HU

körülvesz {ige}

volume_up
1. általános
körülvesz (és: szorongat)
- Igen, hiszen a levegő mindent körülvesz, és nem Throop tulajdona.
That we may do, since the air is all-encompassing and not the property of Throop.
körülvesz (és: övez)
körülvesz (és: felövez, övez)
körülvesz (és: övez)
körülvesz
I am surrounded by ancient history.
A baj a hallgatással, hogy a legtöbb hang, amit hallunk, zaj, ami állandóan körülvesz.
The trouble with listening is that so much of what we hear is noise, surrounding us all the time.
Amikor ezt felveszem, ezzel a fajta testi átváltozással a része lehetek vagy épp kritizálhatom is azt a teret, ami épp körülvesz.
And so I would put it on and sort of physically transform myself so that I could either contribute to or critique the spaces that surrounded me.

Példamondatok a(z) "körülvesz" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianÁm nagyon sok energiát meg lehetne takarítani mindenhol, ami csak körülvesz bennünket.
There is so much energy that could be saved from everything around us, though.
HungarianÉs természetesen itt van a gazdasági klíma, ami körülvesz bennünket manapság.
Then, of course, there is the economic climate in which we find ourselves these days.
HungarianHa még néhány csomag is van nálad, akkor hamarosan körülvesz egy banda, bármerre menj.
Try to do that with a few wagons an' look like ye're part of the group, howe'er ye go.
Hungarian- Igen, hiszen a levegő mindent körülvesz, és nem Throop tulajdona.
That we may do, since the air is all-encompassing and not the property of Throop.
HungarianEz van mindenütt, körülvesz bennünket, az űr pedig kaotikusan rezeg.
It's everywhere, it's all around you, and the space is wobbling chaotically.
HungarianA baj a hallgatással, hogy a legtöbb hang, amit hallunk, zaj, ami állandóan körülvesz.
The trouble with listening is that so much of what we hear is noise, surrounding us all the time.
HungarianAz isteni levegő, amely körülvesz, túlságosan erős az én halandó tüdőmnek.
The divine air you exhale is too strong for my mortal nostrils.
HungarianMár az is valami, hogy legalább egyetlen ponton szilárd talajt érezhetünk lábunk alatt ebben az ingoványban, amely körülvesz bennünket.
It is something to have touched bottom anywhere in this bog in which we are floundering.
HungarianA fény, amely körülvesz, a melegség, amelyet annyi gúnnyal emlegetett a gyermekfantom a melegség egyszerűen elmúlna.
The lights around me-the warmth of which the child phantom had spoken so tauntingly-the warmth would simply go away.
HungarianAz egész világon körülvesz minket a mágia.
'We live in a world with magic all around us.
HungarianKörülvesz a történelem.
HungarianIsmét körülvesz a világ.
HungarianAmikor ezt felveszem, ezzel a fajta testi átváltozással a része lehetek vagy épp kritizálhatom is azt a teret, ami épp körülvesz.
And so I would put it on and sort of physically transform myself so that I could either contribute to or critique the spaces that surrounded me.
HungarianHangot kell viszont adnom aggodalmamnak amiatt, hogy az európai intézmények nem hajlandók tudomásul venni a gazdasági realitást, amely jelenleg körülvesz bennünket.
However, I must express my concern that European institutions are unwilling to acknowledge the economic reality with which we are currently faced.
HungarianGyanítom, hogy kevesebb mint huszonnégy órán belül a Great Benefitről szóló hírek megjelennek Memphisben is, és a csodálat, ami jelenleg körülvesz, nyomban semmivé lesz.
I suspect that in less than twenty-four hours the news about Great Benefit will be reported in Memphis, and the awe in which I'm now held will instantly disappear.
HungarianAz éghajlat és maga a természet, amely körülvesz bennünket, valamennyi emberé, ideértve a jövő generációkat is, és ezért kell felelősséget éreznünk a megmentésükért.
(PL) Mr President, the climate, and nature itself, which is all around us, belong to all people, including future generations, and that is why we must feel responsible for their protection.