magyar-angol fordítás erre a szóra: kölcsönöz

HU

"kölcsönöz" angol fordítás

HU kölcsönöz
volume_up
{ige}

1. általános

kölcsönöz (és: kölcsönad)
Egy alkalommal, amikor pénzszűke szorította, megkereste nagybátyját, mert úgy tudta róla, hogy kölcsönöz boldog-boldogtalannak, és pénz van a bőre alatt is.
On one of the occasions when he found himself embarrassed for funds, he had gone to see his uncle, who had loaned money to half the people in town and was reputed to be rolling in dough.

2. "értelmet"

3. "pl. vmilyen jelleget"

kölcsönöz (és: kölcsönad)
Jobban teszi, aki segít a barátainak és bélyeget kölcsönöz neki.
It is better to help his friends by lending them a stamp.
Az állami szektor pénzt kölcsönöz a bankoknak.
The public sector is lending money to the banks here.
Raymond vagyis Barraclough úr mondta, hogy hallotta, ő kölcsönöz pénzt a felsőbb osztálybéli nőknek.
Raymond - Mr Barraclough told me that he had heard she lent money to society women.

Példamondatok a(z) "kölcsönöz" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianArra a ferde, japános szemüvegre gondol, amely keleties külsőt kölcsönöz az embernek?
Did you mean those slanting kind of glasses that make you look kind of oriental?
HungarianVégül is a távközlés az, ami bizonyos fokig emberi arcot kölcsönöz Európának.
After all, it is telecommunications that to a certain extent give Europe a human face.
HungarianAz új funkció nagyobb folytonosságot és stabilitást kölcsönöz a Tanácsban folyó munkának.
This provides greater continuity and stability to the work of the European Council.
HungarianA gazdasági jelentőség politikai befolyást és magabiztosságot kölcsönöz.
Economic weight is translating into political clout and self-confidence.
HungarianRaymond vagyis Barraclough úr mondta, hogy hallotta, ő kölcsönöz pénzt a felsőbb osztálybéli nőknek.
Raymond - Mr Barraclough told me that he had heard she lent money to society women.
HungarianA sörhöz hasonlóan a jeges tea is olyan, amit az ember nem vásárol, csak kölcsönöz.
Like beer, iced tea is something you can't buy, only rent.
Hungarian- Arról nem is beszélve, hogy ez a fekete festék pokolian rosszindulatú külsőt kölcsönöz neki.
Besides, the black paint and the nose make it look mean as hell.
HungarianA politikai akarat politikai eszközzé történő átalakítása hitelességet kölcsönöz az Európai Uniónak.
Translating political will into policy instruments lends credibility to the European Union.
HungarianJobban teszi, aki segít a barátainak és bélyeget kölcsönöz neki.
It is better to help his friends by lending them a stamp.
HungarianTalán a jövőben több tételt kellene készítenünk, mivel az jelentős rugalmasságot kölcsönöz a költségvetésnek.
Perhaps in future we should create more items, as that will add significant elasticity to the budget.
HungarianMondja, azért szívja azt a bunkót, mert ízlik, vagy pedig azért, mert azt hiszi, erőszakos külsőt kölcsönöz magának?
Do you smoke that piece of rope because you like it or because you think it makes you look tough?
HungarianLupus, gondolod, hogy a Király kölcsönöz nekünk?
Lupus, you think the King would be willing to bank us?
HungarianÚj munkahelyeket teremt, és szociális stabilitást hoz amellett, hogy világszinten nagyobb súlyt kölcsönöz az EU-nak.
It creates more jobs and social stability, as well as projecting a greater EU voice on the global stage.
HungarianAz állami szektor pénzt kölcsönöz a bankoknak.
The public sector is lending money to the banks here.
HungarianKépzőművészeti főiskolás korában belesulykolták, hogy a legrosszabb fajta festő eklektikus: innen-onnan kölcsönöz.
When he went to art school, it was drummed into him that the worst sort of painter was eclectic, borrowing from here and there.
HungarianElszántságot és bátorságot kölcsönöz.
Anger gives courage and de­termination.
HungarianA haditengerészet kölcsönöz nekem egy helikoptert, amivel elrepülhetek a battersea-i helikopter-támaszponttól az Argyll hátsó fedélzetére mondta.
The Navy is lending me a helicopter from the Battersea Heliport to the afterdeck of the Argyll, he said.
HungarianA bővítés kétségtelenül nagyobb súlyt kölcsönöz az Európai Uniónak a világban: erősebb nemzetközi szereplővé tette azt.
Enlargement has undoubtedly given the European Union greater weight in the world, and has made it a stronger international player.
HungarianHa Camber kölcsönöz neki valami vén tragacsot, hogy addig is legyen min járnia, akkor újra ott vagyunk, ahonnan kiindultunk: hol van az a tragacs?
If he gives her an old junker to run around in while he fixes her Pinto, we're back at square one right away: Where's the junker?
HungarianRánézett a másik három emberre, s tekintetében és hangjában volt valami parancsoló, amit a tekintéllyel járó pozíció kölcsönöz az embernek.
She looked at the other three, her glance and voice had that slight suggestion of command in it that comes from having occupied a position of authority.