magyar-angol fordítás erre a szóra: közlekedési

HU

"közlekedési" angol fordítás

HU közlekedési
volume_up
{melléknév}

közlekedési (és: járművel kapcsolatos, közúti)

Példamondatok a(z) "közlekedési" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianEurópának erős légi közlekedési iparra van szüksége, amely munkahelyeket teremt.
Europe needs an aerospace industry that is powerful and that generates employment.
HungarianTeljes szívemből támogatom a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentését...
I wholeheartedly support the report by the Committee on Transport and Tourism ...
HungarianA Highland Avenue közlekedési lámpájánál beértem, s hagytam, hogy meglásson.
At the Highland Avenue traffic signal I pulled up beside him and let him see me.
HungarianA jelentés az Energiaügyi és Közlekedési Főigazgatóság honlapján megtekinthető.
It is available on the website of the Directorate-General for Energy and Transport.
HungarianMég a tömeg és az ósdi közlekedési eszközök is eredetinek, valóságosnak tűntek.
Even the crowds and clumped traffic below seemed authentic, a muddled human jumble.
HungarianAz álláspontot a Közlekedési és idegenforgalmi Bizottság többséggel elfogadta.
This position was accepted by a majority in the Committee on Transport and Tourism.
HungarianA labdarúgó, François Sterckele ma reggel halálos közlekedési balesetet szenvedett.
The footballer François Sterckele was this morning involved in a traffic accident.
Hungarian. - (NL) A közlekedési szektor felelős az üvegházhatású gázok ötödéért.
in writing. - (NL) The transport sector accounts for one fifth of greenhouse gases.
HungarianEzek után következnek a háztartási, a munkahelyi és a közlekedési balesetek.
After these unfortunates came the accidents: domestic, industrial, and automobile.
HungarianA jövőben a légi közlekedési viteldíjakat átfogó és átlátható módon kell közzétenni.
In future air fares are to be set out in a comprehensible and transparent way.
HungarianEmellett fontosnak tartom a közlekedés és a közlekedési módok sokféleségét.
I also believe that diversity of transport and modes of transport is important.
HungarianE tekintetben a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság ésszerű javaslatot tett.
In that regard, the Committee on Transport and Tourism has made a sensible suggestion.
HungarianA Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság és előadója, reméljük, javítottak rajta.
The Committee on Transport and Tourism and its rapporteur have, we hope, improved it.
HungarianA közlekedési infrastruktúra korszerűsítése különösen a vasúti közlekedésre vonatkozik.
Upgrading the transport infrastructures applies in particular to rail transport.
Hungariana közlekedési infrastruktúra jobb integrálása a járművekkel és a járművek között;
better integration of the transport infrastructure with vehicles and between vehicles;
HungarianEzeket a közlekedési eszközöket kell környezetbarátabbá és energiahatékonyabbá tenni.
These means of transport must become less polluting and more energy efficient.
HungarianA veszélyes áruk szállításának szabályozása fontos a közlekedési rendszer számára.
Regulation of the transport of dangerous goods is important for our transport system.
HungarianMindenekelőtt azt is várjuk, hogy bemutassa nekünk a közlekedési terv alkotóelemeit is.
Above all we also expect you to present us with the travel plan-related elements.
HungarianTudnak róla, hogy a közlekedési balesetek a vezető halálok a fiatalok között?
Do you know that driving accidents are the number one cause of death for young people?
HungarianAz egyik most elindított kísérleti projekt az intelligens közlekedési rendszer.
One of the pilot projects being put into action now is the intelligent transport system.