HU

közel {melléknév}

volume_up
A Patriarchátushoz nem mennek különösebben közel, de az is túl közel van.
They won't pass all that close to the Patriarchy, but that's too close.
Ne állj ilyen közel nem, ennél azért közelebb, mert nem hallasz, Gyömbér, de ne túl közel.
Dont stand so close - no, closer, so you can hear me, Shand, but not too close.
Ha elég közel lesznek, hogy megöljenek, mi is elég közel leszünk, hogy megöljük őket.
They get close enough to kill us, we'll be close enough to kill them.

Példamondatok a(z) "közel" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianAvalloch kövér és puha volt, lógott a tokája, két apró szeme közel ült egymáshoz.
He was heavy and soft, his jowls blurred with fat, his eyes small and set close.
HungarianAz ENSZ szerint jelenleg közel 5 millió szudáni ember szorul sürgős segítségre.
According to the UN, almost 5 million Sudanese people currently need urgent aid.
HungarianÉn vezettem a közel-keleti békefolyamat szekcióját a Brit Külügyi Szolgálatnál.
I headed the Middle East Peace Process section in the British Foreign Ministry.
HungarianVezettünk emellett egy európai delegációt a közel-keleti konfliktus területére.
We have also led a European delegation to the area of the Middle East conflict.
HungarianOlyan közel araszolt a réshez az Eilean Mor-ral, hogy alaposan meg tudjuk nézni.
She had edged the Eilean Mor in close so that we could have a good look at it.
HungarianSokak számára a bor éppoly közel áll a kulturális kérdéshez, mint maga a nyelv.
For many, the issue of wine is as close to a cultural issue as language itself.
HungarianAz EU Közel-Kelettel kapcsolatos magatartásának több szigorú elven kell alapulnia.
The EU's approach to the Middle East must be based on several strong principles.
HungarianKerlin erőtlenül az ajtóhoz bicegett, és az kitárult előtte, amikor közel ért.
Kerlin moved with feeble steps to a portal which snapped aside as he approached.
HungarianHa ehhez hozzáadjuk a múlt hónapban itt tárgyalt ügyeket, ez közel 10 000 személy.
That makes almost 10 000, if we also add in the ones discussed here a month ago.
HungarianKülkapcsolati politikánk segítségével előmozdítjuk Mexikóban és a Közel-Keleten.
To promote it through our external relations policy in Mexico and in Central Asia.
HungarianAz majd eldönti, hogy emberek-e... de még ha nem is azok, elég közel vannak hozzá.
That'll tell us if they're human-and even if they aren't, they're close enough.
HungarianSzerintem amíg ilyen közel áll a győzelemhez, nem próbálkozik semmi ostobasággal.
He'll probably hold off on any kind of confrontation if he thinks he's that close.
HungarianVictor egy széken ült a tartály mellett, és egészen közel hajolt Erika arcához.
Victor sat on a stool beside the tank, leaned forward, his face close to hers.
HungarianEgy alkalommal olyan közel kerültem hozzá, hogy meghallottam, amint a pipán zenél.
I got close enough to him one time to discover that he made music on that pipe.
HungarianA jelek szerint ezek a "giskardok" közel sem működnek olyan jól, mint egykor.
And yet these Giskards aren't working as well as they used to, once upon a time.
HungarianMég a madarak is pillanatok alatt elhullottak, ha túl közel merészkedtek a vízhez.
Even birds chancing to fly too close to the deadly haze were killed in seconds.
HungarianMost elmegyek, ő pedig sose tudja meg, mennyire közel járt hozzá a gonoszság.
I would leave now, and he would never know what true evil had come close to him.
HungarianHa azt hinném, hogy kísérőőgépek mondta Munrónak , közel engedném a disznókat.
If I thought they were escorts, he said to Munro, Id let the bastards come close.
HungarianKözel emeltem az ajkamhoz, megfújtam, aztán belekortyoltam a meleg, keserű vízbe.
I brought it close to my lips, blew on it, then gulped the warm, bitter water.
HungarianA másik férfi karcsú volt, szőke fapofa, egymáshoz közel ülő, savószínű szemekkel.
The other man was slim, blond, deadpan, with close-set eyes and no color in them.