magyar-angol fordítás erre a szóra: következőkben

HU

"következőkben" angol fordítás

HU

következőkben {kötőszó}

volume_up
következőkben (és: alábbiakban, lejjebb)
Ezekre a gázpalackokra a következőkben "palackok" megnevezéssel történik utalás.
These gas cylinders are hereinafter referred to as cylinders.

Példamondatok a(z) "következőkben" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianA Lengyelországban kialakult helyzetet a következőkben lehet összefoglalni.
The current situation in Poland in this regard may be summarised as follows.
HungarianA következőkben áttérnék az európai statisztikákra vonatkozó új rendelet tárgyalására.
Now I would like to discuss the new regulation on European statistics specifically.
HungarianA nanoanyagokkal kapcsolatban pedig a következőkben ismertetetteket kívánjuk leszögezni.
We would also like to make the following declarations as regards nanomaterials.
HungarianÉreztem, hogy kissé túlságosan az elevenére tapintottam, de ezt a következőkben jóvátettem.
I found this was a little too close upon him, but I made it up in what follows.
HungarianA következőkben összefoglaljuk az esetek többségében érvényes alapelveket.
However, the basic principles that apply in most cases are given below.
HungarianA következőkben a lényeg az, hogy a G20-országok által hozott döntések gyorsan megvalósuljanak.
Next, it is essential that the decisions taken by the G20 are delivered rapidly.
HungarianEzekre a gázpalackokra a következőkben "palackok" megnevezéssel történik utalás.
These gas cylinders are hereinafter referred to as cylinders.
Hungarianhavi munkanélküli juttatásban részesül a következőkben megállapított feltételek alapján.
shall be eligible for a monthly unemployment allowance under the conditions laid down below.
HungarianA következőkben szeretnék felvetni néhány kérdést az oktatással kapcsolatban.
I would next like to raise a few points concerning education.
HungarianA következőkben az előadás angol tolmácsolásának írott változata olvasható.
Below is a transcription of the English interpretation.)
HungarianA következőkben viszont azoknak is kell válaszolnom, akik az agyelszívás kockázata miatt aggódnak.
Next, I also need in turn to reply to those who are concerned by the risks of a brain drain.
HungarianA következőkben mindössze pár szót szólnék a válsággal kapcsolatban.
Next, I would just like to say a few words about the crisis.
HungarianA javaslat főbb pontjait a következőkben foglalhatjuk össze.
The major new points of the proposal can be summarised as follows.
HungarianA következőkben ki kell majd módolnia, hogy egyáltalán képtelenek legyenek az ellenállásra.
They had softened to the extent of giving him a newspaper; he had to break down their resistance even more.
HungarianA következőkben ismertetem e sorok fonetikus kiejtését.
Included here are the phonetic pronunciations of those passages.
HungarianA következőkben áttekintést adok a négy érintett ügyről.
The following is an overview of four of the matters concerned.
HungarianA következőkben a képviselőcsoportok felszólalásai következnek.
The next item is the speeches of the political groups.
HungarianAz euróra adott minden pozitív válaszon túl még mindig megmarad a kérdés, hogy mi történjen a következőkben.
Behind all the positive responses to the euro, there is still the question of what is to happen next.
HungarianA következőkben ebben és a hozzá kapcsolódó kérdésben eurocentrikusabb nézeteket fogok alkalmazni:
I shall adopt a more Euro-centric, more Euro-centrist view in addressing this and associated issues, as follows:
HungarianA következőkben a jog- és szabályszerűség kérdéseire térek ki.
I shall move on now to legality and regularity.