magyar-angol fordítás erre a szóra: fel

HU

"fel" angol fordítás

EN
EN
volume_up
fedélzetre fel [példa]
volume_up
Útra fel! [példa]
HU

fel {prepozíció}

volume_up
Esmerelda fel- alá ugrándozva kérlek, hogy siessünk és repítsük már fel a sárkányt.
Esmerelda jumped up and down and told me to hurry up and make the kite fly.
A fel-felcsapó sikolyt szörnyűséges, nem emberi üvöltés szakította félbe.
This scream, spiraling up and up, was suddenly cut off by a terrible, inhuman howl.
Így ott lesz még a fél délelőtt meg a fél délután, hogy elintézzem, amit muszáj.
That gives me the rest of the morning and half the afternoon to catch up whatever I have to catch up.'

Példamondatok a(z) "fel" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianAzt hittem, a kérdésfeltevő és két másik képviselő tehet fel kiegészítő kérdést.
I thought it was the questioner who had a supplementary, plus two other Members.
HungarianHorsefly túnt fel a ring szélén, és harsányan odakiáltott Hanknek:
Mr. Horsefly Walker ran up to the ring and yelled to Hank, Kill the sonofabitch!
Hungarian- vonta fel kissé a szemöldökét.
'How do you mean - in spite of us all?' he asked, with slightly raised eyebrows.
HungarianKét és fél órát kellett eltöltenie valahogy, mielőtt újra visszaindul a hotelbe.
She had two and a half hours to fill before she had to leave for the hotel again.
Hungarian- Állj fel, Helm. - mondta Elminster csendesen, karját nyújtva az idős lovagnak.
Rise, Helm, Elminster said quietly, putting a hand on the old knight's forearm.
HungarianA szabad véleménynyilvánítás mindig fel lesz áldozva, mert ez az EU alapállása.
Free speech will always be sacrificed because that is the EU's default position.
HungarianArra a területre "gyúrnak", amelyik a saját endogén opiátjaikat szabadítja fel.
They're learning to flex this system that releases their own endogenous opiates.
HungarianAzt mondta nem ismerte fel a hallucinációban szereplő embereket, sem a helyszínt.
She said she didn't recognize any of the people or places in the hallucinations.
HungarianVatutin szenvtelenül mérte fel a fogoly megmaradt erejét; bizony egyre csökkent.
Vatutin dispassionately gauged the strength in his prisoner; it had diminished.
HungarianCsak a szavakat idézte fel: - Egy király első feladata gondoskodni alattvalóiról.
He recalled clearly his fa-ther's words: A king's first duty is to his subjects.
HungarianA valóságban azonban a partra vitt halat most helyi fogyasztásra használják fel.
In actual fact the landing of fish is now being utilised for local consumption.
HungarianNem ő parancsolta talán Ábrahámnak, hogy vigye fel saját fiát, Izsákot a hegyre?
Had not God Himself commanded Abraham to take his son Isaac up upon the mountain?
HungarianSemmi sem villanyozta fel Black Oak közönségét jobban, mint egy kiadós verekedés.
It happened every Saturday, and nothing electrified Black Oak like a good fight.
HungarianMa Lisszabonban José Sócrates és Durão Barroso a halálbüntetés ellen szólalt fel.
Today in Lisbon José Sócrates and Durão Barroso spoke against the death penalty.
HungarianA válság azonban megmutatta, hogy fel kell ismernünk rendszerbeli hiányosságait.
But the crisis has shown that we need to acknowledge its systemic shortcomings.
HungarianAlapvető problémák merülnek fel az 1. költségvetési fejezettel kapcsolatban is.
There are also fundamental problems for the budget in connection with heading 1.
HungarianMindez azonban csak fél siker, ha a következő lépések elmaradnak.
Madam President, all this is only half a victory if the next steps are not taken.
HungarianHubie eredeti gyömbérsört csapolt, és 1890-es, jégvirágos korsóban szolgálta fel.
Hubie had genuine draft root beer, and he served it in huge, frosted 1890s mugs.
HungarianMint amikor az ember a sötétbe néz, és megpillant valamit, ami fel akarja falni.
It was looking into the dark and seeing something that was going to cat you up.
HungarianEz a Szerződés hatékonyabb döntéshozatallal ruházza fel a 27-ek Európai Unióját.
This Treaty equips the European Union of 27 for more effective decision-making.