magyar-angol fordítás erre a szóra: előtérbe kerül

HU

"előtérbe kerül" angol fordítás

HU előtérbe kerül
volume_up
{ige}

előtérbe kerül (és: előtérbe lép)
előtérbe kerül (és: feltűnik)
előtérbe kerül (és: előtérbe lép)
előtérbe kerül (és: előtérbe lép)

Hasonló fordítások a(z) "előtérbe kerül" szóra angolul

kerül ige

Példamondatok a(z) "előtérbe kerül" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianÚgy vélem, hogy a ma történtek után előtérbe kerül, a rendszer emberi oldala.
I think that today is bank on the human face on the PreCrime system.
HungarianAzt mondják, hogy az álom-otthonnal szemben az álom-környezet kerül előtérbe.
People are saying that it's moving from the idea of the dream home to the dream neighborhood.
HungarianVagy az egyik vagy a másik érv kerül előtérbe, mindenesetre nem mindig látszik az összefüggés.
It is one argument or the other, but it is not always very coherent.
HungarianA jelenlegi világméretű pénzügyi válság nyomán előtérbe kerül a releváns statisztikai adatok fontossága.
The current global financial crisis focuses attention on the need for relevant statistical data.
HungarianS a hétköznapokban egyre inkább az utóbbi kerül előtérbe.
And, on a day to day basis, more of the latter than the former.
HungarianEurópa azonban hangsúlyozottabban előtérbe kerül majd és nagyobb sikere lesz, ha erősebb politikai akaratot mutat.
However, Europe will come more to the fore and will have more success if it shows greater political will.
HungarianRemélem, hogy az irányelv következő, három éven belüli aktualizálása során a polgároknak az egészség- és környezetvédelemhez való joga kerül előtérbe.
I hope the next time the directive is updated, in three years' time, that citizens' right to health and environmental protection will be placed right at the forefront.
HungarianÉs a Kürosz-agyaghenger megint előtérbe kerül, és annak a szövege, bizonyítékául annak, hogy ami történni fog, miután vége a háborúnak 1918-ban, az egy isteni terv része.
And the Cyrus cylinder comes back into public view and the text of this as a demonstration of why what is going to happen after the war is over in 1918 is part of a divine plan.