magyar-angol fordítás erre a szóra: esetében

HU

"esetében" angol fordítás

Példamondatok a(z) "esetében".

Példamondatok a(z) "esetében" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianJövedelemnövelő szerepe is lehet, különösen a családi kisvállalkozások esetében.
It may also help to gain additional income, especially in small, family holdings.
HungarianA tengeri kikötők esetében jelenleg nincsen folyamatban levő jogalkotási folyamat.
On maritime ports, we do not have any legislation at this stage in the pipeline.
HungarianEgy nagy ország esetében senki sem merne bevetni ilyen Mugabe-féle elsöprő erőt.
No one would dare try such a juggernaut, Mugabe approach with a large country.
HungarianA 250 km-es küszöb azonban főként a kis országok esetében meglehetősen eltúlzott.
For small countries in particular, however, the 250 km minimum is rather extreme.
HungarianHat beadványból öt esetében ellenük ítélt, de érvelése helytálló, világos volt.
He's just ruled against them on five of six morions, but his reasonings are sound.
HungarianLáttuk a lisszaboni stratégia esetében, hogy az ilyen megközelítés nem működik.
We saw in the case of the Lisbon Strategy that such an approach does not work.
HungarianEz már létezik a marhahús, a halak és a friss zöldség- és gyümölcsfélék esetében.
It is already in place for beef, for fish, and for fresh fruit and vegetables.
HungarianSzintén felmerült a személyiségi jogok kérdése egy ilyen megállapodás esetében.
The question of individuals' rights in such an agreement has also been raised.
HungarianEgy EER éves követelmény esetében nem engedélyezett az időszak meghosszabbítása.
In case of an ALS for annual requirement, no extension of the time frame is allowed.
HungarianUgyanakkor itt sem, mint a térség többi része esetében sincs helye önelégültségnek.
However, here, as for the rest of the region, there is no room for complacency.
HungarianMásodszor, e hulladék esetében a begyűjtési irányszámot 2016-ig 85%-ra emeltük.
Secondly, we have increased collection targets for this waste to 85% by 2016.
HungarianAlbánia esetében még nagyon hosszú az út, amint a jelentés is világosan kifejti.
In the case of Albania, there is still a long way to go, as this report makes clear.
HungarianEzek olyan aggodalmak és területek, amelyek esetében kizárólag együtt léphetünk.
These are concerns and areas which we can only deal with by acting together.
HungarianAlbánia és Bosznia-Hercegovina esetében is ugyanezt a módszert fogjuk követni.
We are going to follow the same method for Albania and Bosnia and Herzegovina.
HungarianA Regan esetében használt ellenszuggesztió, vélte, az ördögűzési szertartás.
The counteracting suggestion for Regan, he believed, was the ritual of exorcism.
HungarianRowan arra gondolt, hogy Lasher esetében korántsem szokatlan az ilyen viselkedés.
It occurred to her that it wasn't at all unusual for him to behave like this.
HungarianSertések és egypatások esetében a fejet szintén hosszában kell kettéhasítani.
In the case of such pigs and of solipeds, the head shall also be split lengthwise.
Hungarianb) borjak, bárányok és kecskegidák esetében a születéstől a tizenhatodik hét végéig;
(b) for calves, lambs and kids, from birth until the end of the sixteenth week;
HungarianTalán bizakodó lélek, bármennyire furán hangzik is ez az ő esetében, gondolta Popov.
Perhaps Sean was a trusting soul, Popov thought, odd as that proposition sounded.
HungarianAz Európai Unió nem javasolna ilyesmit bármilyen más demokratikus ország esetében.
The European Union would not propose such a thing for any other democratic country.

Más szótárak

Hungarian
  • esetében

Még több a angol-magyar szótárban.