magyar-angol fordítás erre a szóra: közélet

HU

"közélet" angol fordítás

HU

közélet {főnév}

volume_up
Azután itt van a közélet normáival foglalkozó tanácsadó bizottság kérdése is.
Then there is the question of the Advisory Committee on Standards in Public Life.
Az Európai Közösség célja, hogy megvédje polgárai alapvető jogait, mind a közélet, mind pedig a munkaerőpiac területén.
The aim of the European Community is to secure the fundamental rights of all citizens, both as regards public life, and on the labour market.
A mi feladatunk most, hogy komoly figyelmet fordítsunk erre az eszközre, amely a közélet még nagyobb demokratizálódását segíti elő Európában.
Our role, now, is to give serious attention to this tool, which provides for even greater democratisation of public life in Europe.

Példamondatok a(z) "közélet" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianAzután itt van a közélet normáival foglalkozó tanácsadó bizottság kérdése is.
Then there is the question of the Advisory Committee on Standards in Public Life.
HungarianCsak néhány kattintás, és Te is részt vehetsz a holland közélet alakításában.
Help shape the Netherlands with just a few clicks.
HungarianAhogy közös sorsuk cégérét elvetették, egyre többen jelentek meg maguk szerezte jó hírnévvel a közélet porondján.
More and more their labels left them, and one by one these speechless women appeared under names more of their own making.
HungarianAz Európai Közösség célja, hogy megvédje polgárai alapvető jogait, mind a közélet, mind pedig a munkaerőpiac területén.
The aim of the European Community is to secure the fundamental rights of all citizens, both as regards public life, and on the labour market.
HungarianMinden bizonnyal javítani fogja a tagállamok lakosainak életét, és segíteni fog egy közélet felé elkötelezett Unió kialakításában.
It will certainly improve the lives of the residents of Member States and help in the creation of a pro-social image for the Union.
HungarianA mi feladatunk most, hogy komoly figyelmet fordítsunk erre az eszközre, amely a közélet még nagyobb demokratizálódását segíti elő Európában.
Our role, now, is to give serious attention to this tool, which provides for even greater democratisation of public life in Europe.
HungarianA rossz többnyelvűségi politika egy nyelvet részesít előnyben, a többit pedig marginalizálódásra ítéli a közélet minden területén.
A bad policy of multilingualism is based on favouring one or more languages and condemning the rest to marginalisation in all spheres of public activity.
HungarianDe tényleg szükségünk van önökre, hogy biztosítsák, hogy ezekben az algoritmusokban be legyen kódolva a közélet ítélőképessége, a polgári felelősség tudata.
But we really need you to make sure that these algorithms have encoded in them a sense of the public life, a sense of civic responsibility.
HungarianItt szeretném megemlíteni, hogy az Európai Unió egyik határozott politikai célja továbbra is az európai közélet kialakulásának elősegítése és továbbmozdítása.
I would like to mention here that one of the political goals decided for the European Union is still the promotion and advancement of the creation of a European public life.
Hungarian. - (HU) Anyanyelvemen fogok beszélni, mert egy olyan Európát remélek, amelyben ez minden parlamentben, sőt a közélet más területén is természetes jog.
I am going to speak in my mother tongue because I am hoping for a Europe where this act is a natural right in every parliament, not to mention in other areas of public life as well.
HungarianEzek az emberek azért haltak meg, hogy Oroszország igazi európai ország lehessen, ahol a közélet és a politikai élet alapja az egyes emberek élete és szabadsága.
These people died so that Russia could become a genuinely European country, where public and political life is based on the primacy of the life and freedom of each single individual.
HungarianAz európai szomszédságpolitika elindítása óta számos partnerországban nyilvánvaló előrelépés történt az emberi jogok, a közélet demokratizálódása és a gazdasági reformok terén.
Since the creation of the ENP, progress has been noticeable in the field of human rights, the democratisation of public life and economic reforms in many partner countries.
HungarianÉs nehéz helyzetben van, mert nemcsak az Európai Parlament szélsőoldali euroszkeptikusaival kell bajlódnia, hanem a hazai politikai közélet magas rangú képviselőivel is.
And it is difficult because they have to contend not only with the extreme Eurosceptics within Parliament but also with high-ranking political representatives of their home country.