magyar-angol fordítás erre a szóra: közkedvelt

HU

"közkedvelt" angol fordítás

HU

közkedvelt {melléknév}

volume_up
Egyes közkedvelt idegenforgalmi célpontokon nincs semmiféle képviselet.
There is no representation whatsoever in certain popular tourist destinations.
Nem lehetett valami közkedvelt fickó, mikor elföldelték.
He certainly wasn't a popular fellow when they planted him.
Nagyon közkedvelt úr, és merem mondani, hogy igen kiváló jellem.
A very popular gentleman and, I'd say, a very fine character.

Példamondatok a(z) "közkedvelt" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianEgyes közkedvelt idegenforgalmi célpontokon nincs semmiféle képviselet.
There is no representation whatsoever in certain popular tourist destinations.
HungarianTerületét hegyek borítják, lakói körében közkedvelt sport a síelés és a hegymászás.
The country is mountainous, and Slovenes are keen skiers and hikers.
HungarianA vadászpilóták dél-nevadai Mekkájában közkedvelt foglalkozás volt a navigátorok ócsárlása.
Slamming navigators was common fare in this fighter pilot's Mecca in southern Nevada.
HungarianNagyon közkedvelt úr, és merem mondani, hogy igen kiváló jellem.
A very popular gentleman and, I'd say, a very fine character.
HungarianSonny Davist jelöltem ki náluk postamesternek, ő már a háború előtt is közkedvelt személy volt a körzetben.
I appointed Mr. Sonny Davis postmaster there, a prewar resident of the area liked by all.
HungarianNem lehetett valami közkedvelt fickó, mikor elföldelték.
He certainly wasn't a popular fellow when they planted him.
HungarianÖn is tudja, mennyire közkedvelt dolog errefelé az intrika.
You know how much our mother adores intrigue.
HungarianImádott kertjéből közkedvelt vizelde lett.
His beloved garden had become a favorite watering hole.
HungarianMagyarázólag hozzáfűzte: Baydon Heath-en laknak ugyanis, és a környéken három közkedvelt golfpálya van.
She added in an explanatory manner, They live at Baydon Heath, you know, which is a centre for three well-known golf courses.
HungarianA Cseh Köztársaság készült fel erre a legjobban: van egy közkedvelt konferenciaközpontja tudósok és üzletemberek számára.
The Czech Republic is the best prepared candidate: it already has a sought-after conference centre for scientists and businessmen.
HungarianÁm ekkor fölemelte szavát törzsünk egyik nagyasszonya, akit az akkor közkedvelt Janet néven hívtunk, és ellenem szólott.
But one of the great women of our tribe, Janet, as we had come to call her, a name very current then, raised her voice to speak out against me.
Hungarian(Zene) Nos, hallottak már sokak által mesélt közkedvelt történeteket arról, hogy a Johnson fivérek mily vakmerően ténykedtek?
(Music) Well, have you heard the many stories told by young and old with joy about the many deeds of daring that were done by the Johnson boys?
HungarianÉs végül ez a kislány megfertőződött ennek a közkedvelt kútnak a vizétől, és Anglia történelmének legszörnyűbb járványa tört ki két vagy három nappal később.
And so this little girl inadvertently ended up contaminating the water in this popular pump, and one of the most terrifying outbreaks in the history of England erupted about two or three days later.