magyar-angol fordítás erre a szóra: használ

HU

"használ" angol fordítás

HU használ
volume_up
{ige}

1. általános

És olyan papirosra írná azokat, aminőt most használ?
Do you mean to employ the stationery you use at present?
A Tiste Edurok legalább háromötöde használ varázslatot.
Fully three-fifths of the Tiste Edur employed sorcery.
- Nővérem - szólt a láma, azt a megszólítást használva, amit a buddhista szerzetes néha az apácákkal szemben használ -, ha a varázslat megnyugtat téged...
'Sister,' said the lama, using that form of address a Buddhist monk may sometimes employ towards a nun, 'if charms comfort thee -'
ChatZilla a szövegek formázáshoz stíluslapokat (CSS) használ.
ChatZilla applies a Cascading Stylesheet (CSS) to all the chat text it displays.
Az Európai Parlament nem fogadja el a halálbüntetés alkalmazását, amelyet egész Európában egyedül Belarusz használ még ma is.
The European Parliament cannot agree with the use of capital punishment, and Belarus is the only country in Europe which applies this kind of penalty.
to be of little avail to sb
használ (és: ellát, dolgozik, alkalmaz, elhalmoz)
Akinek nincs takargatnivalója, nem használ álnevet és titkos levelezési címet.
A man who has nothing to hide does not use an alias or a secret address.
Az egész világ 12 egységet használ, és a leggazdagabb egymilliárd ebből hatot használ.
And it's 12 units used in the entire world, and the richest one billion, they use six of them.
Ugyanakkor mindegyik tagállam önállóan dönti el, használ-e atomenergiát, vagy sem.
At the same time, each Member State decides whether or not to use nuclear energy.

Példamondatok a(z) "használ" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianMobiltelefont használ, vélhetően többet is, azokat pedig nem könnyű lehallgatni.
He has a cell phone-maybe more than one, and covering them can be troublesome.
HungarianDe hogy mit használ neki, hogy minket ide fölhozott, azt el nem tudom képzelni.
But how bringing us up here will help him in that is more than I can guess.'
HungarianÉn, Pál mondom nektek: Ha körülmetélkedtek, Krisztus semmit sem használ nektek.
Behold, I Paul tell you, that if you be circumcised, Christ shall profit you nothing.
HungarianVergődnek, jajgatnak, vesztegetnek, fenyegetnek, dulakodnak, de semmi sem használ.
They struggle and cry, they try to bribe me, they threaten and fight; nothing works.
HungarianAz a szöveg annyira felhígult, hogy többet ártott volna, mint amennyit használ.
It was watered down so much that it would have done more harm to the cause than good.
Hungarian%S weboldal alacsony szintű titkosítást használ az éppen megtekintett oldalhoz.
The web site %S is using low-grade encryption for the page you are viewing.
HungarianHa arra gondol, hogy fegyvert használ mondtam , Mr. Palermo aligha helyeselné.
If you're thinking of pulling a gun, Mr. Palermo wouldn't like it, I said.
HungarianOlyan mutatókat használ, mint az ár, a panaszok, az elégedettség és a szolgáltató váltás.
It uses indicators which include prices, complaints, satisfaction and switching.
HungarianA Bank ugyanakkor más hasznot is szeretne hajtani, és ezért használ fel közpénzeket.
However, you aim to provide other benefits too, and that is why public money is used.
HungarianTestvéreim, mit használ, ha valaki azt állítja, hogy van hite, tettei azonban nincsenek?
What shall it profit, my brethren, if a man say he hath faith, but hath not works?
HungarianA mágiája, mindegy mit használ, csak erősebbé teszi, nem okoz kárt benne.
His magic, no matter how desperate, could only make it stronger, not harm it.
HungarianEgy dolog ami igaz erről az, hogy nem használ hozzá semmiféle speciális fizikát.
(Laughter) One thing that's true about it is that it doesn't do it with any special physics.
Hungarian- Egy potenciális bűnözővel van dolgunk, aki több hamis okmányt is használ - mondta Julie.
We're dealing with a possible criminal who uses multiple fake IDs, Julie said.
HungarianElég volt ránéznie Frodó arcára, tudta, hogy itt úgysem használ a szó.
The look on Frodo's face was enough for him he knew that words of his were useless.
HungarianTulajdonképpen a kémia végtelenül bőséges, és a testünk nagyon sokat használ belőle.
In fact, chemistry's extremely rich, and our body uses a lot of them.
HungarianVégül meglát engem és úgy dönt, én vagyok az az új alak, amit az anyja most használ.
Finally, when he saw me, he decided I was the new body she was using.
HungarianTehát ő olyan vezetési technikát használ, ami a vállövére és karjára fókuszál.
So he uses a lead that focuses on his shoulder girdle and his arm.
HungarianMegadja a nyelvet, amelyet a helyesírás-ellenőrző használ a távol-keleti betűs szövegeknél.
Specifies the language used for the spellcheck function in Asian alphabets.
HungarianEgyébként ma úgyse segítene senkin, ha elárulnám a nevét, mert úgyis másikat használ.
Knowing his name isn't going to help anyone tonight anyway, because he's using another one.'
HungarianÍrország problémája addig fog folytatódni, ameddig közös valutát használ.
The problems of Ireland are going to carry on for as long as it is in the single currency.