magyar-angol fordítás erre a szóra: körének

HU

"körének" angol fordítás

EN
HU

körének {főnév}

volume_up

Példamondatok a(z) "körének" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianA cipzárhuzigáló ikrek körének közepén álló fődajka körülnézett.
Standing in the centre of a ring of zipper-hunting twins, the Head Nurse looked round.
HungarianA felülvizsgálattal kapcsolatos legfontosabb kihívás az irányelv alkalmazási körének megállapítása lesz.
The key challenges for the revision will be to define the scope of the directive.
HungarianCarse parányi csillagok óriási távolságból idelátszó körének látta.
It seemed to Carse like a ring of little stars, incredibly distant.
HungarianKülönleges hangsúlyt fektetünk az ENSZ és az ENSZ "baráti körének” közvetítésére.
Particular attention will be paid to mediation by the United Nations and the United Nations 'Group of Friends'.
HungarianAz ESZA-ból támogatható költségtípusok körének kiterjesztése (
New types of costs eligible for a contribution from the ESF (
HungarianElőször is, az irányelv alkalmazási körének meghatározása, vagyis hogy milyen típusú szervezett utakra vonatkozik.
Firstly, a definition of the scope of the directive; in short, what kinds of package travel are covered?
HungarianEzenfelül az új szerződés alapján úgy gondoljuk, hogy mindezt a rendelet alkalmazási körének kiterjesztésével érhetjük el.
We also think, on the basis of a new treaty, that we can do it by expanding the scope of this regulation.
HungarianA Lisszaboni Szerződés a rendelet alkalmazási körének kiterjesztése révén lehetőséget teremt arra, hogy eggyel tovább lépjünk.
The Treaty of Lisbon gives us the opportunity to go one step further, as the scope is being extended.
HungarianHatározottan egyetértek ezzel a kezdeményezéssel, különösen a SOLVIT-hálózat megerősítésével és tevékenységi körének kiszélesítésével.
In particular, I agree with the strengthening of the SOLVIT network and the broadening of its activities.
Hungarian. - (IT) Jöns asszonynak az ESZA-ból támogatható költségtípusok körének kiterjesztéséről szóló jelentése mellett szavaztam.
I voted in favour of Mrs Jöns's report on extending the types of costs eligible for a contribution from the ESF.
HungarianAz Európai Szociális Alap alkalmazási körének kiterjesztésére vonatkozó bizottsági javaslat a helyes irányba tett lépés.
The Commission's proposal to broaden the scope of costs covered by the European Social Fund is a step in the right direction.
HungarianEgy másik fontos lehetőség a donorok körének kibővítésére, hogy mérlegeljék az élő donorok önzetlen adományozásának népszerűsítését.
Another important option to increase the number of donors is the possible promotion of altruistic donations from living people.
HungarianMost csak az maradt hátra, hogy köszönetet mondjak a felszólalók első körének, és elmondjam, hogy a végén számítok néhány záró megjegyzésre.
That just leaves me to thank the first round of speakers and to say that I look forward to some final remarks at the end.
HungarianEzért támogatjuk a megállapodások alkalmazási körének olyan mértékű bővítését, amelyet maguk az AKCS-országok is hasznosnak ítélnek.
We therefore support the extension of the scope of the agreements to the extent deemed beneficial to the APC countries themselves.
HungarianMindez lehetőséget teremt a regionális repülőtereknek a fejlődésre és a kínált légi közlekedési szolgáltatások körének bővítésére.
This creates an opportunity for regional airports to develop and for the range of air travel services on offer to the public to expand.
HungarianA Parlamentnek e jogalkotói kezdeményezés szövege alkalmazási körének további növelésére és javítására tett erőfeszítései gyümölcsözőek voltak.
Parliament's efforts to further increase the scope and improve the text of this legislative initiative have been fruitful.
HungarianŐszintén remélem, hogy a Tanács megállapodásra jut, hogy ez a két ország része lehessen a schengeni államok kiváltságos körének.
I sincerely hope that the Council reaches an agreement so that these two countries can become part of the privileged circle of Schengen States.
HungarianA cél nem csak működtethetőségének javítása volt, hanem igénybevételének és alkalmazási körének a javítása is súlyos természeti csapások esetén.
The aim was to improve not only its operability, but also access to it and its coverage in the event of a major natural disaster.
HungarianJöns asszony jelentése mellett szavaztam, mivel támogatom az Európai Szociális Alapból támogatható költségtípusok körének kiterjesztését.
I voted in favour of Mrs Jöns's report as I support extension of the types of costs eligible for a contribution from the European Social Fund.
HungarianA falmouthi első számú metodista gyülekezet iparművészeti körének csütörtök esti összejövetelein egy ideje már túl volt.
Besides, nobody was going to come along and judge her work; Brownie Crafts Hour on Thursday nights at the First Methodist Church of Falmouth was long behind her now.