magyar-angol fordítás erre a szóra: körültekintően

HU

"körültekintően" angol fordítás

HU

körültekintően {határozószó}

volume_up
körültekintően (és: óvatosan)
Nyilvánvaló, hogy itt körültekintően és nagy érzékenységgel kell eljárnunk, és mindenekfelett fogékonynak kell lennünk a vállalatok iránt.
Here, we obviously have to proceed very circumspectly and with sensitivity, and above all to be receptive to companies.
Az olyan különösen érzékeny területeken, mint például az EU-n belüli pénzügyi kapcsolatok területe, az ilyen terminológiát körültekintően kell alkalmazni.
In delicate areas such as financial relations within the EU such terminology, should be used circumspectly.
körültekintően (és: okosan, megfontoltan, meggondoltan)
E kihívások fényében úgy vélem, hogy az EKB eredményesen, és mindenekfelett nagyon körültekintően járt el.
Given these challenges, in my view, the ECB has acted effectively and, above all, very prudently.
Ezt valóban olyan körültekintően és bölcsen intézte, hogy láttam, az én fiam józan férfi, és nincs rá szüksége, hogy én adjak neki tanácsot.
This was really so prudently and wisely managed, that I found my son was a man of sense, and needed no direction from me.
körültekintően (és: óvatosan)
Victoria nagyon szerette hallgatni a két férfi beszédét, s körültekintően figyelte a szavakat, s nagyon könnyen felszedte a szakmai nyelvet.
Victoria was an excellent listener to the two men, and warily feeling her way, she began to pick up the jargon fairly easily.
Ezért valóban nagyon körültekintően kell eljárnunk, mert jelenleg lehetetlen biztosítani bizonyos közös alapvető standardok alkalmazását a büntetőjogban.
So we need to tread very warily indeed here, because it is currently impossible to ensure the application of certain common basic standards in the law of criminal procedure.
körültekintően (és: óvatosan, éberen, szemfülesen)

Példamondatok a(z) "körültekintően" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianDe higgye el nekem, minden lehetőséget végig gondoltak, újra és újra, körültekintően.
But this has been discussed, believe me, as high as it can be, every scenario.
HungarianAz előadó nagyon körültekintően járt el, amikor jelentkezett erre a feladatra.
The rapporteur has shown great diligence in his application to this task.
HungarianHa viszont az ügyvédjük nem volt képes körültekintően tenni a dolgát, el kell bocsátani.
But if their lawyer had failed to watch his trail, then he had to be fired.
HungarianA közpénzek fogják körültekintően meghatározni, hova is megy a finanszírozás.
The public purse will determine politically where the funding will go.
HungarianNem gondolkozott el azon nem is akart hogy miért bánik ilyen körültekintően az ennivalóval.
She did not let herself think much about why she was being so careful of the food.
HungarianArra ösztönözzük a török kormányt, hogy körültekintően reagáljon e helyzetre.
We urge the Turkish Government to react cautiously to this situation.
HungarianEzt a problémát meg kell vizsgálnunk, és ezt nagyon körültekintően kell tennünk.
This is an area that we need to look at and be very careful about.
HungarianAz európai pártok finanszírozásának elve néhány éve körültekintően megvitatatásra került.
The principle of financing for European parties was cautiously mooted a few years ago.
HungarianEzért most körültekintően kell eljárni, hogy a demokráciának jövője lehessen Egyiptomban.
Caution should be exercised now if democracy is to have a future in Egypt.
HungarianEzeket a véleményeket természetesen körültekintően figyelembe fogja venni a Bizottság.
These views will, of course, be carefully considered by the Commission.
HungarianIgen körültekintően kell eljárnunk, ha sikerre akarjuk vinni ezt a kísérleti projektet.
We need to proceed very carefully here if we are to make a success of this pilot project.
HungarianMost éppen behajolt a kirakatba, és körültekintően emelte ki a dobozt.
Now Gaunt was leaning into his show window and carefully removing the box.
HungarianAz álláspontok alapján, körültekintően, de mégiscsak vakon bizalmat szavazott a megrendelő.
But based on the positions, they took the educated leap of faith to do so.
HungarianAz átállással kapcsolatos érveket és ellenérveket azonban igen körültekintően kell mérlegelni.
However, the pros and cons of the change must be weighed up very carefully.
HungarianKörültekintően végig kell gondolnunk a korábbi éghajlati célkitűzéseket.
We need to think carefully about the climate objectives of the past.
HungarianÚgy vélem, hogy ez egy olyan kérdés, amelyet a Bizottságnak körültekintően kell kezelnie.
This is a matter in which I believe the Commission has to be prudent.
HungarianKörültekintően kiválasztott védenceikre hagyományozták a felelősséget.
They delegated their responsibility to carefully chosen professionals.
HungarianMondhatnánk, hogy ez egyszerű, azonban körültekintően kell eljárni, így tehát sosem lehet tudni.
You might say this is easy but you have to be thorough, so you never know.
HungarianA holland és a brit hatóságok jelenleg nagyon körültekintően megvizsgálják Kazemi úr esetét.
The Dutch and British authorities are currently considering Mr Kazemi's case very carefully.
HungarianAvery rettentő körültekintően járt el azokkal az aktákkal, amelyek McDeere kezébe kerültek.
Avery's been extremely careful about the files McDeere's touched.