HU

hoz {tárgyas ige}

volume_up
1. "pénzt"
Hasonlóképpen, az EKSZ létrejötte várhatóan előléptetési hullámot hoz magával.
Similarly, the establishment of the EEAS is expected to bring with it a wave of promotions.
A Galileo tehát a mindennapi életben kézzelfogható eredményeket hoz majd.
Galileo will therefore bring tangible results to the daily lives of our citizens.
Ez rengeteg hasznot hoz majd Ukrajnának és a térségnek.
This will bring a raft of benefits to Ukraine and to the region.

Példamondatok a(z) "hoz" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

Hungarian2009. január 1-jén lesz két éve, hogy Románia és Bulgária csatlakozott az EU-hoz.
On 1 January 2009 it will be two years since Romania and Bulgaria joined the EU.
HungarianMiért tenne így bárki gondolkodó lény, ha az a tudás várhatóan nem hoz hasznot?
Why should any thinking being if the knowledge has no chance of showing a profit?
HungarianTudatni szerettem volna Wargunnal, mi történhet, ha véletlenül rossz döntést hoz.
I wanted Wargun to understand what might happen if he made any wrong decisions.
HungarianValójában újra csatlakozunk a NATO-hoz, bár a hidegháború már 1990-ben véget ért.
In fact, we are rejoining NATO even though the Cold War has been over since 1990.
HungarianOszlopokat hoz létre egyenlő szélességgel, az oszlopjelölő helyzetétől függetlenül.
Creates columns of equal width, regardless of the position of the column marker.
HungarianAzt fontolgatta, hogy narkotikumokat hoz be az országba nyögte ki az informátor.
He was beginning to think about importing narcotics, the informant said next.
HungarianHa tudná mit hoz az éjszaka, gondolta magában, sokkal tartozna az isteneknek...
If he saw this night through, El reflected, he'd owe the gods much, indeed....
HungarianAhogy én látom, nem hoz létre közösségi kompetenciát a védelmi kereskedelemben.
As far as I can see, it does not create Community competence in the defence trade.
HungarianMolay-hoz hasonlóan viselkedett Normandia preceptora, Geoffroy de Charnay is.
Geoffroy de Charnay, the Templar preceptor of Normandy, follows Molay's example.
HungarianAz %PRODUCTNAME egy sokszöget hoz létre a képben előforduló minden egyes színnek.
%PRODUCTNAME generates a polygon for each occurrence of a color in the image.
HungarianHivatkozást hoz létre, egy objektum a Navigátorból a dokumentumba való húzásakor.
Creates a link when you drag-and-drop an object from the Navigator into a document.
HungarianFrank Pollard ült a harmadik széken, közel Julie-hoz, hogy mindig szem előtt legyen.
Frank Pollard sat with them, in the chair, where Julie could keep an eye on him.
HungarianÉjfélkor Raymond idegesen odajött Josie-hoz, és megkérdezte, hogy hol van Ruby.
Then, at midnight, Raymond came along to Josie very upset and asked where Ruby was.
HungarianMi Svédországban az utóbbi években az EU-hoz hasonlóan sürgetjük ezt az ügyet.
We in Sweden have been pushing this issue in recent years, just as the EU has.
HungarianA javaslat ádáz versenyt hoz létre, különösen a nagykereskedelmi energiapiacon.
The proposal sets up fierce competition, especially in the wholesale energy market.
HungarianEz különösen igaz bizonyos tagállamokban, amelyek 2004 után csatlakoztak az EU-hoz.
This is particularly true in certain Member States that joined the EU after 2004.
HungarianHasonlóan a "Kettős szivárvány"-hoz, úgy tűnik, egyszer csak előbukkant a semmiből.
And similar to "Double Rainbow," it seems to have just sprouted up out of nowhere.
HungarianÉs bent, a nappali fény -- mindegyik egy-egy optika ami fényt hoz a középpontba.
And inside, the daylight -- each one is an optic and it brings light into the center.
HungarianEz zavarba hozott, de végül is a modern világban majdnem minden zavarba hoz.
This wearied me, but then, almost everything about the modern world wearies me.
HungarianA nagy többségük olyan projekt, amely valójában nem hoz jelentősebb eredményt.
The majority represent projects which in fact are of no particularly great benefit.