Példamondatok a(z) "kötő" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianLassan, fájdalmasan feszült neki a határvidéki az izmait gúzsba kötő, láthatatlan láncoknak.
Slowly, painfully, the Borderman strained against the invisible chains that bound his muscles.
Hungarian2. így elkerülhető a harmadik országokkal kétoldalú megállapodásokat kötő tagállamok sebezhetősége.
2. thus, the vulnerability of Member States involved in bilateral agreements with third countries could be avoided.
HungarianDe más fontos tényezők is hozzájárultak, hogy Kalifornia ledobta a libidóját gúzsba kötő láncokat.
But there were other vastly more important factors that had contributed to the unchaining of the average Californian's libido.
HungarianTalán ez oldotta fel az asszonyt gúzsba kötő bénultságot.
HungarianMihelyt megszabadul az ember a mozdulatlan ház gúzsba kötő ideájától, már nem is kell feltétlenül küzdenie a homok ellen.
If they could get free from the concept of stationary houses, they wouldn't have to waste energy fighting the sands.
HungarianAz emlősűrűség a zsír relatív mennyiségét jelenti -- itt sárgával jelezve -- a kőtő- és hámszövetekhez képest -- a képen rózsaszínnel.
Breast density refers to the relative amount of fat -- pictured here in yellow -- versus connective and epithelial tissues -- pictured in pink.
HungarianAz megadja a szerződést kötő hatóságnak a gyakran kifejezetten bonyolult és érzékeny szerződések megtárgyalásához számukra szükséges rugalmasságot.
It will give contracting authorities the flexibility they need to negotiate contracts which are often particularly complex and sensitive.
HungarianSajnálom, hogy tíz-tizenkét képviselő nem kapott szót, de a csúszást látva és a minket kötő eljárási szabályzat miatt nem volt rá lehetőség.
I regret that a further ten or twelve Members were not able to speak, but it is impossible given how late we are running and the Rules of Procedure we are bound by.
HungarianLibasorban elindultak a lépcsőn, a szőrmók vezetett, Wil egy lépéssel lemaradva követte, keményen fogva a Szösz karját gúzsba kötő övet, Amberle és Eretria volt a sereghajtó.
In a line, they started up the stairway, Wisp leading, Wil just a step behind, holding firmly onto the sash that bound Wisp's arms, Eretria and Amberle trailing.
HungarianValószínűleg első alkalommal értek egyet Panzeri úr javaslatával, amely szorgalmazza a parlamenti bizottságon belüli párbeszéd folytatását a bennünket Marokkóhoz kötő kérdésekben.
Probably for the first time, I support the proposal made by Mr Panzeri for continued dialogue within the parliamentary committee on certain matters that bind us to our Moroccan colleagues.