HU

közigazgatási {melléknév}

volume_up
közigazgatási (és: adminisztratív)
A görög oktatási rendszert törvények és közigazgatási jogszabályok szabályozzák.
The Hellenic educational system is governed by laws and administrative acts.
Alvarez asszony jelentése az adózás területén történő közigazgatási együttműködésről,
the report by Mrs Alvarez on administrative cooperation in the field of taxation,
Ezek között lehetnek közigazgatási adatforrások is, mint például a cégnyilvántartás.
These may include administrative data sources such as business registers.
Másrészről, én személy szerint örülök a nemzeti parlamentek és a nemzeti közigazgatási szervek szerepének megerősítésének az úgynevezett rugalmassági záradékon keresztül.
On the one hand, I am personally delighted with the reinforcement of the role of the national parliaments and the national executives through the so-called flexibility clause.

Példamondatok a(z) "közigazgatási" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianA görög oktatási rendszert törvények és közigazgatási jogszabályok szabályozzák.
The Hellenic educational system is governed by laws and administrative acts.
HungarianA stratégia következő ciklusa nem lehet pusztán egy újabb közigazgatási gyakorlat.
The next cycle of the Strategy must not be just another bureaucratic exercise.
HungarianAlvarez asszony jelentése az adózás területén történő közigazgatási együttműködésről,
the report by Mrs Alvarez on administrative cooperation in the field of taxation,
HungarianPortugália létre tud hozni egy hatékonyabb és irányítottabb közigazgatási rendszert.
Portugal is capable of having a civil service that is more efficient and controlled.
HungarianA közigazgatási szervek kulcsszerepet játszanak a SEPA-átállás folyamatában.
Public administration plays a key role in the process of migrating to SEPA.
HungarianEzek között lehetnek közigazgatási adatforrások is, mint például a cégnyilvántartás.
These may include administrative data sources such as business registers.
HungarianMa Ukrajnának politikai, közigazgatási és gazdasági stabilitásra van szüksége.
Today, Ukraine needs political, administrative and economic stability.
HungarianDe ebben az esetben a vita nem lépett túl a Masaq' közigazgatási határán.
But no, in this case the quarrel never went out of Masaq's jurisdiction.'
HungarianA közigazgatási rendszerek SEPA-ba való migrálása alulmúlja várakozásainkat.
Public administrations' migration to SEPA is below our expectations.
HungarianKözigazgatási rendszerünk különböző szintjeinek együtt kell működniük.
What is needed is cooperation between the different levels of our public administration.
HungarianAzt mutatja, hogy előrelépést tesznek a közigazgatási hibák elismerése és kijavítása terén.
It shows that progress is being made in acknowledging and correcting administrative errors.
Hungarian(HU) Az EU nem szól bele a tagállamai közigazgatási berendezkedésébe.
(HU) Madam President, the EU does not interfere with the administrative affairs of its Member States.
HungarianFesték darabok... amit egyes közigazgatási épülettípusnál használnak.
Paint flecks... of a type used in government buildings.
HungarianA fejlődéssel kapcsolatos kihívások egyre kevésbé veszik figyelembe a közigazgatási vagy politikai határokat.
Development challenges increasingly do not respect administrative or political borders.
HungarianA törvényeknek átláthatónak kell lenni, és a közigazgatási hatóságoknak is megfelelő módon kell eljárniuk.
Laws must be transparent and administrative bodies must also act in an appropriate manner.
HungarianA hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködés és csalás elleni küzdelem (átdolgozás) (
Administrative cooperation and combating fraud in the field of value added tax (recast) (
HungarianA b), d), e), f), g) és h) pontokat értelemszerűen kell alkalmazni a közigazgatási hatóságra is.
Subparagraphs (b), (d), (e), (f), (g), and (h) shall apply by analogy to the administrative authority.
Hungarian. - (FR) Az irányelvnek az a célja, hogy az adózás területén javítsa a közigazgatási együttműködést.
The aim of the directive is to improve administrative cooperation in the field of taxation.
HungarianKövetkezésképpen elengedhetetlen az uniós intézmények és a nemzeti közigazgatási szervek közötti együttműködés.
For this reason, cooperation is vital between EU institutions and national administrations.
HungarianPéldául a nyugat-afrikai Maradi állam közigazgatási rendszerében több mint 130 hivatali cím volt.
For instance, the West African state of Maradi had a central administration with over 130 titled offices.