HU

ferde {melléknév}

volume_up
ferde (és: fonák)
Flere-Imsaho lassan felfelé fordult, és ferde burkolata Gurgeh irányába állt.
Flere-Imsaho tipped slowly up so that its bevelled brown front pointed up at Gurgeh.
A lány úgy nézett ki, mintha fájna a foga, és az egész oromzat ferde volt.
He'd made the girl look as though she had toothache and the battlements were all cockeyed.
A jó öreg Gombarcú ugyanazzal a ferde gombszemmel nézett az egész emberiségre.
Of' Button Face looked with the same cross-threaded eyes on the whole of humanity.
Ez a rézsűt engedmény volt, mert helyesen ferde szögben-t kellett volna mondania.
He had made a concession, with obliquely, instead of saying, correctly, oblique.
- Az angolok közt sok a ferde hajlamú - mondta meg Garpnak kereken.
The British are often perverse, she told Garp, simply.
Az ötödik bolygó ferde pályája még nem tudott rendeződni az áramlatok miatt.
The skewed orbit of the fifth planet has not had time to become circular via tidal effects.
Néha úgy gondolkodnak, mint a törzsi idők oroszai, akik a mi szabványaink szerint mindig is ferde szemmel néztek a világra.
Sometimes they think like tribal Russians, whose outlook on the world has always been skewed by our standards.
Az ötödik bolygó ismeretlen, egy jégóriás, ami szokatlanul ferde pályán mozgott, a Jupiter pályájától kifelé egészen a hatodik bolygóig.
The fifth planet was an unknown, an ice giant in a drunken skewed orbit that took it from just inside the Jovian's orbit almost out to the sixth planet's.
A konyhaablakon át ferde sugárban tűzött be a ragyogó aranyszínű napfény.
The sunlight slanting into the kitchen was strong bright gold.
Izzadó testek között vergődtem, a ferde napsugár égette kinyújtott karomat.
Against sweating bodies I was pressed, struggling, the slanting sun burning on my outstretched arm.
Az alkonyatra hajló nap hosszú, ferde sugarakat küldött be az ebédlő ablakain.
The late afternoon sun came in long slanting rays through the dining room windows.
Amikor Burke elengedte magát, senkire sem volt tekintettel motyogta halvány, ferde mosollyal.
When Burke let fly, he never discriminated, she murmured with a weak, wry smile.

Példamondatok a(z) "ferde" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianEz a rézsűt engedmény volt, mert helyesen ferde szögben-t kellett volna mondania.
He had made a concession, with obliquely, instead of saying, correctly, oblique.
HungarianAz alkonyatra hajló nap hosszú, ferde sugarakat küldött be az ebédlő ablakain.
The late afternoon sun came in long slanting rays through the dining room windows.
HungarianA jó öreg Gombarcú ugyanazzal a ferde gombszemmel nézett az egész emberiségre.
Of' Button Face looked with the same cross-threaded eyes on the whole of humanity.
HungarianArra a ferde, japános szemüvegre gondol, amely keleties külsőt kölcsönöz az embernek?
Did you mean those slanting kind of glasses that make you look kind of oriental?
HungarianFülét hegyezve, ferde tekintettel simogatta kecskeszakállát, és gondolataiba mélyedt.
He listened and watched, and gently stroking his goat-beard, seemed thoughtful.
HungarianFlere-Imsaho lassan felfelé fordult, és ferde burkolata Gurgeh irányába állt.
Flere-Imsaho tipped slowly up so that its bevelled brown front pointed up at Gurgeh.
HungarianSzikrák keringtek fölfelé, és kialudtak, ahogy a ferde óntetőnek ütköztek.
Sparks rose, whirling, and winked out against the sloping piece of corrugated tin.
HungarianA zömök, szögletes torony, mely szemben volt vele, foltos volt, ferde és halott.
The squat, square tower was opposite, stained and leaning and dead.
HungarianSzabaduljon meg attól a kalaptól, és szerezzen be színes keretű, ferde divatszemüveget.
Get rid of that hat and get yourself a pair of those slinky glasses with colored rims.
HungarianA kocsi ferde oldala hozzákoccant az egyikhez, s a jármű megbillent.
The first of these, striking the sloping side of the air-car, buffeted it away.
HungarianAmikor Burke elengedte magát, senkire sem volt tekintettel motyogta halvány, ferde mosollyal.
When Burke let fly, he never discriminated, she murmured with a weak, wry smile.
HungarianWilbraham Crescentet egy viktoriánus építész ferde fantáziája teremtette az 1880-as években.
Wilbraham Crescent was a fantasy executed by a Victorian builder in the 1880's.
HungarianCsak a sötét, fénylő, enyhén ferde vágású szemek maradtak meg a halványzöld kámzsa mögött.
There were only dark, lustrous, slightly slanted eyes behind the green mask.
HungarianAz ötödik bolygó ferde pályája még nem tudott rendeződni az áramlatok miatt.
The skewed orbit of the fifth planet has not had time to become circular via tidal effects.
HungarianVilágos, hogy Bezoar komolyan beszélt, csak a logikája volt betegesen és ordítóan ferde.
Bezoar clearly meant what he said, yet to Gordon the logic was sickly, bitterly ironic.
HungarianMyth Drannor zöldellő mélyén egy magányos, ferde torony romokba dőlt.
In the green depths of Myth Drannor, a lone and leaning tower collapsed with a roar.
HungarianMagas teteje volt, akár egy gyík taréja, és egyetlen ferde, sárga ablakszeme.
It had a tall roof like a wizard's hat, and one slitted yellow eye.
HungarianA lány úgy nézett ki, mintha fájna a foga, és az egész oromzat ferde volt.
He'd made the girl look as though she had toothache and the battlements were all cockeyed.
Hungarian- Ja, de akkor is ferde szeme van és lógó orra - szögezte le Mary Jane.
Yeah, but she's got the slanty eyes and the tipped nose, said Mary Jane.
HungarianIgen, észak, észak, tűnődött ferde mosollyal, kigúvadt szemmel.
Yes, northward, northward, he mused, smiling crookedly, the eyes widening madly.