magyar-angol fordítás erre a szóra: holttest

HU

"holttest" angol fordítás

HU holttest
volume_up
{főnév}

holttest (és: hulla, tetem)
volume_up
body {fn} (corpse)
Mivel a holttest nem Ruby Keene teste volt, valaki más hullájának kellett lennie.
Since the body wasn't the body of Ruby Keene, it must be the body of someone else.
Azonban holttest nélkül nem lehetett bizonyítani a halál beálltának időpontját.
But with no body, there was no proof of the time of death.
A holttest hazaszállíttatását bízza a konzulátusunkra.
Leave the matter of the repatriation of the body to our consular people.
holttest (és: tetem, hulla)
Holmi régészeti feltárás lehet odabent; vagy egy holttest; vagy egy meteorit?
She was prepared for some sort of archaeological dig; for a dead body; for a meteorite.
But there was only one dead body - Arlena's.
Ott feküdt Claudia szegény, siralmas, régi babája, olyan ernyedten, akár egy pici holttest.
There lay the poor pitiful old doll which had belonged to Claudia, limp as a tiny dead body.

Példamondatok a(z) "holttest" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianHippolyte azt állítja, ha ő úgy akarja, egy rég porladó holttest felkel és jár.
He claims he can make a long-dead corpse stand up and walk around, if he wants to.
HungarianHa előkerül még egy holttest, ott régebben kellett bekövetkeznie a halálesetnek.
The tourists wore bright, neatly pressed clothes because the weather was still cool.
HungarianOrrában, szájában még mindig a holttest szagát érezte, tele volt vele a torka is.
The stench of the seared corpse remained in his nose and mouth, thick in his throat.
HungarianIrsa kelletlenül odament, és a holttest mellől felszedte a gránátalmákat.
Irsa went to pick up her pellfruit, stooping with a look of disgust on her face.
HungarianNéhány frissen csomagolt holttest aszalódott a kíméletlen délutáni napsütésben.
A load of freshly wrapped bodies baked hi the harsh afternoon sunshine.
HungarianKezeimmel megtaláltam a holttest hónalját, a lábam szilárd talajra lelt és akkor fölemeltem.
I got my hands under the armpits, found solid ground for my feet, and lifted.
HungarianMajd rájön, hogy semmi nincs a holttest gimis zubbonyának gallérja fölött.
Then he realizes that there's nothing above the collar of the corpse's high-school jacket.
HungarianAz előtte heverő holttest félig már a föld alatt volt, lehúzta a sötétség.
The corpse before her was already half under the earth, being dragged down into the darkness.
Hungarian- Azért, mert attól félek, a kölyök tudja, hol van a holttest, és eltűnt.
Because I'm afraid this kid knows where it is, and he's disappeared.
HungarianAztán ott volt az a dolog a hajfonattal, amellyel egy holttest a Szent Mihály lovához kötöztetett.
And then there was that business about a tether that has bound a corpse to a bier.
HungarianÉs persze van még néhány holttest, Darbyt majdnem két hete üldözik az egész országban.
And more dead bodies, and they've chased her all over the country.
HungarianSzeretnék még inni szólt a gyermek, a padlón fekvő holttest felé fordulva.
`I want some more,' she said, turning to the corpse on the floor.
HungarianA katonák mégis összerakták minden holttest majdnem minden darabját.
Still, the troops had assembled the pieces for nearly-all the bodies.
HungarianA csúnya benne az, hogy kell hozzá három holttest, köztük egy gyermeké.
The ugly part is that you need three bodies, one of them a child.
Hungarian- Maga mondta, hogy a heg a holttest csuklóján még nem perdöntő bizonyíték.
'You yourself said that the scar on the corpse's wrist wasn't enough for an absolute identification.
HungarianKét holttest, a lány neve és több száz kérdés, melyek közül egyre sem tudnak válaszolni.
It's two dead bodies, the name of the girl, and a thousand questions, none of which they answered.
HungarianA fiatal boltos előreugrott, és valamit súgott a holttest fülébe.
He sprang forward and whispered something in the ear of the corpse.
HungarianA koporsó a földre zuhant és kinyílt; kigurult belőle egy újabb holttest: Cory of Falonges.
The catafalque fell to the stone flags and broke open; out rolled another corpse: Cory of Falonges.
HungarianTrull Szengár a holttest és az azon rothadó levélkupac előtt állt, és szomorúságot érzett.
Trull Sengar stood before the corpse and its mound of rotting leaves, and felt desolation in his soul.
HungarianMivel az FBI nem tudta azonosítani a holttest ujjlenyomatát, talán...
Since the FBI hasn't been able to match the corpse's fingerprints with anyone in their files, maybe-'.