magyar-angol fordítás erre a szóra: gazda

HU

"gazda" angol fordítás

HU

gazda {főnév}

volume_up
1. "főnök", szleng
gazda (és: főnök)
volume_up
boss cocky {fn} [Ausz.] [közny.]
2. mezőgazdaság
Tilalmi zónában lenni katasztrofális hatással lehet egy gazda megélhetésére.
Being in an exclusion zone can be disastrous for a farmer's livelihood.
Miután így kioktatta, a gazda bement a házba, és bereteszelte maga után az ajtót.
After this last warning, the Farmer went into the house and closed the door and barred it.
A gazda magához húzta a feleségét, aztán megfordultak, és visszamentek a házba.
The moisture farmer turned and put an arm around his wife, drawing her near.
3. "főleg európai főnökre"
gazda (és: főnök)
volume_up
baas {fn} [D-Afr.]

Példamondatok a(z) "gazda" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianDe a gazda olyan sötéten nézett rájuk, hogy megijedtek és engedelmeskedtek.
Then, frightened by a look from their master, they left the kitchen to obey him.
HungarianMost ott tekergett a földön, s nem tudott kinyögni mást, csak hogy jó Gazda, jó Gazda.
He grovelled on the ground and could speak no clear words but _nice master_.
HungarianA dohánytermesztés 130 000 európai gazda kizárólagos bevételi forrása.
Tobacco growing is the sole source of income for some 130 000 European farmers.
HungarianHallottam félelmét, mikor meglátta a padlón a kihamvadt üszköt, és felkiáltott: Gazda!
I heard his fear as he discovered the burnt timbers on the floor and called out Master.
HungarianDe ha ő volna a Gazda, akkor magán szegítene, úgy ám, ész még cak meg sze szegné a fogadalmát.
But if we was master, then we could help ourselfs, yes, and still keep promises.'
HungarianTudja azt a gazda, hogy Boon mindennap négy-öt óra hosszat locsolja a slaggal azt az autót?
Does Boss know he's running the hose on that automobile four or five hours every day?
HungarianA házasság: egy gazda, egy cseléd és két rabszolga alkotta kéttagú életközösség.
_Marriage: a community consisting of a master, a_ _mistress, and two slaves, making in all, two.
HungarianA kéknyelv-betegség igen jelentős aggodalom forrása az összes uniós gazda körében.
Bluetongue has been the cause of a great deal of concern to all farmers in the European Union.
HungarianEmiatt sok gazda a választókerületemben felhagyott a termeléssel.
That has driven many dairy farmers in my constituency out of business altogether.
HungarianIdeje felkelni, még az éjszaka urának palotájában is, ahol a gazda sose ellenőriz nappal.
Time to get up, even in the palazzo of the night Lord who never checks or prods by day.
HungarianÕ mindig megbocát, úgy ám, úgy ám, még a jó Gazda kisz ravasszágát isz.
Always forgives, he does, yes, yes, even nice Master's little trickses.
HungarianAmikor már a nappaliban ültek, a Gazda odanyújtotta az eredeti Preston-jelentést.
When they were seated in the small sitting room, the Master held out the original Preston report.
HungarianSzóval csak arra kell rávennünk, hogy tegye fel tétnek a lovat a gazda autója ellenében.
So all we got to do is, bet him the horse against Boss's automobile.
HungarianDe bizonyára bőkezű gazda, s a cselédség szemében ez minden erény netovábbja.
But he is a liberal master, I suppose, and that in the eye of a servant comprehends every virtue.
HungarianA gazda állandóan ölebe fölé hajolt, mintha így akarná biztatni.
The keeper leaned forward over its charge, as if coaxing it to keep at a given task.
HungarianDe a Gazda moszt el fogja vinni Hozzá, egyeneszen a Fekete Kézbe, ha a Gazda erre megy.
But master is going to take it to Him, straight to the Black Hand, if master will go this way.
HungarianA gazda éppen tombolt, valami olyasmit mondott, hogy minden kéme eltűnik.
The master was raging, something about all his spies disappearing.
HungarianKár, hogy nincs itt a gazda vagy Mr. Maury, hogy mesélhessen nekik róla.
It's too bad Boss or Mr Maury aint here now to tell them about him.
Hungarian- Jó Gazda, bölc Gazda, kedvesz Gazda! - kiáltotta boldogan Gollam, és Frodó térdét simogatta.
'Good master, wise master, nice master!' cried Gollum in delight, patting Frodo's knees.
HungarianA gazda is szabadkőműves, de még sose hallottam, hogy suttogva beszélt volna róla.
Boss is a Mason too but I never heard him whisper about it.