magyar-angol fordítás erre a szóra: képviselet

HU

"képviselet" angol fordítás

HU

képviselet {főnév}

volume_up
Egyes közkedvelt idegenforgalmi célpontokon nincs semmiféle képviselet.
There is no representation whatsoever in certain popular tourist destinations.
Akár képviselet, akár népszavazás útján valósult meg, az összefogás valóságos.
Whether by representation or by referenda, this coming together is real.
Emellett a vezetésen belül alacsony a munkavállalói képviselet mértéke.
Moreover, the degree of employee representation within management is poor.

Példamondatok a(z) "képviselet" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianA munkavállalói képviselet elnyeréséhez hirtelen már 150 alkalmazott kellene.
Suddenly, 150 employees are required in order to obtain employee representation.
HungarianMeg vannak fosztva a képviselet jogától, még akkor is, ha van szavazati joguk.
They are deprived of the right of representation even if they had a right to vote.
HungarianUnderhall megemlítette, hogy pert indítanak elégtelen jogi képviselet címén.
Underhall has mentioned the filing of a malpractice claim against the firm.
HungarianAkár képviselet, akár népszavazás útján valósult meg, az összefogás valóságos.
Whether by representation or by referenda, this coming together is real.
HungarianEgyes közkedvelt idegenforgalmi célpontokon nincs semmiféle képviselet.
There is no representation whatsoever in certain popular tourist destinations.
HungarianA jogi segítségnyújtás és képviselet ingyenes kell legyen, különösen a gyermekek számára.
The system for legal aid and representation should be free, especially for children.
HungarianMost pedig a kiegyensúlyozott képviselet érdekében átadom a szót Andor biztos úrnak.
Now, for reasons of balanced representation, I shall give the floor to Commissioner Andor.
HungarianEmellett a vezetésen belül alacsony a munkavállalói képviselet mértéke.
Moreover, the degree of employee representation within management is poor.
HungarianE képviselet pedig mind a 27 vagy még több tagállam álláspontját tükrözni fogja majd.
This voice will be speaking on behalf of the 27 or more Member States.
HungarianEldöntöttük azonban, hogy a legfontosabb elv a képviselet elve.
However, we have decided that the most important principle is representativeness.
HungarianDonaldsont a képviselet hivatalvezetőője, Rikovot öt magas beosztású hivatalnoka kísérte.
Donaldson was attended by his deputy chief of mission, and Rykov by five senior officials.
HungarianA többszereplős képviselet pedig a politikai pártok által válik lehetővé.
It is political parties that enable this plural representation.
HungarianSőt, felvetődik a "nincs adózás képviselet nélkül” elv problémája is.
Here, there is even the 'no taxation without representation' issue.
HungarianKilakoltatás a Hamptonból; Munkáltató: nincs; Jogi képviselet: Pro se."
Pro Se means I can't afford a lawyer and I'm doing it on my own.
HungarianMegmutatod nekik, aztán aláíratod velük a jogi képviselet megszüntetésére vonatkozó levelet.
Show it to them, then get them to sign the letter of termination.
HungarianNyolc hónapig megtagadták tőlük a jogi képviselet lehetőségét.
For eight months, they were denied the opportunity of legal counsel.
HungarianJelenleg az olyan alapvető szolgáltatásokat is megtagadják tőlük, mint a tolmácsolás vagy a jogi képviselet.
Currently, they are refused basic services, such as interpreting or legal counsel.
HungarianKülönböző kísérletek történtek a dilemma megoldására, ezek egyike a kumulatív képviselet volt.
Nevertheless, various attempts were made to solve this dilemma, such as cumulative representation.
HungarianHála a Lisszaboni Szerződésnek, ma már rendelkezésünkre állnak a külső képviselet állandó struktúrái.
Thanks to the Treaty of Lisbon, we now have permanent structures for external representation.
HungarianVéleményem szerint fontos, hogy a 2013-as felülvizsgálat is foglalkozzon az egyenlő képviselet kérdésével.
I think it is important that the 2013 review should also cover this issue of equal representation.