magyar-angol fordítás erre a szóra: gyárt

HU

"gyárt" angol fordítás

HU

gyárt {ige}

volume_up
34 ország gyárt repeszbombákat, köztük 13 uniós tagállam.
There are 34 countries which produce cluster bombs, including 13 EU Member States.
Például Romániában több mint 400 társaság gyárt autóalkatrészeket, amelyeknek összes forgalma 2008-ban elérte a 8 milliárd dollárt.
In Romania, for example, there are more than 400 companies involved in producing car components, which achieved a total turnover in 2008 of EUR 8 billion.
Az Egyesült Államokban például az Alliant Techsystems és a Textron vállalat továbbra is zavartalanul gyárt taposóaknákat, az Egyesült Államok kormányának megrendelésére.
In the US, companies such as Alliant Techsystems and Textron continue to produce mines undisturbed, with orders from the US Government.

Példamondatok a(z) "gyárt" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianA babák és a játékok, amelyeket ő csiszolgat és gyárt, eljutnak az összes országba.
The dolls and toys he refined and manufactured reached every country on the globe.
HungarianKi gyárt majd a jövőben jobb buszokat, jobb vonatokat és jobb tehergépkocsikat?
Who will build better buses, better trains and better lorries in future?
HungarianÚgy vélte netán, hogy a cég, mondjuk, estélyi nyakkendőt és esküvői kitűzőket gyárt?
Did you think they made little party poppers with paper hats inside?
HungarianMérhetetlenül gazdag, gyára van, vasúti kocsikerekeket gyárt (azt hiszem).
He is an immensely successful manufacturer of (I think) wagon wheels.
Hungarian34 ország gyárt repeszbombákat, köztük 13 uniós tagállam.
There are 34 countries which produce cluster bombs, including 13 EU Member States.
HungarianEzek az új rádiók, amelyeket az E-systems gyárt és a Global Security hozott nekünk, csodálatosak.
Those new radios that E-Systems make, and that Global Security got for us, they're bloody marvelous.
HungarianLehet, hogy üldözési mániám van, de a cégem pont ilyen chipeket gyárt a hadsereg részére.
Maybe just being paranoid, but my company makes the chips for scan- ners that the Army uses for just that purpose.''
HungarianHa van befektetni való pénze, javaslom, hogy tegye olyan orosz vállalatba, amelyik extrém hidegben is működő gépeket gyárt.
If you want to buy a hot stock, pick a Russian company that makes cold-weather gear.
HungarianA vállalat Milánóban mozdonyt gyárt mondta az ezredes.
The company makes locomotives in Milan, the Colonel said.
Hungarian- Azt akarja mondani, hogy ez az izé a szemétből gyémántot gyárt?
You're telling us it turns dirt into diamonds?
HungarianPéldának okáért: mit gyárt a Zarathusztra Dugóhúzó?
For instance what does ELCO Hoist Company manufacture?
HungarianMár régóta nem gyárt ilyesmit senki.
Nobody was manufacturing them any longernobody was
HungarianMár évek óta csak szemetet gyárt.
He hasn't touched anything for years-- garbage.
HungarianAmikor először találkoztak, nagyon tetszett neki, hogy Vi előszeretettel gyárt szójátékokat, de az évek során ez kissé unalmassá vált.
Vi's penchant for puns had struck him as cute when he first met her, but it had staled somewhat over the years.
HungarianChaz javasolta, hogy találjak egy céget, ami személyreszabott hangot gyárt nekem a tévés hangom felhasználásával az elmúlt 30 évből.
So Chaz suggested finding a company that could make a customized voice using my TV show voice from a period of 30 years.
HungarianE közösségek egy része eszközöket gyárt.
HungarianEurópa nem lehet egy olyan jogi gépezet, amely szabványokat, rendeleteket és irányelveket gyárt, nem lehet az eljárások és szabályok gépezete.
Europe cannot be a legal machine that churns out standards, regulations and directives, a machine of procedures and rules.
HungarianSemmit sem gyárt senki.
Hungarian- Maga elméleteket gyárt.
HungarianNapjaink repülése rendkívül fejlett iparág, amely olyan "repülő gépezeteket” gyárt, amelyek egyre jobban fel vannak szerelve egy sor eszközzel.
Today aviation is a highly-developed industry, making 'flying machines' which are increasingly better equipped with an array of instruments.