magyar-angol fordítás erre a szóra: fogás


Erre gondoltál: fogas
HU

"fogás" angol fordítás

HU fogás
volume_up
{főnév}

1. általános

fogás (és: csel, retesz, csapda, zsákmány)
Világos, hogy a tőkehal járulékos fogás is lehet más fajok halászatakor.
It is clear that cod can be a collateral catch when fishing for other species.
Bizonyos halászatok esetében a fogás több mint 30%-a jogellenes.
In some fisheries, 30% of the catch is illegal.
A fogás igazolási rendszer egy olyan eszköz, ami biztosítja a halászati termékek eredetének ellenőrzését.
The catch certification scheme is the instrument which will ensure the control of traceability of fishery products.
fogás (és: hatalom, fék, markolás, szorítás)
Figyeljétek meg, a gombok nagyok, hogy jó fogás essék rajtuk.
Notice that the buttons are large to give an easy grip.
Azonban nem volt egyensúlyban a fegyver a kezében, és nagyon kényelmetlen fogás esett rajta.
But in his hand the balance felt wrong, the grip awkwardly shaped.
Térdek behajlítva, a hát tökéletesen egyenes, fej leszegve, de nem túlságosan, a fogás igen, majdnem jó.
Knees bent, back fairly straight, head down but not too much, the grip, yes, that's about right.
fogás (és: kapocs, kampó, horog, markolás)
fogás (és: tál, étel)
A New York Matinée szerint ""könnyű, de rejtelmes kis fogás"".
New York Matinee called it a playful but mysterious little dish.
Azonban nem volt egyensúlyban a fegyver a kezében, és nagyon kényelmetlen fogás esett rajta.
But in his hand the balance felt wrong, the grip awkwardly shaped.
Egyszóval úgy érezte, hogy nagy fogás lesz, bár az ember nem küldhet érzéseket diplomáciai táskában a hatodik emeletre.
So, it just felt right, though feels right isn't something you send by Diplomatic Courier to the Seventh Floor.
fogás (és: rúd, alkalom, fogó, irányítás)
fogás (és: befolyás, hatalom, támasz, tartó)
Néhány perc fennakadás jelentkezett a Pond Street forgalmában, míg Pennyfather kanonok úr és az ajtónálló megoldották ezt a fogas kérdést.
The traffic in Pond Street was held up for some minutes whilst Canon Pennyfather and the commissionaire debated this knotty point.
Másodszor fordult elő, hogy a legcsekélyebb érdeklődést sem tanúsította egy olyan szakmai fogás iránt, amely egy egész tanfolyamra való írópalántát valósággal megbabonázott volna.
This was the second time she'd shown not the slightest interest in a trick of the trade that would have held a class of would-be writers spellbound.
Küszködött, rúgkapált, némelyik rúgása talált, mások nem, és egész idő alatt tépte, csavarta, facsarta egész testét, hogy szabaduljon, de a fogás nem engedett.
Then Will kicked again and again, and some of the kicks connected and some didn't, and all the time he was pulling, jerking, twisting, shoving, and still the grip held him fast.
fogás (és: kantin, zűrzavar, piszok, étkezde)
Küszködött, rúgkapált, némelyik rúgása talált, mások nem, és egész idő alatt tépte, csavarta, facsarta egész testét, hogy szabaduljon, de a fogás nem engedett.
Then Will kicked again and again, and some of the kicks connected and some didn't, and all the time he was pulling, jerking, twisting, shoving, and still the grip held him fast.
fogás (és: trükk)
Ügyes fogás, valóban ügyes fogás volt.
A neat trick, Baron, a very neat trick.
De ez csak egyszer sikerült: olyan fogás volt, amit nem lehetett megismételni.
But this was but once; it was a trick that would not serve again.
De ez csak szemantikai fogás, emlékeztette magát, semmi több.
It was, he reminded himself, a semantic trick, no more.
fogás (és: csel, zavar, csípés, trükk)

2. "étkezésnél"

Ekkor ért véget a hatodik fogás, és helyet kellett változtatnunk.
Just then the sixth course ended, and we all had to get up and change seats.
A fő fogás még csak most érkezett, s mély tüzű vörösbort töltöttek, a poharakba.
The main course arrived just then, and deep red wine filled the glasses.
Ebből a rugalmas megközelítésből nem maradhat ki egy fogás: a városaink.
This flexible approach must not skip a course: our cities.

4. "halé"

Olyan fogas kérdés volt ez, amelyet nem voltam képes magamban elrendezni, és azt sem tudtam, hogyan fogjak hozzá.
Here was a perplexity that I had not indeed skill to manage myself in, neither knew I what course to take.
(3) A mintákat a kis szembőségű hálóval fogható halfajokat tartalmazó fogás minden részéből kell venni.
3. The samples shall be taken from all parts of the catch comprising small-mesh species.

5. sportok

fogás

Példamondatok a(z) "fogás" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianHétfői provokációja az emberi természet mélységes ismeretéből fakadó finom fogás volt.
That challenge of his had been a subtle touch born of his knowledge of human nature.
HungarianSzekrény, az ajtaja nyitva, benne egy csomó szállodai fogas, olyan, amit nem lehet ellopni.
A closet, its door open to reveal a clutch of hotel hangers, the kind you can't steal.
HungarianNem méri a kifogott hal mennyiségét, csak a kirakodott fogás mennyiségét.
It does not measure the amount of fish caught; it only measures the amount of fish landed.
HungarianCorbell azonban már látta a fiúkat vadászni, és azon töprengett, milyen fogas állat vár rájuk.
But Corbell had seen the Boys hunt, and he wondered what toothy prey waited for them.
Hungarian- Russell megfordult, hogy levegye a fogas feletti polcról a táskát.
Russell turned and reached for the suitcase that lay on the metal shelf.
HungarianAzt mondta, inkább bele se néz, de arra kért, hogy én meg menjek vissza, és nézzek újabb fogás után.
She told me she would not look into it, but bade me go out again to look for more.
HungarianRégi fogás volt, úgy gondoltam, megjárja egy vidéki boltosnál, ha Londonban nem is.
It was on old bite, and I though might do with a country shopkeeper, though in London it would not.
HungarianEszébe ötlött az a fogás, hogyan használja fel a Bussard tolósugaras hajtóműve a mágneses tereket.
He remembered the tricks a Bussard ramjet could play with magnetic fields.
HungarianHa ő úgy gondolja, hogy nagy fogás, akkor nagy valószínűséggel az is.
Ed's as good a field officer as anybody we have, and so's his wife.
HungarianHa tényleg az orosz MERCURY-tól van, akkor felbecsülhetetlenül értékes fogás lesz.
If he was really a guy from the Russian MERCURY, then there was no telling how important this might be.
HungarianA szokás az volt, hogy szerencsés fogás után megint kivetik, és nem elteszik a négy horgot.
With the dorado on board, the routine would be to stream the four lines again, not put them away.
HungarianEgy ilyen rejtekhely felfedezése ugyanis hatalmas fogás lenne.
Identifying a safe house was about the best thing he could accomplish.
HungarianHa ez igaz, akkor a legnagyobb fogás Oleg Penykovszkij óta, aki húsz évvel ezelőőtt állt át.
If it was true, it was bigger than anything Oleg Penkovsky had brought over, twenty years before.
HungarianMégis hajlandóak voltak vállalni a kockázatot a nagyobb fogás, Mr. Aaron Lake becserkészése érdekében.
But they were willing to run that risk in return for a bigger score with Mr. Aaron Lake.
HungarianEz valami új marketing fogás, hogy ilyet ráírnak a csomagolásra?
What kind of marketing brainiac puts anal leakage on his product?
HungarianKényes fogás volt, de Alan nem sajnálta tőle a fáradságot.
This was an operation of some delicacy ... but Alan was more than equal to the challenge.
HungarianOlyan fogás, amely feledteti a pár vaklármát, olyan fogás, amely előléptetést jelenthet.
That was the kind of bust that made you forget a few false alarms, the sort of bust that made promotions.
HungarianDe véleményem szerint ez hitvány fogás, igen alacsony mesterkedés.
But, in my opinion, it is a paltry device, a very mean art.
HungarianAzzal a különbséggel, hogy ez nem egy szimpla fogás: ez maga a főnyeremény, Eldorádó, a Nagy Borzongás.
Except this was no ordinary payoff; this was the jackpot, El Dorado, that fabled Big Enchilada.
HungarianAmikor utoljára itt járt, azt mondta, hogy Konyers a nagy fogás.
The last time he was here he said Konyers was the big one.