magyar-angol fordítás erre a szóra: -hez

HU

"-hez" angol fordítás

EN
HU

-hez {prepozíció}

volume_up
Besétálok Bendel-hez vagy Sakshez, vagy Bloomingdale-hez pucéron, egy szál hitelkártyával...
Well, you go to Bendel's or Saks or Bloomingdale's, naked except for a credit card
Akadozva beszélt, inkább önmagához, mint Constanthoz, Beatrice-hez és Chronóhoz.
He was speaking haltingly, as much to himself as to Constant, Beatrice and Chrono.
Egyszer külföldön találkozott vele, miután feleségül ment Pierre Lansquenet-hez.
Helen remembered meeting her once abroad, soon after her marriage to Pierre Lansquenet.
-hez (és: felé, -hoz, -höz, -ig, -nak, -nek, -ra, -re)

Példamondatok a(z) "-hez" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianJessének is tetszett itt, bár ő már elment, csatlakozott Maharet-hez Rangoonban.
Jesse had loved it here too, though she was gone now, to join Maharet in Rangoon.
HungarianA turisztikai ipar sok régióban jelentős mértékben járul hozzá a helyi GDP-hez.
For many regions, the tourism industry is an important contributor to local GDP.
HungarianAkadozva beszélt, inkább önmagához, mint Constanthoz, Beatrice-hez és Chronóhoz.
He was speaking haltingly, as much to himself as to Constant, Beatrice and Chrono.
HungarianAz energiát jelképező betűt hozzáillesztettük az első három betűhöz, a "Pyr"-hez.
PyrE emits energy, which is why E, the energy symbol, was added to the prefix Pyr.
HungarianA férfi hátralépett a fiatal Pierce-hez, miután sietősen kezet rázott Rowannal.
The older man stepped back with young Pierce, after quickly clasping Rowan's hand.
HungarianAlthea is néha fogja a lányokat, és átmegy Sally Petrie-hez, ha nem vagyok otthon.
Sometimes Althea takes the girls and goes over to Sally Petrie's when I'm gone.
HungarianÁtment szolgálni Marguerite-hez, vagy, az újszülött Katherine körül lebzselt.
He had gone on to serve Marguerite and to hover about Katherine, the new baby.
HungarianCronus ezredes visszatért a Yavin 4-hez húsz vörös színű csillagrombolójával.
Colonel Cronus returned to Yavin 4 with twenty of his crimson Star Destroyers.
HungarianA HADES-hez hasonló fegyvereket bölcsebb a raktárakban tartani, vagy megsemmisíteni.
Better to put weapons like HADES back in storage or destroy them than to use them.
HungarianEgyszer külföldön találkozott vele, miután feleségül ment Pierre Lansquenet-hez.
Helen remembered meeting her once abroad, soon after her marriage to Pierre Lansquenet.
HungarianNe is foglalkozz velük lépett Frieda Carrie-hez, előreszegve papírvágókés-orrát.
Don't let it bother you, Frieda said, tilting her letter-opener nose and strolling over.
HungarianMost elveszített egy műholdat, de nekem azonnal ki kell vinnem a GENESIS-hez.
He just lost a satellite and I've got to get him out to GENESIS right away.
HungarianOdavezette Morgaine-hez a lovat, és gyengéden karjába vette az asszonyt.
He changed his own saddleroll to the front of his saddle, lashing it to pad it.
HungarianEgyenest Rydesdale-hez ment jelentést tenni a főnök figyelmesen hallgatta.
He went straight away to make his report to Rydesdale who listened carefully.
HungarianHa nem lett volna gyémánt gyűrűm, nem követtem volna azt a kölyköt a Reddy Grant-hez.
If I didn't have the ring, I wouldn't have followed that kid to Reddy Grant.
HungarianAz EU-ban előállított GDP-hez képest folyamatosan csökkenő arányt képvisel.
Looking at the GDP we have generated in the EU, its volume has constantly decreased.
HungarianBotom ugyan nem volt, de a Gyors és a Lassú River-hez nem is nagyon kellett.
I didn't have a staff, of course, but for Young River and Old that's not so important.
HungarianHa összeméred az FC Mid-Jutland a négy másik győztessel, 9 az 1-hez esélyed lesz.
If you match FC Mid-Jutlandwith four other winners, you get9 to 1 odds.
HungarianA SWIFT-hez kapcsolódó eljárások ebben a tekintetben sok kívánnivalót hagynak maguk után.
The procedures surrounding SWIFT left a great deal to be desired in this respect.
HungarianMost, hogy friss DNS-hez jutott, átalakult... egy erősebb, gyorsabb vadásszá.
Now that it has fed on fresh DNA, it will mutate... becoming a stronger, faster hunter.