HU felvétel
volume_up
{főnév}

1. általános

Az európai oktatás minőségét az egyetemi/főiskola bizonyítványok aránya és a következő oktatási szintre való felvétel aránya szerint kell mérni.
The quality of European education should be measured depending on the graduation rate and the admission rate to the next education level.
Más szavakkal: "a szakmába való felvétel közös követelményei” kerültek lefektetésre, miközben a "piac rendeleteknek köszönhető felnyitása fokozta a versenyt”.
In other words, 'common requirements for admission to the occupation' were laid down while 'the opening-up of the market as a result of the Regulations has made for greater competition'.
felvétel (és: bebújás, bejutás)
A gyorsírógép-felvétel tekercseit semmisítsék meg.
And those spools, the stenotype record, have it destroyed.
Végül megszólalt: Csak a felvétel kedvéért, volt ezután bármilyen kapcsolatod a Pierson-bábosokkal?
Presently he said, For the record, any further contact with Pierson's puppeteers?
Felvétel gomb hozzáadása a vezérlőgombokhoz
Add a record button to the control buttons
felvétel
Ez egy nagyon gyenge felvétel rekonstrukciója.
[ Microbiologist ] It's a reconstruction of a deteriorated recording.
Ha ez felvétel, a katonák, akik csinálták, lehet, hogy halottak.
If it's a recording, the soldiers who made it could be dead.
- A felvétel minőségét több tényező befolyásolhatja.
The recording qualitys lousy for one reason or another.
Kattintson erre a gombra az aktuális felvétel elmentéséhez.
Click this button to save the current snapshot.
Kattintson erre a gombra új felvétel készítéséhez.
Click this button to take a new snapshot.
Ennyi ideig fog várni a felvétel elkészítésével a program azután, hogy Ön lenyomta a Felvétel nyomógombot.
This is the number of seconds to wait after clicking the New Snapshot button before taking the snapshot.
Ahogy ez az átmeneti dolog, ez a CO2 felvétel folytatódik az óceánokban, ez az anyag egyszer csak elkezd majd oldódni.
At some point, as this transience, as this CO2 uptake in the ocean continues, that material's actually going to start to dissolve.

2. oktatás

felvétel

3. "film"

felvétel (és: kiterjedés, felvett film)
A felvétel kissé manipulált, hogy jobban lehessen látni, de alapvetően igaz.
The footage has been slightly doctored to improve visibility, but is basically true.'
Az a felvétel elejétől a végéig ugyanolyan humbug, mint az Idegen boncolása című szar.
The footage is entirely fake from be inning to end, as fake as that Alien Autopsy shit.
Ez egy gomb-méretű rejtett kamerás felvétel.
And this is footage from a hidden camera in a button.

4. oktatás: "például egyetemre"

felvétel (és: egyetemi felvétel)
Az európai oktatás minőségét az egyetemi/főiskola bizonyítványok aránya és a következő oktatási szintre való felvétel aránya szerint kell mérni.
The quality of European education should be measured depending on the graduation rate and the admission rate to the next education level.
Más szavakkal: "a szakmába való felvétel közös követelményei” kerültek lefektetésre, miközben a "piac rendeleteknek köszönhető felnyitása fokozta a versenyt”.
In other words, 'common requirements for admission to the occupation' were laid down while 'the opening-up of the market as a result of the Regulations has made for greater competition'.

5. üzleti

6. oktatás: "egyetemre"

Példamondatok a(z) "felvétel" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianEgy felvétel, amelyen Carl Webb bevallja, hogy gyilkosnak állította be a fiamat.
What we've got is a tape of Carl Webb admitting that he set my son up for murder.
HungarianMészárolják az embereinket, marsall elvtárs, legalábbis a felvétel ezt mutatja.
And they're slaughtering our men, according to this, the lieu­tenant colonel went on.
Hungarian- Majd egy sorozat sikerültebb felvétel következett Midge platinaszőke hajáról.
Fat Stew was made from another of the weekly Steering dining-hall dishes: Mystery Meat.
HungarianRendőrségi felvétel volt, profilból és elölről mutatta az arcot, alatta az ujjnyomat.
It was a police mug, front and profile, with a fingerprint classification underneath.
HungarianEz egy légi felvétel az egyik újraépített projektemről, amit a filmben használtak.
And this is an aerial view of a recreation of one of my projects that was used in the movie.
HungarianAz első felvétel a rakétát ábrázolta, hogy érzékeltessék a konzultánssal a tárgy méreteit.
The first shot was of the missile, just to give him a feel for the size of the thing.
HungarianAz utolsó felvétel, amit a CNN stábja készített, az újszülöttet mutatta az anyja keblén fekve.
The last shot taken by the CNN crew was of the baby ly­ing on her mother's chest.
Hungarian- És mi lett a komputerrel, amely feldolgozta a felvétel digitalizált változatát?
What about the computer that was processing the digitised version?
HungarianÉs a felvétel vége felé hányás hangját hallani, jól kivehetően.
And one can hear the sound of vomiting at the end of the tape, loud and clear.
HungarianMivel itt nincs idő a teljes felvétel lejátszására, két rövid klipet fogok bemutatni.
So I don't have time to play the entire thing for you, but I want to show you two short clips.
HungarianÍgy különösen a döntés meghozatala előtt nem közölték a listára való felvétel okait.
In particular, the reasons for the listing had not been communicated in advance of the decision.
HungarianÍme egy időzített felvétel az időzített felvételt készítő egység szereléséről.
Here's a time lapse of one of the time-lapse units being made.
HungarianA következő dia, amit mutatok, egy gyorsított felvétel az elmúlt 25 év történéseiről.
The next slide I show you will be a rapid fast-forward of what's happened over the last 25 years.
HungarianA felvétel műholdon keresztül néhány perce kaptuk meg a helyi tévésektől.
It was sent to the local news bureau there and sent to us via satellite just a few minutes ago.
HungarianA kérdés tehát az, hogy miért ilyen alacsony felvétel aránya Görögországban?
So the question is this: why this low take-up rate in Greece?
HungarianBiztosan még az Erselrope háborúk előtt készült a felvétel, mikor az üzlet még elég jól ment.
We've triggered something left from the Erselrope Wars when the arms business was booming.
HungarianAz első felvétel a legelső találkozásunkon készült - magyarázta Dr. Rudge.
This first one is from the very first session, Dr. Rudge said.
HungarianA jobb oldali, a JUTALÉK, légi felvétel volt, és Berlint ábrázolta 1945 tavaszán.
The one on the right, labeled DIVIDEND, was an aerial photograph of Berlin taken in the spring of 1945.
HungarianA legutóbbi műholdas felvétel a Mariana-szigetekről egy órája jött.
I can give you a satellite pass over the Marianas in about an hour.
Hungarian- Miért nem hittek neked, amikor elmondtad, hogy mit tartalmazott a felvétel?
He said, ‘Why didn’t they believe you when you told them what you’d heard on the tape?