HU

járat {főnév}

volume_up
A járat repülőtéri hivatalnokai szorgalmaskodtak körülötte.
Air officials of the line hovered around him.
Ez a rengeteg extra papírmunka feltehetőleg majd azt teszi lehetővé, hogy a luxemburgiak, lettek és litvánok sorban álljanak a Long Eaton és Letchworth közötti járat üzemeltetéséért.
Presumably, all this extra paperwork allows Luxembourgers, Latvians and Lithuanians to line up and run services from Long Eaton to Letchworth.
A jelenlegi légtérblokkok miatt túlságosan sok olyan járat van, amely túl hosszú, és kerülőúton közlekedik.
As a result of our current airspace blocks, there are too many flights, which are too long and have very circuitous routes.
Repültem, fel a férfivécébe, és repültömben észrevettem, hogy valaki padlókefélő gépet járat.
In I flew, and up to the men's room, noting in flight that somebody was running a floor-waxing machine.
to make sb run the gauntlet
Ez a rengeteg extra papírmunka feltehetőleg majd azt teszi lehetővé, hogy a luxemburgiak, lettek és litvánok sorban álljanak a Long Eaton és Letchworth közötti járat üzemeltetéséért.
Presumably, all this extra paperwork allows Luxembourgers, Latvians and Lithuanians to line up and run services from Long Eaton to Letchworth.
Repültem, fel a férfivécébe, és repültömben észrevettem, hogy valaki padlókefélő gépet járat.
In I flew, and up to the men's room, noting in flight that somebody was running a floor-waxing machine.

Példamondatok a(z) "járat" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianA 236-os moszkvai járat most szállt le, és az utasok a 7-es kapunál szállnak ki.
Flight 236 from Moscow has now landed, and passengers are disembarking at Gate 7.
HungarianHogy minden párizsi házat föld alatti járat kössön össze a csatornahálózattal!
Every house in Paris was to be connected by an underground corridor to the sewers.
HungarianAmint elindultak lefelé, a járat bezárult mögöttük, és ellepték őket az árnyékok.
As they descended, the shaft closed behind them, and the shadows swarmed toward them.
HungarianA moszkvai 461-es járat utasai, kérjük menjenek a 4-es indulási kapuhoz.
Passengers traveling on Flight 461 to Moscow, please proceed to Departure Gate 4.
HungarianA chicagói járat pontosan érkezik, és akit várok, hamar észreveszi a sapkámat.
The flight from Chicago arrives on time, and I'm soon spotted by my cap.
HungarianAz igaz, hogy a Royalty Express helyközi járat,... de a Royalty család tagja, oké?
JOHN: Royalty Express, although commuter, is still a member of the Royalty family, okay?
HungarianFokok százain hágott már föl, de a járat egyre csak tekergőzött a feketeségben.
Hundreds of steps passed beneath his feet; and still the tunnel twisted through the black.
HungarianA megállapodás foglalkozik továbbá a nagyobb járat- és utasbiztonsággal.
Furthermore, the scope of the agreement aims at greater flight and passenger safety.
HungarianTovábbá, és ezt maga is elismerte, a gépük nem nemzetközi járat volt.
Further, your aircraft, by your own admission, was not in international airspace.
HungarianEgy kissé megdőlt akna futott föl az üregből; ez volt a furdancsfa helyén robbantott járat.
It was the great drill-root Toshio and Dennie had blown apart a few days earlier.
HungarianA nassaui járat először Fort Lauderdale-ben szállt le, bár ez Trevor tudatáig nem jutott el.
The flight to Nassau stopped first in Fort Lauderdale, though Trevor hardly knew it.
Hungarian- Sosem hiszik - motyogta Mirt, miközben megnyílt előttük egy keskeny járat.
But I had no idea- They never do, Mirt purred, as stones parted to open a narrow, secret way.
HungarianA járat véget ért, újabb csigalépcső vezetett föl a sötétségbe.
Ahead, the passageway ended and a second stairwell curled upward, dark and empty.
HungarianA London-Aberdeen üzleti járat egy óra múlva felszállt velük, s elindult a skót felföld irányába.
An hour later the London-Aberdeen businessmens flight took off for the Highlands.
HungarianAz üregen túl a járat folytatódott, és sápadtan ragyogott a hullámzó tenger.
Beyond lay the tunnel again, and the dim gleam of breaking water.
HungarianIlja fodorovics bubovoj ezredes lebaktatott a szófiai járat lépcsőjén.
Outside of town, colonel Ilya Fedorovich Bubovoy walked off his morning flight from Sofia.
HungarianA 784-es járat San Francisco-ba várja a beszállókat a 38-as kapunál.
[ P. A. ] Flight 784 for San Francisco is ready for boarding at gate 38.
HungarianDe reggelig nem volt belföldi járat, a többi járaton pedig eladtak minden helyet.
There were no commuter planes until morning, and all of the early flights were already booked solid.
HungarianAlig negyven mérföldnyire attól a mezőtől, ahol a 353-as járat becsapódott...
And it was less than forty miles from the meadow where the doomed 747 had come to a thunderous end.
Hungarian- Kelly járat, üzemanyag-utántöltés utáni ellenőrzés - rádiózta Candy.
Kelly flight, post-refueling checks, Canady radioed to his wingman.