HU

körülmény {főnév}

volume_up
körülmény (és: feltétel, elvárás)
Bármilyen körülmény, ami hozzájárulhatott a hirtelen halálához?
Any condition that would contribute to his sudden death?
Utána meg azt állították, hogy a fiú betegsége már korábban is meglévő körülmény volt.
Then they said the leukemia was a preexisting condition.
A ciszta már korábban is fennálló körülmény volt, közölte az elutasító levél.
The cyst was a preexisting condition, the denial letter read.

Példamondatok a(z) "körülmény" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

Hungarian- A felügyelő hangja érzékeltette, hogy ez bizony felettébb gyanús körülmény.
The inspector invested the word with its full quota of sinister significance.
HungarianAzonban éppen ez a körülmény teszi még a szokásosnál is fontosabbá ezt a feladatot.
However, this is all the more reason why this task is even more important.
HungarianAz a körülmény, hogy Easter nyomban felszívódott, alapos okot szolgáltat a gyanúra.
The fact that Easter had vanished immediately was grounds for suspicion.
HungarianEzen a képen az öt előre nem látható körülmény ugyan olyan fontos, mint akármi más.
In this picture, five acts of God are as important as everything else.
HungarianKét szerencsétlen körülmény együttese állt fenn.
Ladies and gentlemen, there has been a combination of two unfortunate circumstances.
HungarianCapuában az egyetlen zavaró körülmény a jó könyvtár hiánya volt.
The only inconvenience of Capua as a home for me was the absence of a good library.
HungarianSzeretem a bátorságodat, még a meggondolatlanságodat Is, ami esetedben mindig mentő körülmény volt.
I love your courage, even your rashness, which has always been your saving grace.
Hungarian- Nos, kedves asszonyom, mi lehetett hát az a... ez a külső körülmény?
Now what, should you think, was this - er - extraneous circumstance?
HungarianA ciszta már korábban is fennálló körülmény volt, közölte az elutasító levél.
The cyst was a preexisting condition, the denial letter read.
HungarianA második körülmény, ami a legnagyobb problémákat okozza, a következő.
The second circumstance that causes major problems is the following.
HungarianA születéssel kapcsolatos néhány körülmény azonban homályos.
Certain circumstances in regard to the birth remain a matter for conjecture.
HungarianBizalmukat kétségtelenül fokozta az a körülmény, hogy Dominguez neve ellenére ázsiai bennszülött volt.
The fact that he was an Asiatic, in spite of his name, unquestionably helped.
HungarianSzerencsés körülmény volt tehát az egész család számára, hiszen valamennyien a cégből élnek.
It was a fortunate occurrence for your whole family, since they are dependent on this business.
HungarianMinden körülmény annyira ellene szól már így is, hogy nem találhat olyasmit, ami súlyosbítaná a helyzetét.
Nothing that you could find could be more against her than the facts are already!
HungarianUtána meg azt állították, hogy a fiú betegsége már korábban is meglévő körülmény volt.
Then they said the leukemia was a preexisting condition.
HungarianEz a körülmény azonban nem akadályoz meg bennünket abban, hogy reális cselekvési tervet dolgozzunk ki.
However, this circumstance does not prevent us from developing a realistic plan of action.
HungarianAmíg nem érjük el a nulla vámot, addig ez a körülmény az Európán kívüli befektetéseket fogja ösztönözni.
As long as we do not have any zero tariffs, it will encourage investments outside Europe.
HungarianA jelek szerint számtalan körülmény megnövelheti a mutációs rátát.
It turns out there are many ways to get high mutation rates.
HungarianMég további két körülmény is hozzájárult ahhoz, hogy a csőcseléket vissza tudták tartani a garázdálkodástól.
Two things besides this contributed to prevent the mob doing any mischief.
HungarianEgy hét, esetleg tíz nap, kegyelmes uram bólintott Vanion , de ezt mindenféle körülmény befolyásolhatja.
'A week or ten days, Your Grace,' Vanion agreed, 'and even that's cutting it a little fine.