magyar-angol fordítás erre a szóra: közpénzek

HU

"közpénzek" angol fordítás

HU

közpénzek {többes szám}

volume_up

Példamondatok a(z) "közpénzek" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianA közpénzek fogják körültekintően meghatározni, hova is megy a finanszírozás.
The public purse will determine politically where the funding will go.
HungarianA közpénzek a gazdagok által igénybe vett külföldi szolgáltatásokra folynak majd el.
Public money is leaking into services abroad for the rich.
HungarianA strukturális alapok közpénzek, és így a nemzeti közbeszerzési jogszabályok hatálya alá esnek.
Structural Funds are public funds which are subject to national public procurement legislation.
HungarianFeladata az EU pénzügyi irányításának a fejlesztése és a közpénzek felhasználásáról történő jelentéstétel.
Its role is to improve EU financial management and report on the use of public funds.
HungarianA rendkívül rossz minőségű házak felújítása valóban a közpénzek elherdálását eredményezheti.
In fact, renovation of houses of extremely poor quality might result in a waste of public resources.
HungarianA közpénzek elköltésének ezen politikai indíttatású felhasználásai komolyan megkérdőjelezhetőek.
These are highly questionable political uses of public money.
HungarianÍgy hát közpénzek teljesen szükségtelen kidobásáról van szó.
So this is totally unnecessary, an utter waste of public money.
HungarianA közpénzek elköltése mindig erőteljes érzelmeket kelt.
The spending of public money has always stirred up strong feelings.
HungarianKözpénzek energiaügyekre költésének csak akkor van értelme, ha ez segít kielégíteni a biztonsági igényeket.
Spending public money on energy matters only makes sense if it helps us meet security demands.
HungarianVannak olyan uniós országok, ahol közpénzek állnak rendelkezésre arra az esetre, ha a volt házastárs fizetésképtelen.
In some EU countries, public funds are available if your former partner is insolvent.
HungarianTöbb kérdésre kell összpontosítani a közpénzek szükségtelen elherdálásának elkerülése érdekében.
There is a need to concentrate on several items in order to avoid the unnecessary squandering of public funds.
HungarianKözpénzek elköltésével nem fognak európaiakat fabrikálni.
You will not create Europeans by spending public money.
HungarianJelenleg a nem nukleáris energia terén folytatott kutatásokra fordított közpénzek 80 %-a származik a tagállamoktól.
At present, 80% of public investment in non-nuclear energy research is funded at national level.
HungarianEzen cég létrehozása a közpénzek magáncélokra történő felhasználásának veszélyes esetét példázza.
The establishment of this company represents a dangerous precedent in the use of public money for private purposes.
HungarianA közpénzek ilyetén elherdálása a valós helyzet semmibe vételét jelzi.
Ladies and gentlemen, such a squandering of public resources shows nothing more than contempt for the realities of the situation.
HungarianAz EBB éppen ezért a lehető legantidemokratikusabb intézmény, amelynek közpénzek állnak a rendelkezésére.
The EIB would, therefore, appear to be a most undemocratic institution which nevertheless has public money at its disposal.
HungarianÍgy a közpénzek végállomása feletti demokratikus ellenőrzés alá van ásva, amit a Parlament szigorúan elutasít.
Thus, the democratic control over the destination of public money is undermined, a fact that the Parliament firmly rejects.
HungarianA közpénzek ugyanis túlságosan gyakran úgy végzik, hogy bűnöző körök, korrupt politikusok és a maffia vágják őket zsebre.
More often than not, these public funds end up being pocketed by criminal societies, corrupt politicians and the Mafia.
HungarianEgy dolgot mindenképpen tisztáznunk kell: a közpénzek önmagukban nem elegendőek ahhoz, hogy megindítsák és lendületben tartsák a fejlődést.
One thing has to be clear: public funds alone are not enough to get development going and keep it going.
HungarianTermészetesen nincs tökéletes költségvetés, de azért törekednünk kell a közpénzek méltányos és jövőorientált elköltésére.
Of course no budget is perfect, but we must nevertheless strive to spend common funds in a just and future-oriented manner.