámban, Ausztriában sok ezer dolgozót érint a válság közvetlenül vagy közvetve.
In my country, Austria, many thousands of workers are directly or indirectly affected by the crisis.
HungarianEzzel közvetve azt jelzi, hogy támogatni tudja az állatok élelmiszeripari célú klónozását.
By doing so, it is indirectly showing that it can support animal cloning for food production.
HungarianA kutató és fejlesztő kkv-k sok nőt alkalmaznak, közvetve vagy közvetlenül.
Many women are employed in research and development performing SMEs, whether directly or indirectly.
HungarianTizenkétmillió munkavállaló állása függ közvetve vagy közvetlen az európai autógyártóktól.
Twelve million workers have a job that is directly or indirectly dependent on Europe's car makers.
HungarianA lovad megbízottadként elfogadta az ajándékot, ezáltal közvetve te lettél a megajándékozott.
Your horse, acting as your agent, accepted the gift, and you therefore become an extensionary donee.
HungarianAz első kamarában, mely korlátozott hatáskörrel rendelkezik, 75 közvetve választott képviselő foglal helyet.
The first, with 75 members, is indirectly elected and has limited powers.
HungarianA tagállamok megengedik más kormányoknak, hogy az EU-n keresztül közvetve kémkedjenek polgáraink után.
The Member States are allowing other governments to spy on our citizens indirectly via the EU.
HungarianEurópában közvetlenül vagy közvetve mindenki támogatta a Szerződést, és most már tovább kell lépnünk.
Everyone in Europe has, directly or indirectly, supported the Treaty and now we must move ahead.