magyar-angol fordítás erre a szóra: közreműködő

HU

"közreműködő" angol fordítás

HU

közreműködő {melléknév}

volume_up

Példamondatok a(z) "közreműködő" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianEgy ügyben közreműködő jogász tanúként nem vehet részt a tárgyaláson.
An attorney trying a case cannot participate in the same trial as a witness.
HungarianEz magában foglalja a kötelezettségeket és az exportnál és importálnál közreműködő hatóságok közötti együttműködés módszereit.
This entails obligations and methods for cooperation between exporting and importing authorities.
HungarianVéleményem és valamennyi, a jelentésben közreműködő véleménye szerint egyértelműen elvégeztük a feladatunkat.
In my view, and in the view of everyone who helped to develop this report, it is clear that we have done our work.
HungarianItt látható néhány közreműködő munkája.
This is again showing all the different contributions.
HungarianA misén közreműködő papokat, de még a ministránsokat és a kórus tagjait is meg fogjuk motozni, hogy nem rejtegetnek-e fegyvert.
All the priests taking part in Mass will be searched for concealed weapons, and the acolytes and choirboys.
HungarianA beszerzések szintén jelentős hatást gyakorolnak a sok esetben alvállalkozóként közreműködő kis- és középvállalkozásokra.
Procurement also has a significant impact on small and medium-sized enterprises, which often act as subcontractors.
Hungarian2005-ben, amikor először jártam külügyminiszterként Afganisztánban, találkoztam az ISAF, a Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erő parancsnokával.
When I first came to Afghanistan in 2005 as a foreign minister, I met the commander of ISAF, the international troops.
HungarianVárakozással tekintek a holnapi, teljes csomagot tárgyaló plenáris vita elé, és köszönetet mondok valamennyi közreműködő előadónak és európai parlamenti képviselőnek.
I look forward to tomorrow's plenary debate on the whole package and thank all the rapporteurs and MEPs involved.
HungarianAz eredeti vizsgálatban közreműködő indonéziai gyártó ebben a felülvizsgálatban is közreműködött, és kitöltötte a Bizottság kérdőívét.
The Indonesian producer who had cooperated in the original investigation also cooperated in the current review and completed the Commissions questionnaire.
HungarianMindenekelőtt köszönetet mondanék Audy úrnak és valamennyi közreműködő képviselőtársamnak.
(DE) Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, firstly, I would like to thank Mr Audy and all my fellow Members who have worked on this.
HungarianJelentése megemlít a területen, és sajnálatos módon sok más szakterületen is a nők alulreprezentáltságában közreműködő egyéb tényezőket is.
Her report notes other factors that contribute to the under-representation of women in this field and regrettably in many other professional fields as well.
HungarianA Görögországban végzett Frontex-műveletekben a felszereléseket és emberi erőforrásokat tekintve Németország után Románia volt a második legnagyobb közreműködő.
In the Frontex operations carried out in Greece, Romania was the second main contributor, after Germany, of equipment and human resources.
HungarianA szállítás megszervezésével megbízott közreműködő nagyon olcsón jutott hozzá, készpénzért és hamis néven vásárolta valakitől, akinek a hirdetését Baltimore-ban olvasta.
The team member responsible for transportation had bought it cheap, using cash and an alias, from a man who'd advertised in the Baltimore want ads.