HU

körül {prepozíció}

volume_up
Elnök asszony, elég sok az almás pite és az anyaság e körül a jelentés körül.
Madam President, there is much of apple pie and motherhood about this report.
A vita azonban nem e körül zajlik: a vita az eredmények elérésének módjáról szól.
However, that is not what the debate is about: it is about how to achieve results.
Mindig ott nyüzsgött a betegágy körül, felolvasott, kis virágcsokrokat hozott.
Always hovering about, reading to her, bringing her little nosegays of flowers.

Példamondatok a(z) "körül" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianÚgy vett körül mint a szél vagy a víz, holott egyikkel sem lehetett azonosítani.
It surrounded me as if it were air or breeze or water, but it was none of these.
HungarianHirtelen eszébe jutott, hogy mi történt vele, és vadul nézett körül a szobában.
Recollection suddenly came to her; she shuddered, looked wildly around the room.
HungarianLángnyelvek nyaldosták körül szorosan becsavart alakját, és kiemelték körvonalait.
He stared at Chooka's blunt face; the thick nose, flat eyes, and corroded mouth.
HungarianSzeme körül a bőr duzzadt volt és sötét, de egyébként félelmetesen sápadt volt.
The skin around his eyes was puffy and dark but otherwise he was dreadfully pale.
HungarianEgy csapat goromba fickó jelent meg, akik kíváncsi arckifejezéssel vették körül.
A gaggle of surly louts appeared and surrounded him with expressions of curiosity.
HungarianA Cathyvel kötött házassága horgony volt, a tengely, ami körül az élete forgott.
His marriage to Cathy was the anchor to his life, the very center of his universe.
HungarianÁltalában nyolc óra körül érkeztek, és tizenegy, fél tizenkettő körül távoztak.
They used to come in around eight or so, then leave at eleven or eleven-thirty.
HungarianKörös-körül olyan emberek is rejtőztek, akik régebben jól ismerték az illetőt.
There were also people who had known the person in the older days hidden around.
HungarianIrdatlan tisztásra érkeztünk, melyet minden oldalról titáni tölgyek vettek körül.
I saw we had come to an immense clearing hemmed on all sides by the giant oaks.
HungarianMegvannak egy pillanatig mosoly játszadozott ajka körül a magány kis kedvtelései.
I have - a smile played for a moment round her lips - my private distractions.
HungarianMosolya hangsúlyozta a szeme körül a szarkalábakat, és ez csak fokozta érdességét.
His smile exaggerated the crinkles around his eyes and made him look more rugged.
HungarianÁrnyékok kavarogtak a teste körül, ahogy a füstoszlopok a lángoló Bika körül.
Streams of shadow swirled around him like smoke swirled around the burning Stag.
HungarianAz út mind meredekebb lett, és körös-körül nem volt már semmi más, csak homok.
The road began to rise more and more abruptly; more and more it became just sand.
HungarianTöbb hasznomat veszik a hivatal körül válaszolta Bea figyelemreméltó őszinteséggel.
I can see more on the administrative side, Bea answered with remarkable honesty.
HungarianÖt bolygó, nagyjából azonos méretűek, ötszöget alkotva keringenek egymás körül.
Five worlds all about the same size, orbiting in a pentagon around each other.
HungarianA Hölgy és a Nővér egymás körül táncolnak, mindketten a világ rájuk eső részében.
The Lady and the Sister dance round each other, each on her own side of the world.
HungarianReccsenő ágak jelezték a rablók útját, ahogy felé sietve körül akarták venni.
Crashings marked the routes of the hurrying outlaws as they ran to surround him.
HungarianA vita azonban nem e körül zajlik: a vita az eredmények elérésének módjáról szól.
However, that is not what the debate is about: it is about how to achieve results.
HungarianIszonyatos erejű vörös erő vette körül, lehet, hogy nem más, mint az emlékezet.
He was surrounded by a red force of immense power that might have been memory.
HungarianNem akarom, hogy olyanok vegyenek körül, akiknek az életét örökre elveszítettem.
I don't want to be surrounded by those who share a life I've lost completely.