HU

hitvány {melléknév}

volume_up
Bosszú elvakult, meddő, hitvány bosszúvágy.
Vengeance, blind and sterile and contemptible.
Contemptible, the lot of them.
You contemptible pupil.
Ezt a hitvány viselkedést nem fogom szavazatommal támogatni.
I will not facilitate this despicable exercise with my vote.
Beteg vagyok és hitvány, de küldetésem van és be is teljesítem.
I'm a sick and despicable man, but I have a mission and I will see it through.'
Lord God, you selfish and despicable man, he thought.
.: Akkor Iván egy hitvány rosszcsont, hogy elvette Joshua szendvicsét?
.: So is Ivan being mean and naughty for taking Joshua's sandwich?
Az emberiség tud csak hitvány lenni és elfordulni attól, ami jó.
Humanity can be mean, and turn away from what's good.
De véleményem szerint ez hitvány fogás, igen alacsony mesterkedés.
But, in my opinion, it is a paltry device, a very mean art.
hitvány (és: alávaló, aljas, csúszómászó)
volume_up
abject {mn} (contemptible, pitiful)
Mindarra, ami a férfi természetében hitvány, ingerlően hatott.
She appealed to everything base in a man's nature.
hitvány (és: vacak, selejtes)
Nem támogattam ezt a fellengzős és hitvány szöveget.
I voted against this arrogant and shoddy text.

Példamondatok a(z) "hitvány" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

Hungarian- Nagyon tévedsz, ha azt hiszed, hogy ilyen hitvány támadással befolyásolsz engem.
You are much mistaken if you expect to influence me by such a paltry attack as this.
Hungarian- Átkozott puhafa, hitvány tűlevelű, álnok örökzöld, soha nem kap meg téged!
Damned softwood, cursed conifer, deceitful evergreen, she'll never have you!
HungarianA tükörbeli Bobby úgy festett, mint az igazi Bobby Dakota hitvány utánzata.
Bobby-in-the-mirror looked like some bad imitation of the real Bobby Dakota.
Hungarian.: Akkor Iván egy hitvány rosszcsont, hogy elvette Joshua szendvicsét?
RS.: So is Ivan being mean and naughty for taking Joshua's sandwich?
Hungarian- Nem akarsz abból a hitvány öt aranyból százat, ezret, kétezret csinálni?
Do you want one hundred, a thousand, two thousand gold pieces for your miserable five?
Hungarian"Ez a hitvány takarmány még egy rasclinnt sem lakatna jól," morgott Kivara.
This paltry roughage would not even sustain a rasclinn, Kivara grumbled.
Hungarian- A bohócok és mutatványosok hitvány népség; ezt jól vésd az eszedbe!
Clowns and entertainers are an untrustworthy lot; this should be your lesson.
HungarianHitvány lé lehetett, hiszen a csontokról a koncot lerágták réges-rég.
It must have been a very thin broth because the bones had long ago been gnawed clean.
HungarianDe legyetek óvatosak, mert ez, a csábításnak és perverziónak hitvány világa a vágy birodalma is.
[00:36:12] [00:36:14] because this sordid world of temptation and perversion...
HungarianBeteg vagyok és hitvány, de küldetésem van és be is teljesítem.
I'm a sick and despicable man, but I have a mission and I will see it through.'
HungarianEmlítésre sem érdemes, hitvány halál: még az sem fogja meggyászolni, aki felbérelte.
It was a poor death worth no comment; he will not be mourned even by the entity who hired him.
HungarianA mentőautó két és fél kilométernyire volt, hitvány, göröngyös, síkos ösvény vezetett odáig.
It was a mile and a half to the ambulance, and vile going, over lumpy, slippery tracks.
HungarianSzobalánya révén tudom, hogy az a Marsay nevű ficsúr hitvány kutya.
That miserable M. de Marsay is a cur; I know all about him from her maid.
HungarianÚgy van, mindazok után, amit nekem mondott, nem becsülhetem többé ezt a hitvány Nucingent.
Yes, after all that that despicable Nucingen has told me, I cannot respect him any longer.
HungarianAzt hiszem, azt gondolta, a fénykép hitvány pótlék a lemészárolt emberekért.
I guess he thought photographs were a poor substitute for all the people killed in the massacre.
HungarianAz ing és a térdharisnya azonban hitvány pamutból készült, és így semmit sem ért a hideg ellen.
The shirts and socks were wretched cotton things, however, quite useless against cold.
HungarianA fiú a kislány hitvány kis copfjait simogatta karomszerű kezével.
The boy was using his claw-hand to stroke the little girl's ratty braids.
HungarianTávozóban azonban mégis megkérdezték, miért tartok ilyen hitvány képeket az előcsarnokban.
As they were leaving, though, they had to ask me why I had such trashy pictures in the foyer.
HungarianBrian Rusk anyja hitvány napszemüveget, amelynek valami kapcsolata volt Elvis Presleyvel.
Brian Rusk's mother had-a pair of cheap sunglasses that had something to do with Elvis Presley.
Hungarian- Sokat tanultunk a férfiakról - a hősökről és a hitvány gazemberekről, tudjuk, mi a különbség...
Weve learned about men-about the heroes and the bastards and how to tell the difference.