HU

közelben {határozószó}

volume_up
Nem esett nehezére elfojtani a közelben tartózkodó emberek gondolatait.
And it was easy to drown out the thoughts of mortals close at hand.
Nyoma sem volt sehol a közelben, messzebbre meg nem merészkedtek.
There was no trace of him to be found near at hand, and they did not dare to wander far.
A közelben a gyepszéleket beborította a lila erdei ciklámen.
Near at hand the grassy banks were coloured with small mauve cyclamen.

Példamondatok a(z) "közelben" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianLeodegranz a közelben ült, bár nem a legbelső körben, Arthur közvetlen közelében.
Leodegranz was seated near, though not in the inner ring of those around Arthur.
HungarianBruiser túl okos ahhoz, hogy nagyon belekeveredjen, de azért ott van a közelben.
Bruiser's too smart to get in the middle of it, but he's always on the fringes.
HungarianLégi mentéshez a part túl messze volt, és más hajó nem tartózkodott a közelben.
It was much too far for a rescue aircraft to come out, at least in this weather.
HungarianÉn, persze, mindig a közelben leszek, de ettől kezdve, többé-kevésbé a maga ura.
I'm going to be around, of course, but after this you're more or less your own man.
HungarianKét kórházi biztonsági őr áll az ajtónál, egy harmadik meg ott van a közelben.
The hospital's keeping two security guards by the door, and another one close by.
HungarianAz ösztönei azt súgták, hogy valami iszonyatos és halálos lény ólálkodik a közelben.
He moved as quietly as he could and kept his senses attuned to his surroundings.
HungarianÚgy láttam, Claudia ott van a közelben, és suttogó, kedves hangon beszél valakihez.
It seemed Claudia was near and speaking to someone in a hushed but sweet voice.
HungarianNagyon odaadóan fog rólam gondoskodni, és úgy érzem, jobb, ha a közelben vagyok.
She will look after me most devotedly, and I feel I should like to be close at hand.
HungarianAz is bizonyos, hogy a behatoló nem az emeleten tartózkodik, hanem a közelben.
And the intruder was not on the second floor of the house, she was certain of that.
HungarianA Farkas nyakában függő amulett néma és hideg maradt: nincs mágia a közelben.
The amulet around the Wolfs neck remained still and cool; there was no magic here.
HungarianA többi közelben ülő Grimm Testvérrel együtt úgy tett, mintha észre sem venné.
The other guests nearbyincluding Brother Grimmwere pretending not to notice.
HungarianA tűz lángolt, a házigazda a pult mögött állt, Liane bora ott volt a közelben.
The fire glowed, the landlord stood in his alcove, Liane's wine was at hand.
HungarianFlaviusért kiáltott, aki egész idő alatt a közelben volt, és mindenre figyelt.
He called out for Flavius, who had been dose all the while, listening to everything.
HungarianA közelben több ilyen hatalmas fa látszott, némelyik még ennél is magasabb.
In the distance could be seen several other such giant trees, some even taller.
HungarianAmikor kiléptem a ház elé, nem volt triksa a közelben, csak a Rue dOrmay sarkán.
There were no trishaw-drivers nearer than the Rue d'Ormay when I went out.
HungarianTudjuk, hogy Martel itt van valahol a közelben, és valószínűleg figyeltet minket.
'We know that Martel's moving around down here, and he's probably got eyes everywhere.
HungarianAki a közelben fekvő Phuoc Hue templomban keresett menedéket, azt bántalmazták.
The monks who sought refuge in the nearby Phuoc Hue temple were beaten up.
HungarianHa a szerkesztőség New Yorkban van, a munkatársaknak is a közelben kell lenniük, nem?
If the magazine's offices are in New York, they'd stick close, wouldn't they?'
HungarianA közelben egy turistacsoport tagjai tátott szájjal a mennyezetet bámulták.
Looking around, he saw the tourists, also staring at the ceiling with open mouths.
HungarianA suhanc itt van a közelben, de az gyönge; az öreg királynő nem fog csinálni semmit.
The boy will remain near, but the boy is weak; the old queen will do nothing.