magyar-angol fordítás erre a szóra: környezetvédelem

HU

"környezetvédelem" angol fordítás

volume_up
környezetvédelem {fn}
HU

környezetvédelem {főnév}

volume_up
Ha az erdőket kizárólag a megújuló energia forrásának tekintjük, akkor teljesen szem elől tévesztjük a fenntartható ipar és a környezetvédelem ötvözésének lényegét.
If we consider forests solely as a source of renewable energy, we totally have missed the point of combining sustainable industry and environment protection.

Példamondatok a(z) "környezetvédelem" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianTrout kihasználta a csöndet, és kitalált egy környezetvédelem-ellenes történetet.
Trout used the silence to make up an anticonservation story he called Gilgongo!
HungarianMás előnyöket is kínál a környezetvédelem és a költségek csökkentése tekintetében.
It will also offer benefits in terms of environmental protection and reduce costs.
HungarianJó-e a környezetvédelem szempontjából, hogy ilyen távolságokra kell szállítani?
Is it good for the environment that goods are delivered from great distances?
HungarianAzonban nem a környezetvédelem az egyetlen probléma az Északi Áramlat kapcsán.
However, the environmental problem is not the only issue with Nord Stream.
HungarianEgyüttműködés van továbbá a kutatás és az oktatás, a kultúra és a környezetvédelem terén.
There is also cooperation on research and education, culture and the environment.
HungarianNagyon helyénvaló volt a környezetvédelem kérdését beemelni ezzel összefüggésben.
It was entirely appropriate to raise the issue of environmental protection in this context.
HungarianA környezetvédelem és az éghajlatváltozás területén új jogköröket kapunk.
We are getting new powers in environmental protection and climate change.
HungarianA környezetvédelem területén különösen az új típusú élelmiszerek kérdését kell megtárgyalnunk.
In the area of the environment, we must discuss new types of foods in particular.
HungarianTárgy: Hulladékkal kapcsolatos bűncselekmények / környezetvédelem a büntetőjog eszközével
Subject: Waste crime / protection of the environment through criminal law
HungarianA környezetvédelem céljaira így 14 milliárd eurót tudunk majd fordítani.
Thus, we will be able to allocate EUR 14 billion to environmental uses.
HungarianA környezetvédelem és a fogyasztók pénzügyi jóléte nem egymást kölcsönösen kizáró célok.
Environmental protection and consumer financial welfare are not mutually exclusive goals.
HungarianAz ERFA környezetvédelem elnevezésű operatív programja kilenc szennyvíz-projektet finanszíroz.
The ERDF Operational Programme 'Environment' co-finances nine waste water projects.
HungarianEurópa világelső a szociális védelem és a környezetvédelem területén.
Europe is a world leader in terms of social and environmental protection.
HungarianAzt visszautasítom, hogy a Tanácsnak a környezetvédelem ne lett volna fontos.
I reject the notion that the Council did not attach any importance to environmental protection.
HungarianA megújuló energiaforrások hasznosításának célja a környezetvédelem előmozdítása.
Renewables have the aim of helping to protect the environment.
HungarianA program eredményeképpen van előrelépés a környezetvédelem terén is.
And as a result of this program, something's happening for conservation.
HungarianCsak akkor lehet folytatni a tárgyalásokat, ha kiterjesztik a környezetvédelem kérdéseire is.
Negotiations can only be continued if they cover environmental issues too.
HungarianMondhatjuk azt, hogy a környezetvédelem elsőbbséget élvez a piac igényei felett?
With this wording, can we say that the environment takes precedence over the demands of the market?
HungarianOlyan területeket is felölel, mint a katasztrófák ellenőrzése, az energia és a környezetvédelem.
It also includes areas such as disaster control, energy and the environment.
HungarianA figyelem középpontjában az energiahordozók hatékony felhasználása és a környezetvédelem állt.
The review focused on efficient use of energy materials and environmental protection.