magyar-angol fordítás erre a szóra: hitel

HU

"hitel" angol fordítás

HU hitel
volume_up
{főnév}

1. általános

A hitelminősítő intézetek elvileg a hitel minőségéről szolgáltatnak információkat.
Credit rating agencies are supposed to provide information about the quality of credit.
A kamatszintkülönbség a jó hitel-megítélésű vállalatok esetében csökkenhet.
The difference in rates might decrease for companies with good credit ratings.
A szabványosított hitel-formanyomtatvány szintén rendkívül pozitív előrelépés.
A standardised credit form is also an extremely positive move.
hitel (és: kölcsön)
Az 500 millió eurós hitel segíteni fog Ukrajnának kilábalni a pénzügyi válságból.
A loan of EUR 500 million will help Ukraine come out of the financial crisis.
A hitel lejáratát megelőző előtörlesztés lehetőségének felajánlása a fogyasztók számára kezdeményezés.
Offering consumers the possibility of paying off a loan before its term constitutes a good initiative.
A kis összegű, biztosíték nélküli hitel nem csak a fejlődő országok legszegényebbjeinek kizárólagos segítsége.
Small, unsecured loans are not the preserve of the poorest in the developing countries.
hitel (és: hihetőség)

2. pénzügy: "banki"

hitel (és: bankhitel)

Példamondatok a(z) "hitel" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianAz első évben, 2006 októberéig, 500 000 dollár hitel ment át a Kiván.
And then that first year, October '05 through '06, Kiva facilitated $500,000 in loans.
HungarianA másik, amit tanultam, hogy a hitel egy érdekes módja a kapcsolódásnak.
Second thing that I've learned is that loans are a very interesting tool for connectivity.
HungarianGörögország harmadik világbeli ország lesz, amivel a hitel visszafizetésének még a reménye is odavész.
Greece is becoming a third-world country, ruining all hopes of reimbursement.
HungarianE hiány ellensúlyozása érdekében Washington naponta további 5 milliárd dollárnyi hitel felvételére kényszerül.
To make up this deficit, Washington has to borrow each day more than USD 5 billion.
HungarianOlyan hitel feltételeket alkotunk, amikkel nem tudunk megbirkózni.
We create mortgage terms that we can't actually deal with.
HungarianA kis összegű, biztosíték nélküli hitel nem csak a fejlődő országok legszegényebbjeinek kizárólagos segítsége.
Small, unsecured loans are not the preserve of the poorest in the developing countries.
HungarianTáviratilag küldtem kétezer rúpiát, hitel Luchmann Narain banknál."
To his sub-partner at Delhi he wired: 'Lutuf Ullah.
HungarianMárpedig ha nincs munka, ha nincs munkahely, akkor nincs pénz, akkor jön az adósodás, jön a hitel.
And where there is no work, where there are no jobs, there is no money either, and from that follows debt and loans.
HungarianTárgy: Jelzálog hitel válság és pénzügyi rendeletek
Subject: Mortgage crisis and financial regulations
HungarianDe amikor a zene végre abbamaradt, senki nem akarta az utolsó széket, amin csak egy rakás rossz hitel volt.
But when the music finally stopped, no one wanted to be holding this parcel, which was just a bundle of bad debts.
HungarianAz első az a diákmobilitáshoz nyújtott hitel lenne.
The first is credits for student mobility.
HungarianVajon hogyan tudjuk majd megszervezni a piacon a stabilitási tervhez szükséges 60 milliárd eurós hitel felvételét?
I wonder how we are going to be able to borrow on the markets to raise the EUR 60 billion needed for the stability plan.
HungarianÉn örülök annak, hogy az ebben az irányelvtervezetben a fogyasztói hitel minimuma 200 euró, és maximuma 75 000 euró.
I am pleased that the consumer credits defined in this draft directive have a minimum of 200 euros and a maximum of 75 000 euros.
HungarianAz Airbus nemcsak teljes egészében visszafizette a finanszírozást, de még a hitel összegén túl 40%-ot is visszatérített az uniós kormányoknak.
Not only was this financing fully repaid, but Airbus also paid back 40% on top of the amount lent to it by EU governments.
HungarianA hitel kedvéért alkalmazott és egyéb ilyesféle jelek kevésbé művésziek; a fordulatból következők viszont, mint például a lábmosásnál, jobbak.2
The fourth case] is when some one is about to do an irreparable deed through ignorance, and makes the discovery before it is done.
HungarianAz első a pénzügyi szolgáltatásoké: az európai fogyasztók részvétele érdekében szükség van a banki, hitel- és biztosítási szolgáltatások valódi belső piacára.
First, financial services: a real internal market in banking, loans, insurance etc. is needed to empower European consumers.
HungarianChris elhaladt a biztonsági őr és egy sor üvegkalitka mellett, amelyek ablakán Betét és Hitel felirat díszelgett, majd a terem hátsó végébe érve lement a lépcsőn.
Chris passed the security guard and a row of cages with signs for Deposits and Mortgages, descending the stairs at the back.
HungarianA Wall Street és a City túlélői a devizapiacokra spekulálnak és olyan hitel-nemteljesítési csereügyletek (CDS) shortolásába bocsátkoznak, amelyeknek nincsenek is a birtokában.
Wall Street and City survivors are speculating on the currency markets and short selling CDSs that they do not even have.
HungarianAz irányelv fő hatása abban nyilvánul meg, hogy EU-szerte összehasonlítható és szabványos tudnivalókkal, adatokkal szolgáljanak a hitel felvételét tervező fogyasztók részére.
The main effect of this Directive will be to provide comparable and standard information to consumers across the EU who take out loans.
HungarianA vállalkozói lakásépítési hitel esetén az eladás vagy bérbeadás céljára lakásokat építő vállalkozásoknak a banki kölcsön kamatai megfizetéséhez az állam támogatást nyújt.
In the case of company home-building loans, the state offers support with paying interest on bank loans to companies that build homes for sale or rent.