HU

kötés {főnév}

volume_up
1. általános
- Ez a Kötés Kristálylánca, Netherilben készült, korokkal ezelőtt.
This is the Crystal Chain of Binding, wrought in Netheril long ages ago.
A kötés és a tok a drága Edith ajándéka volt a tizedik házassági évfordulónkra.
The binding and slipcase were a gift from dear Edith on our tenth wedding anniversary.
But there could be a binding.
kötés (és: öltés)
Végül is mondta minden meggyőződés nélkül Tommy neked itt van a kötés...
After all, said Tommy feebly, you can knit, you know.
Knit? said Tuppence.
Azzal az egyenes derékkal ülő alak felé fordította a fejét, akinek most is ott feküdt a kötés az ölében.
He turned his head to the upright figure with the knitting lying on her lap.
Azzal az egyenes derékkal ülő alak felé fordította a fejét, akinek most is ott feküdt a kötés az ölében.
He turned his head to the upright figure with the knitting lying on her lap.
Ha emlékeznek, minden, amit az üregben találtunk sorokba volt elhelyezve, a gyöngygombok, a kötés, az E betűk.
If you remember, it was all rows of things - buttons, letter E's, and finally rows of knitting.
Minden köztük lévő kötés, egy kapcsolat.
Every tie between them is a relationship.
A kötés, amelyet Thad Beaumont létesített közöttük, nem pattant el; inkább, mint egy kapkodva bogozott csomó, engedett az utolsó, hatalmas rántás erejének.
The awareness Beaumont had created between them did not break; it was more like a hastily tied knot which gave way under the pressure of a final tremendous yank.
2. "kötelék"
Az ilyen kötés ritka, nem szabad elszakítani.
Such a bond is rare and must not be broken.
A kötés a háromszögben látható.
You view the bond in the triangle.
Az én hatalmammal és a te hatalmaddal, és az én hitemmel, mert hódolnom kell, hogy a kötés megvalósuljon, és csak a te kezed által lehetséges a teljes összeolvadás.
`With my power and your power, and with my faith, for I must yield to achieve the bond, and only in your hands is the full merging possible.'
3. "szemen"
A szemét takaró kötés szélénél gyönge fény szivárgott be.
A hint of light touched the edges of the blindfold.
4. gyógyászat
A combján valami elasztikus anyagból hatalmas kötés díszelgett.
There was a large bandage and elastic cloth wrapped around the calf and thigh.
Szemét kötés fedte, karját és lábát hitelesnek tűnő forradások borították.
He had a bandage across his eyes and a number of authentic-looking sores on his arms and legs.
Sparhawk elgondolkodva rángatta a kezén lévő kötés csomóját.
Sparhawk tugged thoughtfully at the knot on his bandage.

Példamondatok a(z) "kötés" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianPendleton odapillantott, ahol az ujjbegyeim kikandikáltak a kezemen lévő kötés alól.
Pendleton glanced at where my fingertips projected from the bandages on my hands.
HungarianA kötés és a tok a drága Edith ajándéka volt a tizedik házassági évfordulónkra.
The binding and slipcase were a gift from dear Edith on our tenth wedding anniversary.
HungarianBuja őserdő tört elő a kötés alól, amely Cavanaugh csonka ujjait fedte.
Luxuriant growth had burst apart the bandages over the stumps of Cavanaugh's fingers.
HungarianMihelyt helyére került a kötés, a férfi oldalra hengeredett és elhevert.
And as soon as the dressing was secure, the man slumped sideways and lay down himself.
HungarianSúlyos könyv, drága kötés, szép nyomás kézi szedéssel, finom papíron.
A heavy book, well bound, handsomely printed in handset type on fine paper.
HungarianEmlékszem, valamiféle sérülés volt a bokáján, egy kötés, és mankóval járt.
I remember, she had some sort of injury to her ankle, an Ace bandage, and she had crutches.
HungarianA combján valami elasztikus anyagból hatalmas kötés díszelgett.
There was a large bandage and elastic cloth wrapped around the calf and thigh.
HungarianA kötés elfedi az arcod jó részét, és a benti világítás nem túl jó.
'The bandage hides most of your face, and the light inside isn't too good.
HungarianSzemét kötés fedte, karját és lábát hitelesnek tűnő forradások borították.
He had a bandage across his eyes and a number of authentic-looking sores on his arms and legs.
HungarianEkkor újra átvillantak az agyán azok a szemek a szétrohadt kötés alatt, ahogy rá merednek.
And suddenly, violently, he saw those eyes again, beneath rotted bandages, staring at him.
HungarianTalálat érte a torony csapóajtaját felelte az őrmester az arcát borító kötés mögül.
We took a shell on the hatch, he replied, and the bandages on his face told the truth of the tale.
Hungarian- Ez a Kötés Kristálylánca, Netherilben készült, korokkal ezelőtt.
This is the Crystal Chain of Binding, wrought in Netheril long ages ago.
HungarianKellett valami, amivel bekötözheti a sebet, legyen az a kötés bármilyen primitív.
He needed something to bind his wound, however primitive.
HungarianA lábán elég szoros a kötés - egy ujjat se lehet aládugni.
The knots were tight enough on her legs; there was not even room to insert a finger.
HungarianAggaszt a csuklója, mert mindkettőn kötés van és nem gipsz.
I'm worried about the wrists because they're both bandaged, not plastered.
HungarianAzzal az egyenes derékkal ülő alak felé fordította a fejét, akinek most is ott feküdt a kötés az ölében.
He turned his head to the upright figure with the knitting lying on her lap.
HungarianAztán ujjait bedugta a kötés alá, kitapogatta a pulzust.
He slipped his fingers through the cords that bound her and felt her pulse.
HungarianFelemeli a poharát, és észreveszem, hogy mindkét csuklóján kötés van.
She lifts her drink, and I notice the bandages on both wrists.
HungarianVégül is mondta minden meggyőződés nélkül Tommy neked itt van a kötés...
After all, said Tommy feebly, you can knit, you know.
HungarianA csuklóján kötés van mondom, mire Deck büszkén lapoz egyet.
Her wrists are bandaged, I say, and Deck proudly flips the page.