HU

csupa {melléknév}

volume_up
Csupa egyenruhás, csupa politikus, hírszerző és diplomata.
All the uniforms, and politicians, and spies, and diplomats.
Csupa fog, csupa aranyfekete szem, csupa ziháló, cserzett test.
They were all teeth and goldblack eyes and heaving, leathery bodies.
Einstein csupa amerikai históriát hallott a kihallgatásokról.
All the auditing stories that Einstein heard were told by Americans.

Példamondatok a(z) "csupa" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianHát ez itt csupa úr és dáma állapította meg a dagerrotípiákat tanulmányozó Aaron.
All gentlemen and ladies, it seems, Aaron had said, perusing the daguerreotypes.
HungarianCsupa udvarias, kíváncsi és lelkendező sor az újjászületett Egyesült Államokról.
They were courteous, curious, even enthusiastic about the stories of a reborn U.S.
HungarianAz arra járók besandítottak és nevették, hogy csupa kutyagumi a kávézó padlója.
People would stop and peer in the window and laugh at all the messes the dog made.
HungarianHa közelebbről nézzük, láthatóvá válik, hogy ez tényleg csupa számokból áll.
When you step closer, you actually see that it is indeed all made up of numbers.
HungarianCsupa feszültség volt a hangja, de a hangsúlyából éreztem, hogy rászánta magát.
Her voice was strained, but I knew by the tone of it that she had made her mind up.
HungarianAzzal hencegtél magadnak, hogy itt csupa válogatottan intelligens ember gyűlt össze.
You were boasting to yourself about what a selected, intelligent group we were.
HungarianMegnéztem az árnyékokat közelről, csupa bíborszínű, lilásvörös és kék árnyék volt...
I went where the shadows were, and they were all purple, lilac-purple and blue.
Hungarian- Kedves szavakat, százezret, hogy te vagy az apja is, az anyja is és csupa jót.
'Sweet words - an hundred thousand - that thou art his father and mother and such all.
HungarianCsupa él és csúcs volt a kiaszott arc, amely mélyen belesüllyedt a puha párnába.
All points and angles, the emaciated face sunk into the large, softly yielding pillow.
HungarianCsupa magas rangú ember volt; némelyikük mint közönséges tróger dolgozott.
They were all high-ranking people, some of them laboring like common stevedores.
HungarianMindez csupa homály és sötétség, egy valószínű bűntény árnyával súlyosbítva
It was all dim and vague, but always there is the dark shadow of crime behind it.
HungarianLance fiatal volt, csupa temperamentum, valójában fel sem fogta, mit csinál.
Mr. Lance was just young and high spirited and didn't really realise what he was doing.
HungarianA bojlernek van egy nyomásmérője, régi, repedt, csupa zsír, de legalább működik.
The boiler had a pressure gauge: old, cracked, clotted with grease, but still workable.
HungarianS ahol valaha sarjú erdők énekeltek, most csupa tövis és tüskebokor a táj.
And there are wastes of stump and bramble where once there were singing groves.
HungarianSpangler mereven ült, csupa fénylő szem, ajkai szétváltak, ahogy mereven mosolygott.
Spangler sat rigid, all shining eyes and lips parted in a sort of rigid half smile.
HungarianNevelőket, jó iskolákat látott maga előtt, csupa olyasmit, ami neki sohasem jutott.
He had visions of governesses, fine schools, all the things he'd never had.
HungarianA gyorsaságát csak annak a csupa szív nápolyi szemének a szépsége múlja felül.
Your speed is only exceeded by the soulful beauty of your Neapolitan eyes.
HungarianÖreg bolond, csupa zagyvaság de ösztönösen mégis rá tud érezni sok mindenre.
A dear fussy old idiot and yet, in a queer way, with an instinctive sense of values.
HungarianSzürke megkerülte a kocsi hátulját, bakancsa csúszott, csupa sár lett.
Mr Gray slogged around the back of the car, boots sliding and smooching in the mud.
HungarianVégül is csupa ilyesmivel kerestem a kenyeremet annak idején Németországban.
They were, after all, the sort of thing I had said for a living in Germany.