magyar-angol fordítás erre a szóra: kötvény

HU

"kötvény" angol fordítás

HU

kötvény {főnév}

volume_up
2. pénzügy
kötvény (és: kötelezvény)
Az Arany Kötvény bonokkal már nyerni se lehet!
You can't even redeem Gold Bond Stamps anymore.
The European growth bond?
A zsákban csaknem százezer font értékű amerikai vasúti kölcsön-kötvény volt, számos bányarészvény és más értékpapír.
Nearly a hundred thousand pounds' worth of American railway bonds, with a large amount of scrip in mines and other companies, was discovered in the bag.

Példamondatok a(z) "kötvény" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianDrummond magabiztosan lép az esküdtek elé, kezében a biztosítási kötvény egy másolatával.
Drummond strides confidently to the jury box and holds a copy of the policy.
HungarianMint ismeretes, az új gépkocsik vásárlási költségének egy részét a biztosítási kötvény fedezi.
Some of the cost of buying new cars, as we know, is covered by insurance policies.
HungarianA kötvény a tárgyaláson egyetlen dokumentumként szerepel majd, ám valójában harminc oldal.
The policy, for instance, will be considered as only one document at trial, but it has 30 pages.
HungarianA kötvény megint azt juttatta az eszembe, hogy milyen üres az életem.
They were just more reminders of how empty my life had become.
HungarianHa a Freyát felrobbantanák, ez a két kötvény fizetné a legtöbbet.
The P and I policy would be the one to cost the biggest bundle of money if the Freya were blown apart.
HungarianHónapok óta náluk van ez az átkozott kötvény.
They've had the damned policy and application for months.
HungarianNézzük meg a német szövetségi kötvény kamatlábát.
Let us look at the interest rate of the German Bund.
HungarianAz Arany Kötvény bonokkal már nyerni se lehet!
You can't even redeem Gold Bond Stamps anymore.
HungarianDot átnyújtja Drummondnak, aki gyorsan átolvassa, aztán továbbadja Hűlnek; a kötvény ezután Fiunkhoz kerül, végül pedig Grone-hoz.
Dot hands it to Drummond, who reviews it quickly, then hands it to Hill; then it gets passed to Plunk, then, finally, to Grone.
HungarianNagy a kockázat, hogy a részvény-, kötvény- és opciósügylet-kereskedelmet átviszik kevésbé átlátható és nyílt, Európán kívüli piacokra.
The risk of trade in shares, bonds and options transferring to less transparent and less open markets outside Europe is great.
HungarianAz európai növekedési kötvény?
HungarianA zsákban csaknem százezer font értékű amerikai vasúti kölcsön-kötvény volt, számos bányarészvény és más értékpapír.
Nearly a hundred thousand pounds' worth of American railway bonds, with a large amount of scrip in mines and other companies, was discovered in the bag.
HungarianNagy a kockázat, hogy a részvény-, kötvény- és opciósügylet-kereskedelmet átviszik kevésbé átlátható és nyílt, Európán kívüli piacokra.
The risk of trade in shares, bonds and options transferring instead to less transparent and less open markets outside Europe is great.
HungarianNoha volt saját biztosítása ennek a személynek, a saját biztosítási kötvényét nem tudta a költségekhez adni, illetve a kötvény alapján nem tudta a költségeit visszakövetelni.
Although the person had their own insurance, they were not able to add their own insurance policy for costs and were not able to recover under that policy either.
HungarianÉrnek legalább annyit, mint az az ingatlan és részvény és kötvény, a Cincinnati Bengals profi futballcsapat negyedrészét is beleértve, amit Edith hagyott rám.
They are worth at least as much as all the real estate and stocks and bonds, including a one-quarter share in the Cincinnati Bengals professional football team, which Edith left to me.
HungarianFigyelemre méltó, ahogyan egy pénzügyi garancia révén a biztosítási kötvény eltűnt, ami könnyebbé tette volna a tengeri katasztrófák áldozatai számára a kártalanítást.
One noticeable disappearance is that of an insurance policy, by means of a financial guarantee, that would make it easier for the victims of maritime disasters to be compensated.